Biblioteka Cyfrowa

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologieksiążka

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie

Michał Bronikowski

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Dzieci pokolenia sieci nie znają świata bez komputera. Nazywa się je „dziećmi sieci”, „pokoleniem pokolenie „kopiuj – wklej", "pokoleniem Google’a”. Ich życie często toczy się w wirtualnej rzeczywistości, równoległej do rzeczywistości, w której funkcjonuje pokolenie cyfrowych imigrantów, ludzi urodzonych przed epoka cyfrową. Możliwości jakie otwiera przed młodymi użytkownikami cyfrowy świat są duż...

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacjimateriały konferencyjne

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jednym z wyzwań stawianym przed współczesnym człowiekiem jest umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości w zakresie TIK. Coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie i rozszerzanie kompetencji w tym zakresie, a co za tym idzie nauki programowania, która sprzyja umiejętności organizacji pracy w sytuacjach problemowych, aktywnego poszukiwania rozwiązania problemu, po...

Innowacje technologiczne w edukacji i samorządzie. Wzorcowe wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiuprezentacja

Innowacje technologiczne w edukacji i samorządzie. Wzorcowe wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu

Rafał Czajkowski

Urząd Gminy Miasta Radomia

Wiele gmin i miast uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gmina Miasta Radomia realizuje wiele projektów, związanych tematycznie z cyfryzacją i informatyzacją. Jednym z nich jest przedstawiony w prezentacji, pt. „Innowacje technologiczne w edukacji i samorządzie. Wzorcowe wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu”. Autorzy na wst...

Zrozumieć programowanie – różne formy i możliwości wsparcia realizacji nowej podstawy programowejreferat

Zrozumieć programowanie – różne formy i możliwości wsparcia realizacji nowej podstawy programowej

Anna Jelińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Artykuł dostępny jest w ramach materiałów pokonferencyjnych trzynastej edycji Konferencji Informatyka w Edukacji, która odbyła się w czerwcu 2016 roku w Toruniu. Współczesna edukacja rozwija się tak szybko, że tradycyjne metody nauczania, które opierają się na przyswajaniu wiedzy w bezpośredni sposób tracą na wartości. Dzięki nowoczesnym narzędziom wykorzystywanym współcześnie, dostęp do informac...

Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?artykuł naukowy

Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?

Aleksander Piecuch

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Pokolenie sieci dorasta w otoczeniu nowoczesnych technologii. Na co dzień od wczesnych dziecięcych lat przebywa w otoczeniu mediów. W naturalny sposób przyjmuje i uczy się posługiwania kolejnymi cyfrowymi narzędziami. Fascynacja nowoczesnymi urządzeniami oraz możliwościami jakie daje modemu użytkownikowi rośnie wraz z wiekiem dziecka. Wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia umożliwiające i ułatw...

Sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Polsce w 2011 rokuraport z badań

Sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Polsce w 2011 roku

Artur Kolesiński, Wiesław Sawicki

Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy

Niniejszy raport został przygotowany przez Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy na zlecenie Fundacji rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i w ramach programu Rozwoju Bibliotek. Celem raportu i badania jest analiza stanu i sposobu działania 5 wybranych sieci PIAP. Jednym z zadań było również określenie potencjału dla działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Polsce. Pr...

Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny  w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne.artykuł naukowy

Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne.

Magdalena Szpunar

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikiem coraz to nowe możliwości. Współczesny człowiek większość swoich potrzeb realizuje w sieci. Internet stał się nową przestrzenią, do której przenosi wiele aktywności. Nowe media zastępują powoli wiele tradycyjnych, opartych na kontaktach bezpośrednich działań. Media cyfrowe nie służą dziś jedynie zdobywaniu informacji, czy poszerzaniu wiedzy. Akty...

Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docsartykuł naukowy

Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs

Magdalena Jaszczyk

Uniwersytet Warszawski

Nauczanie języków obcych jest niezwykle ważnym elementem współczesnej edukacji. Coraz częściej lekcje języka odbywają się za pośrednictwem komunikatora Skype, internetowego procesora tekstu, czy narzędzia e-learningowego jakim jest Google DOCS, które służyć może jak wirtualna tablica. Tradycyjne formy nauczania i uczenia się wzbogacane są o nowoczesne narzędzia, które dają wiele możliwości nie tyl...

Wyzwania edukacji wobec kolejnych fal przemian cywilizacyjnychartykuł naukowy

Wyzwania edukacji wobec kolejnych fal przemian cywilizacyjnych

Waldemar Furmanek

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

W ujęciu A. Tofflera historia ludzkości, to następujące po sobie fale technologiczne: pierwsza – fala agrarna, druga – przemysłowa i trzecia – informacyjna. Każda nich wiąże się innym modelem cywilizacji. Czasy współczesne charakteryzują się tym, że zjawiska typowe dla poszczególnych modeli, współistnieją w naszej rzeczywistości. Taka swoista interferencja fal cywilizacyjnych sprawia, że przewidze...

Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wiekuartykuł naukowy

Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku

Małgorzata Gruchoła

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Era cyfrowa wnosi coraz to nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Umiejętność korzystania z nich w pełnym zakresie jest wymogiem współczesnej cywilizacji. Celem artykułu jest analiza stanu świadomości i kompetencji użytkowników mediów, uwzględniająca umiejętność bezpiecznego, świadomego, skutecznego i sprawnego posługiwania się narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi. Kompetencje medialne s...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja