Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowe (nie)kompetencje. Nowe technologie w służbie „ja”

Cyfrowe (nie)kompetencje. Nowe technologie w służbie „ja”

Czasopismo naukowe „Kultura popularna”, to kwartalnik, na łamach którego zainteresowani znajdą wiele ciekawych materiałów z różnych obszarów dotyczących kultury masowej i zjawisk związanych z popularyzacją nowoczesnych technologii coraz bardziej bliskich współczesnemu człowiekowi. W prezentowanym artykule autor przybliża zagadnienia związane z nabywaniem kompetencji cyfrowych, zwraca uwagę na rolą...

Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej Ankieta dotycząca kompetencji cyfrowych ...

Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej Ankieta dotycząca kompetencji cyfrowych ...

Postęp technologiczny, który stał się nieodłącznym elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości stwarza konieczność dopasowania się do trendów jakie kształtują nowoczesne technologie. Cyfryzacja wywiera duży wpływ nie tylko na sposób funkcjonowania jednostki, ale rownież na gospodarkę całego kraju. Postęp cyfrowy w dużej mierze determinuje dziś jakość życia człowieka. Prezentowany raport, prz...

Analiza wpływu programu "Cyfrowa szkoła" na wyniki sprawdzianu  szóstoklasisty

Analiza wpływu programu "Cyfrowa szkoła" na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” opracowany i wprowadzany w polskich szkołach od 2012 roku miał na celu przygotowanie i udostępnienie placówkom oświatowym cyfrowych narzędzi i elektronicznych zasobów edukacyjnych umożliwiających rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. W publikacji dokonano analizy wpływu pr...

Trzy dekady badań kompetencji informacyjnych ludności

Trzy dekady badań kompetencji informacyjnych ludności

Umiejętności w zakresie korzystania z cyfrowych technologii determinują współcześnie jakość i poziom życia człowieka. Dynamika zmian jakie zachodzą w społeczeństwie za pośrednictwem nowoczesnych technologii przyczyniła się do konieczności kształtowania, rozwijania i doskonalenia kompetencji, które umożliwiają dopasowanie się do rynku i wymogów cyfrowej rzeczywistości. Autorki publikacji charaktery...

Nowy wymiar zasobów informacyjnych WWW

Nowy wymiar zasobów informacyjnych WWW

Funkcjonujemy dziś w społeczeństwie, w którym informacja stanowi istotną wartość warunkująca jakość życia. Większość aktywności podejmowanych na co dzień przez człowieka bazuje na zasobach informacyjnych dostępnych poprzez różne źródła. W dobie postępu technologicznego możliwości dostępu do informacji rozszerzyły się o te, które pozyskać można za pomocą nowoczesnych technologii. Zasoby informacyjn...

WebQuest w pracy nauczyciela

WebQuest w pracy nauczyciela

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że pojawiły się one w niemal każdej dziedzinie życia człowieka. Jednym z wyzwań XXI wieku jest umiejętność dostosowywania się do zmian jakie zachodzą. Niewątpliwą zaletą innowacyjnych rozwiązań jest to, że można je wdrażać w tradycyjne systemy podnosząc efektywność i skuteczność podejmowanych zadań. Jednym z obszarów, w którym ekspansja cyfrowych...

Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy

Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy

Kompetencje medialne są dziś w dobie otwartego dostępu do nowoczesnych technologii kompetencjami głównymi, których nabywanie, kształcenie i doskonalenie jest elementem warunkującym aktywne uczestnictwo w życiu. W publikacji zdefiniowano pojęcie kompetencji medialnych, podjęto rozważania na temat modelu i katalogu kompetencji medialnych, określono kluczowe problemy wynikające z braku umiejętności w...

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w roku szkolnym 2016/2017. Raport z badań

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w roku szkolnym 2016/2017. Raport z badań

Młodzi ludzie wykorzystują nowoczesne technologie zupełnie inaczej niż pokolenie ich rodziców. Narzędzia cyfrowe są nieodzownym elementem codzienności, a użytkowanie ich nie sprawia trudności technicznych, można wręcz odnieść wrażenie, że posługują się nimi intuicyjnie, nie zagłębiając się w aspekty techniczne. Przyjmują nowości technologii cyfrowych naturalnie i nie wyobrażają sobie życia bez nic...

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W dobie powszechnego dostępu do technologii cyfrowych, kształcenie i doskonalenie kompetencji związanych z użytkowaniem nowoczesnych narzędzi stało się priorytetem współczesnej edukacji. Umiejętności cyfrowe ułatwiają funkcjonowanie w codziennym życiu, wspomagają naukę, pracę,  uprzyjemniają czas wolny. Narzędzia technologii cyfrowej stały się narzędziami codziennego użytku. Pomimo, iż technologie...

Jak założyć makerspace. Poradnik

Jak założyć makerspace. Poradnik

Nowoczesne technologie stają się elementami codziennej rzeczywistości. Fascynacja narzędziami cyfrowymi sprawia, że dążymy świadomie lub podświadomie do zdobywania ich i podnoszenia kompetencji związanych z ich obsługą. Włączamy się w uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości. Prezentowana publikacja przybliża i definiuje pojęcie przestrzeni umożliwiającej rozwijanie umiejętności cyfrowych, pasji, po...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja