Biblioteka Cyfrowa

TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia?artykuł naukowy

TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia?

Agata Banasik

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Technologia komunikacyjna ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jest istotnym elementem funkcjonowania w społeczeństwie. Zmiany jakich jesteśmy świadkami na przełomie ostatnich lat pokazują, że rozwój TIK przyczynił się do nieodwracalnych zmian na wielu płaszczyznach życia współczesnego człowieka. Celem rozważań podjętych w publikacji jest konieczność pokazania i uzasadnienia potrzeby wdra...

Proces cyfryzacji szkół na Pomorzu - przykład Słupskafragment książki

Proces cyfryzacji szkół na Pomorzu - przykład Słupska

Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

W wielu polemikach przewija się dziś temat cyfryzacji społeczeństwa. Przed wieloma słowami opisującymi czynności czy też określającymi rzeczy pojawia się przedrostek „e”. Mamy współcześnie do czynienia z e-sklepem, e-deklaracją, e-podróżnikiem, e-fakturą i wieloma innymi. Nowoczesne technologie wspierają dziś wiele dziedzin życia. Bez wychodzenia z domu jesteśmy w stanie załatwić wiele urzędowych ...

Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniówartykuł naukowy

Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniów

Marta Ciesielka

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Współczesne dzieci mają bardzo ułatwiony dostęp do wiadomości, z uwagi na mnogość narzędzi, które w szybki i prosty sposób pozwalają na odszukanie w sieci dowolnej informacji. Niestety nauka to nie tylko wyszukanie i przepisanie informacji, to przede wszystkim zapamiętanie, a z tym często mają już zdecydowanie większy kłopot. W artykule dokonano prezentacji mapy myśli, czyli specyficznego rodzaju ...

Społeczeństwo informacyjne w liczbachmonografia

Społeczeństwo informacyjne w liczbach

Violetta Szymanek

Departament Społeczeństwa Informacyjnego - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Data, którą uznajemy za narodziny polskiego internetu to 17 sierpnia 1991 roku. Początkowo sieć była wykorzystywana jedynie przez uczelnie, w kolejnym roku internetem zainteresowały się firmy, a dopiero w 1994 mogli cieszyć się nim pierwsi użytkownicy prywatni. Po 20 latach internet stał się trwałym, ważnym elementem polskiej rzeczywistości. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach” to wydawnictwo ...

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji.prezentacja

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji.

Maria Andrzejewska, Monika Rusztecka, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska

Centrum UNEP/GRID

Współczesny człowiek funkcjonuje w społeczeństwie medialnym, dlatego kluczowym zadaniem edukacji jest kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych. W materiale autorzy prezentują projekt, który ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów. W pierwszej części ustalony został zakres szkoleń oraz dobór form, me...

Raport z prac 4. Grupy Roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 Zespołu ds. Transformacji Przemysłowejraport z badań

Raport z prac 4. Grupy Roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej

Małgorzata Kaliczyńska

Ministerstwo Rozwoju

Przemysł 4.0 to nazwa koncepcji, opartej na pojęciu „rewolucji przemysłowej”, jako określeniu przemian zachodzących we współczesnych technikach wytwarzania. Oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów informatycznych, a także taką organizację procesów produkcyjnych, aby uzyskać większą wydajność i elastyczność. Zakłada ona, że znaczna część produkcji przemysłowej w perspektywie kilkunastu l...

Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole. Materiały na konferencję otwierającą 2–3 grudnia 2013materiały konferencyjne

Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole. Materiały na konferencję otwierającą 2–3 grudnia 2013

Zuzanna Michalska

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej to organizacja pozarządowa, działająca w obszarze szeroko pojętej edukacji. Od momentu założenia (1994 rok) zrealizowała wiele programów edukacyjnych. Jednym z nich jest program „Aktywna edukacja” adresowany do nauczycieli wykorzystujących TIK w celu poprawy skuteczności i jakości swojej pracy. Niniejsza publikacja zawiera materiały przygotowane na konferencję otwie...

Programowanie w nauczaniu zintegrowanymreferat

Programowanie w nauczaniu zintegrowanym

Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek, Natalia Cieślar

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ważnym elementem edukacji jest kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. Stwarzanie w nauczaniu sytuacji problemowych determinuje konieczność szukania rozwiązań. Formułowanie w trakcie gier i zabaw zachowań, które polegają na rozwiązywaniu prostych problemów sprawia, że dzieci od najmłodszych lat zaczynają w naturalny sposób funkcjonować w środowisku algorytmicznym. Autor podkreśla zatem kon...

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektustandard wymagań

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Rozwijanie kompetencji cyfrowych jest niezwykle ważnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych. Prezentowany standard wymagań przygotowany został w oparciu o analizę dotychczasowego zakresu kompetencji cyfrowych, przeprowadzoną w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która obejmowała 5 obszarów: informację, komunikację, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów. Zostały w nim zawarte...

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkachprezentacja

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Prezentacja ukazuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Z uwagi na braki jakie dostrzec można wśród specjalizacji związanych z programowaniem, autorzy zwracają szczególna uwagę na konieczność rozwijania kompetencji informatycznych wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Przytaczają niepokojące dane przedstawione przez Komisję Europejską,...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja