Biblioteka Cyfrowa

Podręczniki elektroniczne - przegląd dostępnych rozwiązańreferat

Podręczniki elektroniczne - przegląd dostępnych rozwiązań

Marlena Plebańska

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Zmieniają się potrzeby zarówno nauczycieli, jak i uczniów w zakresie dostępu i możliwości pozyskania wiedzy. Jedną ze zmian, którą wprowadzono by dostosowywać tradycyjną szkołę do procesów, jakie wymusza postęp technologiczny jest wprowadzenie e-podreczników. W publikacji znajdziemy przegląd dostępnych zarówno na rynku polskim jak i światowym tych nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Przedstawione...

Programowanie w Pythonie - od pierwszych krokówreferat

Programowanie w Pythonie - od pierwszych kroków

Grażyna Szabłowicz-Zawadzka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Python, to stosunkowo łatwy w nauce, dynamiczny, dzięki czemu pozwalający na szerokie zastosowanie język programowania, masowo wykorzystywany w serwisach, aplikacjach czy programach, z których korzystamy na co dzień. Autor publikacji pokazuje od podstaw, jak nauczyć się programowania w tym języku. Prezentuje proste przykładowe algorytmy, które wprowadzają w środowisko IDLE. Dla wszystkich ciekawyc...

Informatyka, programowanie i robotyreferat

Informatyka, programowanie i roboty

Tadeusz Bury

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prezentowana publikacja stanowi przewodnik dla początkujących nauczycieli. Znajdą w nim informacje, jak wybrać sprzęt i środowisko do nauczania programowania za pomocą robotów. Publikacja zainspirowana została doświadczeniem własnym autora, polegającym na przygotowaniu uczniów do udziału w zawodach w programowaniu robotów mobilnych. Nauczyciel, autor artykułu opisuje przygotowania, już od pierwszy...

Nauka programowania w szkole podstawowej: Scratchreferat

Nauka programowania w szkole podstawowej: Scratch

Lucyna Bała, Piotr Bała

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zajęcia, na których wykorzystywany jest komputer odbywają się już w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci wykorzystują na tym etapie komputer do prostych czynności, najczęściej umożliwiających rysowanie, korzystanie z aplikacji edukacyjnych, czy prace z edytorem tekstu. Ich wymagania i oczekiwania zaczynają odbiegać od propozycji jakie oferują zajęcia. Dlatego zapewne propozycja nowej podstawy p...

Nowoczesne technologie w dydaktyce i wychowaniu

Nowoczesne technologie w dydaktyce i wychowaniu

MCDN ODN Nowy Sącz

Współczesna szkoła funkcjonuje dziś zupełnie w innej formie niż jeszcze kilka lat temu. Rynek cyfrowych narzędzi otwiera przed nią nowe możliwości. Publikacja dotyczy realizacji programu dotyczącego procesu wspomagania, który ma na celu pogłębienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania narzędzi dydaktycznych oraz przełamania barier w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Znalazły się...

Python nie tylko dla nauczycieli informatykireferat

Python nie tylko dla nauczycieli informatyki

Adam Jurkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rewolucja cyfrowa stawia wiele wyzwań przed współczesną oświatą. Rozwój technologiczny zmusza do konieczności ciągłego, systematycznego dostosowywania się do nowopowstałych narzędzi i oczekiwań gospodarki opartej na wiedzy. Nauczanie zarówno w zakresie nowoczesnych technologii, w tym programowania jak i innych przedmiotów nie powinno się nudzić. Przed użytkownikami otwierają się coraz to nowe możl...

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnejartykuł naukowy

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

Joanna Juszczyk-Rygałło

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Współczesny styl życia i bycia determinują medialne uwarunkowania. Współczesny człowiek zdominowany przez cyfrową rzeczywistość funkcjonuje często w dwóch światach, realnym i wirtualnym.  Który z nich ma większy wpływ na kształtowanie jego osobowości często zależy od determinantów zewnętrznych, jednak wpływ nowych mediów wielu uważa dziś za dominujący. Nowym celem, przed którym stoi edukacja media...

Webowe środowiska do nauki programowaniareferat

Webowe środowiska do nauki programowania

Jakub Swacha

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauka programowania jest trudnym zadaniem i wymaga dużego zaangażowania zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Pomimo, iż od kilkunastu lat ludzie funkcjonują w środowisku cyfrowym, wciąż pojawia się wiele barier, które utrudniają zrozumienie i przyswojenie innego niż tradycyjny sposobu myślenia, koniecznego dla skutecznego opanowania umiejętności pracy w środowisku programowania. Nauka posługiwania s...

Między blokami a kodem programu - w poszukiwaniu środowiska do uczenia programowaniareferat

Między blokami a kodem programu - w poszukiwaniu środowiska do uczenia programowania

Wiktor Kranas

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podstawa programowa kładzie duży nacisk na naukę programowania. Już od klasy IV wprowadzane są elementy programowania w środowisku wizualnym , które na kolejnych etapach edukacji rozszerza się o umiejętność tworzenia programów tekstowych. W związku z koniecznością łączenia umiejętności programowania w środowisku wizualnym ze środowiskiem tekstowym zaczęły powstawać środowiska pozwalające na transf...

E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnegoartykuł naukowy

E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego

Łukasz Tomczyk

Szkoła Główna Handlowa

Starzenie się społeczeństwa jest ciągle postępującym procesem, który w połączeniu z rewolucją cyfrową jakiej jesteśmy dziś świadkami, zmusza do refleksji nad sytuacją seniorów we współczesnym skomputeryzowanym świecie. Dziś, zdecydowanie bardziej niż jeszcze kilka lat temu niezwykle ważna wydaje się być koncepcja uczenia się przez całe życie. Autor porusza w artykule wybrane aspekty niezbędne do r...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja