Biblioteka Cyfrowa

Electronic Aggression among Adolescents: An Old House with a New Facade (or Even a Number of Houses)

Electronic Aggression among Adolescents: An Old House with a New Facade (or Even a Number of Houses)

Nowoczesne technologie komunikacyjne wykorzystywane są dziś powszechnie do wielu celów i w wielu obszarach działalności człowieka. Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego w zasięgu ręki czy komputera podłączonego do sieci. Fakt, że technologie współtworzą środowisko życia człowieka jest niezaprzeczalny. Internet jest dziś narzędziem codziennego użytku i korzystają z niego...

Wsparcie dla polityki państwa w obszarze wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa

Wsparcie dla polityki państwa w obszarze wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa

Żyjemy w świecie ciągłych zmian. Postęp technologiczny jest jednym z czynników determinujących taki stan. Narzędzia nowoczesnych technologii ułatwiają wykonywanie wielu czynności, wspomagają pracę, naukę, przynoszą rozrywkę. Posługiwanie się nimi wymaga umiejętności, które człowiek nabywa sukcesywnie wraz z wprowadzaniem nowoczesnych technologii na rynek. Tematyka kompetencji kluczowych we współcz...

Graficzny interfejs użytkownika w internetowych platformach edukacyjnych dla seniorów

Graficzny interfejs użytkownika w internetowych platformach edukacyjnych dla seniorów

Rozwój cyfrowy wymusza konieczność opanowania umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii. Brak tych umiejętności ogranicza aktywność i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Problematyka kompetencji kluczowych we współczesnym świecie jest jednym z niezwykle ważnych tematów społecznych. Możliwości edukacyjne w zakresie kształcenia, podnoszenia i doskonalenia ...

Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie

Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie

Współczesne dzieci coraz wcześniej rozpoczynają swój kontakt z nowoczesnymi technologiami. Jak pokazują wyniki badań ponad połowa dzieci w wieku przedszkolnym korzysta regularnie z Internetu, a z wiekiem odsetek ten znacząco wzrasta. TNS Polska S.A. na zlecenie Orange Polska, we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziło badania, których celem było uzyskanie inform...

Postrzeganie  Internetu  i nowoczesnych  technologii w Polsce

Postrzeganie Internetu i nowoczesnych technologii w Polsce

Nowoczesne technologie trwale wpisały się w obraz współczesnego społeczeństwa cyfrowego. Są obecne w niemal wszystkich dziedzinach życia człowieka i dotyczą zarówno sfery publicznej, jak i prywatnej. Odgrywają znaczącą rolę w procesie komunikacji, ułatwiają dostęp do informacji, wspierają rozwój intelektualny i zawodowy ludzi. Postęp cyfrowy systematycznie rozszerza możliwości wykorzystania techno...

Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska

Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest coraz większy i obejmuje zasięgiem coraz młodszą część społeczeństwa. Współczesny świat to świat w dużej mierze cyfrowy, który otwiera nowe możliwości. Coraz młodsza część społeczeństwa porusza się swobodnie po wirtualnym świecie nie mając świadomości, że wśród wielu możliwości jakie cyfrowa rzeczywistość przed nimi otwiera kryją się zagrożenia. Je...

Mobbing elektroniczny: analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych

Mobbing elektroniczny: analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych

Rozwój techniki otwiera przed współczesnym człowiekiem nowe możliwości i pozwala zdobywać nowe doświadczenia. Komputer podłączony do internetu stanowi niecenione źródło łatwego i szybkiego dostępu do informacji, telefony komórkowe umożliwiają kontakt niezależny od miejsca, czasu i odległości, przenośne urządzenia mobilne dostarczają szeroko rozumianej rozrywki. Argumentów gloryfikujących zdobycze ...

Smartfon jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia

Smartfon jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia

Nowoczesne technologie z ekspansją wkraczają w codzienne życie człowieka. Ułatwiają pracę, pomagają w nauce, służą komunikacji, ułatwiają zdobywanie informacji i dostęp do rożnych form rozrywki. Narzędzia technologii stają się nieodłącznym elementem wykorzystywanym do codziennego użytku. Jednym z liderów na rynku powszechnie dostępnych narzędzi cyfrowych są smartfony, które zyskują dużą popularnoś...

FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem — raport z badań

FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem — raport z badań

Żyjemy w czasach intensywnych zmian, które wyznacza postęp technologiczny. Stoimy przed wyzwaniami związanymi z dopasowaniem się do wymagań zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości i koniecznością ciągłego nabywania i podnoszenia kompetencji związanych z obsługą narzędzi nowoczesnych technologii sukcesywnie pojawiających się na rynku. Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem globalnym, kt...

Nowe technologie w edukacji - między teorią a praktyką pedagogiczną

Nowe technologie w edukacji - między teorią a praktyką pedagogiczną

Nowoczesne technologie nadają kształt współczesnej edukacji. Zmieniły sposób komunikacji, przekazu wiedzy i informacji oraz otworzyły szeroki dostęp do treści. Nowoczesne narzędzia technologii stały się narzędziami dydaktycznymi, które poprzez atrakcyjną formę wspierają proces kształcenia, wpisując się w potrzeby współczesnych uczniów, dla których środowisko cyfrowe jest środowiskiem naturalnym. N...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja