Biblioteka Cyfrowa

Dzieci Sieci . Kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań

Dzieci Sieci . Kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań

Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża

Instytut Kultury Miejskiej

Temat pokolenia sieci jest współcześnie poruszany często i odnosi się do wielu obszarów życia. Zajmują sie nim zarówno instytucje, jak świadomi możliwości i konsekwencji życia w wirtualnym świecie edukatorzy, dydaktycy i instytucje powiązane z edukacją, oświatą i informatyzacją. Dostępnych jest wiele publikacji i materiałów dotyczących funkcjonowania w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, ...

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.raport ekspercki

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Rafał Rodziewicz

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji, to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Inicjuje ona działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoj...

Proposition of the Informatics. Body of Knowledgeprezentacja

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Jerzy Nawrocki

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji to ciało doradcze, powołane w celu wspierania Ministerstwa Cyfryzacji wiedzą i doświadczeniem. Zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Prezentacja autorstwa prof. Jerzego Nawrockiego zatytułowana „Proposition of the Informatics – Body of Knowledge” („Założenia informatyki – zasób ...

Programowanie na różnych etapach edukacyjnychreferat

Programowanie na różnych etapach edukacyjnych

Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Umiejętność rozwiązywania problemów to jedna z tych kompetencji, których nie może zabraknąć człowiekowi wchodzącemu w etap życia społecznego. Informatyka to nauka, która doskonale przygotowuje do stawianych na tym polu przed człowiekiem wyzwań. Wyposaża wiele pozostałych dziedzin życia w narzędzia konieczne do prawidłowego rozwoju we współczesnej cyfrowej rzeczywistości. Rozwija takie umiejętności...

Programowanie. Jak uczyć, z pomocą czego i dlaczegoreferat

Programowanie. Jak uczyć, z pomocą czego i dlaczego

Damian Kurpiewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podstawa programowa stanowi, że zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Nauczyciele informatyki stają pr...

Umiejętności cyfrowe - tabela samoocenystandard wymagań

Umiejętności cyfrowe - tabela samooceny

CEDEFOP

Czym są umiejętności cyfrowe? To najprościej mówiąc, kompetencje konieczne do skutecznego wykorzystywania mediów w codziennym życiu. Nie można jednak mówić tylko o umiejętnościach sprawnej obsługi narzędzi, czy wiedzy technicznej potrzebnej do pracy z urządzeniami, do których mamy dostęp, zdecydowanie ważniejsze jest kształtowanie kompetencji miękkich takich, które pozwolą użytkownikowi ocenić war...

Nauczyciel w świecie TIK - część XV. Chmura obliczeniowa (cloud compiting) i jej potencjał edukacyjnyporadnik

Nauczyciel w świecie TIK - część XV. Chmura obliczeniowa (cloud compiting) i jej potencjał edukacyjny

Barbara Kozik

PBW Nowy Sącz

Pojęcie chmura obliczeniowa brzmi dość enigmatycznie, w rzeczywistości jest to wyrażenie odnoszące się do sposobu zarzadzania danymi. Chmura, to miejsce w internecie, w którym można przechowywać różnego rodzaju dokumenty tekstowe, zdjęcia, prezentacje, filmy czy muzykę. Publikacja przybliża nam zasady korzystania z chmury obliczeniowej, pokazuje zalety i wady wykorzystywania tego rozwiązania zarów...

Nauczyciel w świecie TIK - część XVI. Media społecznościowe w służbie nauczania i uczenia sięporadnik

Nauczyciel w świecie TIK - część XVI. Media społecznościowe w służbie nauczania i uczenia się

Barbara Kozik

PBW Nowy Sącz

Pokolenie sieci, to ludzie którzy urodzili się i wychowują, uczą i pracują w cyfrowej rzeczywistości. To pokolenie obrazu, które coraz częściej zamiast tekstu wykorzystuje ikony. Zdecydowanie łatwiej przyswajają wiedzę jeżeli umożliwi im się korzystanie z pomocy wizualnych. Coraz częściej komunikacja odbywa się za cyfrowym pośrednictwem. Emotikony, ideogramy złożone z sekwencji znaków, pozwalają n...

W kierunku dydaktyki epoki cyfrowej

W kierunku dydaktyki epoki cyfrowej

Walentyna Wróblewska

Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica - Wydawnictwo Naukowe NOVUM

Głównym zadaniem współczesnej edukacji, według badań przeprowadzonych przez amerykańską organizację National School Boards Association (NSBA), jest kształtowanie kluczowych dla dalszego życia kompetencji. Współczesny człowiek nie ma potrzeby zapamiętywania dat, faktów, zdarzeń, ponieważ wszystkie te informacje znajdzie w urządzeniu, które nosi przy sobie i tylko kilka sekund dzieli zazwyczaj osobę...

Scottie Go! - innowacyjna gra do nauki programowania dla najmłodszychreferat

Scottie Go! - innowacyjna gra do nauki programowania dla najmłodszych

Zbigniew Karwasiński, Bogdan Ludwiczak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dzieci radzą sobie z obsługą komputera często znacznie lepiej niż ich rodzice, nie mamy co do tego wątpliwości. Obsługują komputer intuicyjnie, traktują jako urządzenie codziennego użytku, bez którego nie można funkcjonować. Dostarczenie odpowiednich, atrakcyjnych, będących źródłem rozrywki narzędzi pozwoli na celowe, ukierunkowane na rozwój procesu nauczania, rozwijanie umiejętności, nie tylko ty...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja