Biblioteka Cyfrowa

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Rozwój nowoczesnych technologii wpłynął znacząco na możliwości stosowania nowoczesnych technologii we wszystkich dziedzinach gospodarki, a to stworzyło potrzebę wzrostu zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie IT na rynku. Rada ds. kompetencji sektora IT jest ważnym elementem rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik informacy...

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie

Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych jest kluczowym elementem budowania społeczeństwa informacyjnego. Współcześnie Informacja stała się kluczowym zasobem dla światowej gospodarki oraz zasadniczym komponentem edukacji. Stanowi istotny element zmian dokonujących się w technologii i nauce. Umiejętność jej zdobywania i wykorzystania stała się celem edukacji w tym edukacji przez całe życie,...

Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Digital Economy Lab / Uniwersytet Warszawski

Ekspansja cyfrowych technologii wprowadza wiele zmian w gospodarce każdego kraju. Niewątpliwie wdrażanie nowoczesnych narzędzi przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, a proponowane nowoczesne rozwiązania cyfrowe zwiększają efektywność pracy, podnoszą jakość i umożliwiają szerszy rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i ich pracowników. Wprowadzanie narzędzi cyfrowych do wielu ob...

"Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” Wybrane wyniki badania ewaluacyjnegoprezentacja, raport z badań

"Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Ośrodek Ewaluaacji Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Ekspansja nowoczesnych technologii zmieniła współczesny rynek pracy. Informatyzacja procesów produkcji zwiększyła wzrost wydajności pracy, a człowiek stał się decydentem procesów. Zmiany te niewątpliwie wymagają często zmiany kwalifikacji zawodowych i podnoszenia kompetencji w zakresie TIK. Przedstawiona prezentacja pokazuje wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. Przeprowadzo...

Kompetencje informatyczne pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

Kompetencje informatyczne pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Nowoczesne technologie wykorzystywane są dziś powszechnie na wielu płaszczyznach działań człowieka. Umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami cyfrowymi są współcześnie jednymi z najbardziej pożądanych. Nie tylko pracownicy zobligowani są do podnoszenia kwalifikacji w zakresie TIK. Współcześnie każdy człowiek świadomy korzyści wynikających ze sprawnego posługiwania się nowoczesnymi techn...

Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej

Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej

Nowoczesne media otwierają przed współczesnym człowiekiem dostęp do szerokiego wachlarza informacji, umożliwiają sprawne poruszanie się w bezkresnym obszarze dostępnych treści i wyszukiwanie tych informacji, których aktualnie potrzebujemy. Pozwalają nie tylko na zdobycie informacji, służą wielu bardziej lub mniej przydatnym celom. Dostępność i coraz większa ich powszechność powoduje, że z każdym r...

Zestawienie badań przytaczanych w trakcie konferencji „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii”

Zestawienie badań przytaczanych w trakcie konferencji „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii”

KRRiT

Kompetencje związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii wydają się być kluczowe. Zachodzące współcześnie zmiany mają dynamiczny charakter. Funkcjonujemy otoczeni nowoczesnymi technologiami. Pokolenie urodzone w epoce cyfrowej, często nie zastanawia się nad technicznymi aspektami funkcjonowania narzędzi, po prosty z nich korzysta. Zmiany jakich jesteśmy świadkami skłaniają do refleksji. Publ...

Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych

Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Życie we współczesnej rzeczywistości charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. Zmiany dotyczą różnych aspektów, konieczne jest wiec nabywanie umiejętności identyfikacji tych zmian, reakcji na nie, m.in. poprzez wprowadzanie innowacji i rekonfigurację zasobów. Wymagania w tym zakresie ciągle rosną. Celem artykułu jest przedstawienie związku różnych wymiarów kompetencji dynamicznych, traktowanych, jak...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja