Biblioteka Cyfrowa

Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualnąreferat

Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Ewelina Sobocha, Małgorzata Pietrzak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zainteresowanie badaniami nad wpływem TIK na rozwój współczesnego człowieka jest wciąż aktualne. Znaleźć można wiele publikacji dotyczących roli nowoczesnych narzędzi, możliwości zastosowania, kompetencji użytkowników. Dotyczą wielu obszarów funkcjonowania i odnoszą się zarówno do dzieci, młodzieży jak osób dorosłych. Autorzy niniejszego opracowania skupili się na szczegółowym rozpoznaniu kompeten...

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora ITreferat

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Tomasz Kulisiewicz, Beata Ostrowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tempo rozwoju informatyki wymusza konieczność ciągłego uzupełniania i rozszerzania nabytej wiedzy i umiejętności. Branża IT jest jednym z sektorów rynku pracy, w którym pracownicy muszą systematycznie podnosić swoje kwalifikacje. W artykule przedstawiono krajobraz polskiego rynku pracy z zakresie IT. Przybliżono specyfikę zawodu, przedstawione zostały jego główne cechy i wyzwania. Dokonano przeglą...

Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniureferat

Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu

Janusz Zrobek, Magdalena Ratalewska

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Stosowanie nowoczesnych technologii otwiera przed użytkownikami nowe możliwości. Autorzy publikacji wskazali możliwości jakie daje zastosowanie w procesie edukacji, zarówno zdalnej, jak i tradycyjnej, narzędzia technologii Web 2.0. W artykule znalazła się terminologia związaną z zagadnieniem, przestawione zostały rozwiązania technologiczne Web 2.0 pozwalające realizację rożnych potrzeb związanych ...

Kształcenie zawodowe informatyczne, czyli...?referat

Kształcenie zawodowe informatyczne, czyli...?

Ewa Kędracka-Feldman

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ekspansja w zakresie nowoczesnych technologii to współcześnie ciekawy i ważny temat. Siła i wpływ mediów na życie współczesnego człowieka są coraz większe, dlatego tak ważna jest dziś edukacja w tym zakresie. Brak standardowych umiejętności w kontekście intensywnych zmian jakich doświadczamy naraża na tzw. wykluczenie cyfrowe, polegające na braku lub ograniczonej możliwości korzystania z nowoczesn...

Szkoła umiejętności XXI wiekureferat

Szkoła umiejętności XXI wieku

Tomasz Łukawski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kompetencją niezwykle ważną w XXI wieku jest umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków. Termin „umiejętności XXI wieku" odnosi się do szerokiego zestawu wiedzy, umiejętności, nawyków pracy i cech charakteru, które zdaniem nauczycieli, reformatorów szkolnych, profesorów uczelni wyższych, pracodawców i innych osób, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w dzisiejszym świecie. Mówiąc...

Jak zmieniamy naszą szkołę - otwarte lekcjemateriały konferencyjne

Jak zmieniamy naszą szkołę - otwarte lekcje

Dariusz Andrzejewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Otwarte lekcje, to projekt przygotowany przez nauczycieli, chcących podzielić się swoją praktyczną wiedzą na temat wdrażania nowoczesnych narzędzi do tradycyjnej formy kształcenia. Projekt stworzony został na bazie platformy edukacyjnej iTunes U. Przeznaczony jest dla nauczycieli zainteresowanych zmianą formy pracy i dostosowaniem jej do wymagań współczesnej edukacji na każdym jej poziomie i w odn...

Świętokrzyska akademia młodych informatykówreferat

Świętokrzyska akademia młodych informatyków

Anna Trawka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiele dziś mówi się o konieczności kształcenia dostosowanego do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej edukacji Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN opracowała i przedstawiła do konsultacji społecznych propozycję nowej podstawy programowej informatyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Istotną zmianą zaproponowaną w stosunku do podstawy obowiązują...

Tradycjonalista czy innowator? Nauczyciel wobec wyzwań współczesnościartykuł naukowy

Tradycjonalista czy innowator? Nauczyciel wobec wyzwań współczesności

Monika Zielińska

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Eksplozja technologii cyfrowej wymusza nieustanne zmiany. Dotyczą one wielu obszarów życia. Inaczej współcześnie wygląda komunikacja, edukacja, praca. Zarówno dorośli jak i dzieci muszą przystosowywać się na bieżąco do realiów życia kreowanych przez technologie. Artykuł koncentruje się na zmieniającej się roli nauczyciela, na którą wpływ mają zmiany jakich obecnie doświadczamy. Pokolenie wychowane...

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnejartykuł naukowy

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

Maciej M. Sysło

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Niemal każdy system edukacji, czy też każda reforma edukacji, w swoich założeniach podkreśla potrzebę indywidualizacji kształcenia, czyli inaczej personalizacji. Dokumenty programowe, określające kierunki rozwoju edukacji, jako podmiotowe wskazują indywidualne zainteresowania, możliwości i potrzeby edukacyjne, zawodowe i osobiste uczącego się. Wydaje się, że nowoczesne technologie medialne tworzą ...

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczościraport z badań

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Agnieszka Otręba-Szklarczyk

Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera

Niechęć do nauki wynika często z tego, jak postrzegany jest dany przedmiot. Jeżeli nauka wymaga zaangażowania, jest żmudna i pracochłonna, a jej rezultaty nie zawsze są zadowalające, uczeń często traktuje takie zajęcia jako nieciekawe, a co się z tym wiąże, odsuwa je na plan dalszy. Do takich przedmiotów najczęściej zalicza się przedmioty ścisłe. W prezentowanym raporcie podjęto próbę zdiagnozowan...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja