Biblioteka Cyfrowa

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.podręcznik

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Jolanta Pańczyk

Helion Edukacja

Zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Proces kształcenia powinien być dostosowany do realiów dzisiejszego świata, a dynamika rozwoju w zakresie nowoczesnych technologii z jaką mamy współcześnie do czynienia wymaga ciągłego dostosowywania się do potrzeb wynikających ze zmieniającej się współ...

Sześć mitów na temat wykorzystania nowych technologii w szkoleartykuł prasowy

Sześć mitów na temat wykorzystania nowych technologii w szkole

Stanisław Bobula

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Najczęściej ilu ludzi tyle opinii na dany temat. Dziś toczy się wiele dyskusji na temat nowoczesnych technologii, możliwości ich wykorzystania, szans i zagrożeń jakie się z nimi ważą. Autor artykułu postanowił skonfrontować mity powstałe wokół wykorzystania nowoczesnych narzędzi w szkole, z najnowszymi wynikami badań w tym zakresie. Poruszył temat cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów i schara...

Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowegoraport z badań

Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego

Dominika Maison

Narodowy Bank Polski

Dziś coraz mniej osób korzysta z tradycyjnych środków płatniczych zwanych potocznie pieniądzem. Polacy coraz częściej i chętniej korzystają z obrotu bezgotówkowego. Dzięki nowoczesnym technologiom płatność zarówno za towary jak i usługi jest coraz bardziej bezpieczna i wygodna. Transakcje odbywają się szybko i nie wymagają zaangażowania zbyt dużej ilości czasu. Celem raportu jest diagnoza poziomu ...

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesuraport z badań

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konieczność oceny stanu sektora rozwoju e-biznesu oraz potrzeb krajowych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia działalności e-biznesowej z uwzględnieniem procesów globalnych i trendów ogólnoświatowych, które mają wpływ na kierunek rozwoju przyczyniła się do powstania niniejszego raportu. Przeprowadzone badania miały na celu zarówno wskazanie zjawisk dominujących i niszowych, jak i pokazanie dynamiki...

Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania onlineartykuł naukowy

Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online

Jacek Pyżalski

Fundacja Dzieci Niczyje

Dziś świat dziecka, to dziś najczęściej świat mediów. Komputer podłączony do sieci, telefon komórkowy z dostępem do internetu w dłoni, to nieodzowne atrybuty współczesnego młodego człowieka. Wraz z technopolizacją społeczeństwa zmienił się tradycyjny model rodziny. Nowoczesne technologie stały się oprócz rodziny i szkoły nowym środkiem wychowawczym, mającym ogromny wpływ na kształtowanie osobowośc...

Technologia BYOD w polskich szkołachartykuł naukowy

Technologia BYOD w polskich szkołach

Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konieczność podnoszenia standardów kształcenia rodzi potrzebę dostosowywania nowoczesnych technologii do wymagań współczesnej edukacji. Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, w której proces upowszechniania nowoczesnych narzędzi podlega ciągłej intensyfikacji. Jedną z upowszechnianych dziś technologii jest BYOD (ang. Bring Your Own Device). Istota tej technologii polega na tym, że użytkownik, może...

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształceniaporadnik

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Ilona Marczak , Monika Talaga-Michalska , Katarzyna Skierska-Pięta

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Technologie informacyjno-komunikacyjne są dziś nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Ułatwiają wykonywanie codziennych czynności, a stosowane w innych dziedzinach, takich jak np. edukacja wspomagają proces kształcenia. Tenże poradnik ma posłużyć jako kompendium wiedzy dla nauczycieli na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie uczenia i nauczania. Stosowa...

Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznychartykuł naukowy

Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych

Jadwiga Bakonyi

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Życie we współczesnej rzeczywistości charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. Zmiany dotyczą różnych aspektów, konieczne jest wiec nabywanie umiejętności identyfikacji tych zmian, reakcji na nie, m.in. poprzez wprowadzanie innowacji i rekonfigurację zasobów. Wymagania w tym zakresie ciągle rosną. Celem artykułu jest przedstawienie związku różnych wymiarów kompetencji dynamicznych, traktowanych, jak...

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 latprezentacja

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat

gemius

Każda dziedzina życia współczesnego człowieka ulega ewolucji, zmieniają się narzędzia, technologie, warunki w jakich zmiany zachodzą . Oświata jest jednym z tych obszarów, w którym proces dokonuje się sukcesywnie już od kilku lat. Kierunki tych zmian wyznaczane są przez koncepcje edukacyjne, wprowadzane poprzez kolejne reformy oświaty oraz warunkowane zmianami technicznymi jakich dokonuje się w za...

Szkoła a nowe technologie i nowe kształcenieartykuł naukowy

Szkoła a nowe technologie i nowe kształcenie

Maciej M. Sysło

CKPiDN w Mielcu

Dynamiczne zmiany zachodzące w zakresie nowoczesnych technologii zmienia podejście do współczesnej edukacji. Nie wystarczy dziś ukończenie szkoły, czy nawet studiów by stać się pełnoprawnym uczestnikiem cyfrowej rzeczywistości. Coraz częściej poruszany jest temat edukacji przez całe życie, zwanej również kształceniem ustawicznym. Rozwój technologii ma współcześnie duży wpływ na zmiany społeczne. N...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja