Biblioteka Cyfrowa

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych jest bardzo dynamiczny. Producenci i dostawcy technologii wprowadzają systematycznie nowe rozwiązania, które mają zaspokoić potrzeby konsumentów i przedsiębiorców. Z każdym rokiem dostęp do technologii staje się coraz bardziej powszechny a możliwości wykorzystania TIK coraz szersze. Prezentowane badanie przygotowane i opracowane przez GUS obrazuje po...

Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku

Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku

Nowoczesne technologie są współcześnie elementem stałym środowiska w jakim funkcjonuje człowiek. Ułatwiają nie tylko pracę, wspomagają naukę, dają rozrywkę, można odnieść wrażenie, że technologie towarzyszą człowiekowi stale i są uczestniczą w wykonywaniu niemal każdej codziennej czynności. Możliwości jakie niesie powszechny dostęp do innowacyjnych rozwiązań cyfrowych otwiera przed użytkownikami w...

„Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” Konferencja z okazji obchodów 90-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Z awackiej w Toruniu

„Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” Konferencja z okazji obchodów 90-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Z awackiej w Toruniu

Tematyka związana z nowoczesnymi technologiami jest cały czas w kręgu zainteresowań nie tylko pedagogów, edukatorów i naukowców związanych z branżą, ale wszystkich ludzi, którzy dziś z technologią mają do czynienia na co dzień. Prezentowany artykuł stanowi relację z odbywającej się 14 listopada w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu konferencji. W trakcie jej trwani...

Dzieci aktywne online

Dzieci aktywne online

Dzieci i młodzież są niewątpliwie liderami w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii. Ich umiejętności związane z obsługą nowoczesnych narzędzi zdecydowanie przewyższają umiejętności pokolenia rodziców. Posługują się nimi intuicyjnie i niezwykle sprawnie. Nie bez powodu młodzi użytkownicy technologii określani są mianem „urodzonych z myszką w ręku. Mali użytkownicy często intensywnie wykor...

e-Leadership. Umiejętności cyfrowe dla MŚP

e-Leadership. Umiejętności cyfrowe dla MŚP

W czasach dynamicznych zmian związanych z wchodzeniem na rynek coraz to nowszych technologii cyfrowych człowiek zmuszony jest do systematycznego, ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającej się rzeczywistości. Umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami kluczowymi, bez których trudno sprawnie funkcjonować na co dzień, a dążenie do cyfryzacji s...

Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego

Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego

Współczesne dzieci dorastają w otoczeniu cyfrowych technologii i od urodzenia mają z nimi bezpośredni kontakt. Narzędzia cyfrowe towarzyszą im niemal od kołyski, a rodzice nieświadomi zagrożeń i konsekwencji jakie niesie ze sobą bezrefleksyjne i niekontrolowane korzystanie z technologii sami wkładają najnowsze zdobycze techniki dzieciom w rączki. Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadziła badania mają...

Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki

Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki

Informatyka, jest jednym z przedmiotów we współczesnej szkole, który spełnia oczekiwania uczniów i chętnie w nim uczestniczą. W ramach zajęć dzieci poznają świat nowoczesnych technologii, uczą się podstaw programowania i robotyki. W prezentowanym poradniku dla nauczycieli, zatwierdzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki” opracowanym przez Jacka Stańdo ...

Korzystanie z telefonu komórkowego w szkole. Zarządzanie szansami i zagrożeniami

Korzystanie z telefonu komórkowego w szkole. Zarządzanie szansami i zagrożeniami

Rozwój technologii cyfrowych ma ogromny wpływ na życie osób, które z nich korzystają. Jedni dostrzegają korzyści płynące z łatwego dostępu do urządzeń mobilnych, inni w technologii upatrują zagrożenia. Niewątpliwie ilu użytkowników, tyle opinii na temat. Postęp technologiczny jest nieunikniony, a narzędzia cyfrowe stały się nieodzownym elementem wizerunku współczesnego człowieka. W publikacji poru...

Rozwój umiejętności cyfrowych dzięki Funduszom Europejskim

Rozwój umiejętności cyfrowych dzięki Funduszom Europejskim

Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają we współczesnym świecie dużą rolę. Ekspansja TIK w codzienne życie człowieka sprawiła, że w ostatnich latach towarzyszą one człowiekowi od wczesnego dzieciństwa. Stały się nieodzownym elementem dnia codziennego, bez którego już nie tylko młodzi, urodzeni i wychowani w epoce cyfrowej nie wyobrażają sobie bez nich życia. Systematycznie rozszerza się z...

eLearning Papers  Nr 12 ▪ luty 2009

eLearning Papers Nr 12 ▪ luty 2009

W prezentowanym numerze czasopisma eLearning Papers zawarte zostały artykuły podejmujące tematykę alfabetyzacji cyfrowej w czasach dynamicznych zmian i ekspansji nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka. W pierwszej publikacji przedstawiono trzypoziomowy model cyfrowej alfabetyzacji, określono jej rolę i związek z edukacją osób starszych, przed którymi stoi wiele wyzwań i barier związa...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja