Biblioteka Cyfrowa

Kurs podstawowy z obsługi komputera i Internetu dla osób 60+

Kurs podstawowy z obsługi komputera i Internetu dla osób 60+

Współczesny senior to coraz częściej człowiek samodzielny, aktywny, zaangażowany społecznie, odczuwający potrzebę uczestnictwa w życiu społecznym, realizacji planów i zamierzeń, na które nie mógł sobie pozwolić wcześniej. Autorzy prezentowanego kursu obsługi komputera i Internetu dla osób 60+ chcą pomóc seniorom odnaleźć się w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Materiały zawarte w publikacji...

Korzystnik internauty: podręcznik dla osób 50+

Korzystnik internauty: podręcznik dla osób 50+

Postęp cywilizacyjny, jakiego systematycznie doświadczamy sprawił, że współczesny człowiek żyje w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie, w którym narzędzia cyfrowe odgrywają ważna rolę, a nowe media w pewnym sensie kształtują świat i światopogląd. Nie można mieć złudzeń, że tę ekspansję da się zatrzymać. Pojawiła się przepaść pomiędzy młodymi, tzw. cyfrowymi tubylcami, a ludźmi urodzon...

Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat)

Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat)

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi od wczesnych lat dziecięcych. Są obecne zarówno w czasie wolnym, jak i tym przeznaczonym na naukę. Internet stał się narzędziem codziennego użytku i nieodzownym elementem determinującym sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży. Z niego czerpią informację, wiedzę, w nim szukają odpowiedzi na wiele nurtujących pytań i odnajdują autorytety, ...

Agentki cyfrowej zmiany

Agentki cyfrowej zmiany

Wiele dziś, w dobie cyfryzacji społeczeństwa, mówi się o problemie wykluczenia cyfrowego. Dotyka on ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą zdobyć i rozwijać umiejętności w zakresie sprawnej, świadomej i bezpiecznej możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawienia i podniesienia jakości własnego życia. Wyniki badań dotyczących stanu kompetencji cyfrowych współczesnych ludzi ws...

Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnych

Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnych

Nowoczesne technologie stopniowo, ale niezwykle sukcesywnie i skutecznie wkraczają w coraz większy obszar prywatno-społeczny człowieka, do niedawna zarezerwowany dla tradycyjnych form pozyskiwania i przekazu informacji, pracy i rozrywki. Niewątpliwie stanowią o możliwościach i umożliwiają otwarcie się na potrzeby współczesnej cywilizacji, jednak często wykorzystywane nieświadomie przez użytkownikó...

Komputer jako znaczący towarzysz rodziny

Komputer jako znaczący towarzysz rodziny

Współczesny człowiek żyje w świecie, w którym media odgrywają zasadniczą rolę. Ekspansja cyfrowych technologii wprowadziła wiele zmian w sposób postrzegania i przyjmowania rzeczywistości, zaburzyła tradycyjny model rozwoju i sposobu funkcjonowania człowieka. Do niedawna najważniejszą instytucją budującą światopogląd człowieka była rodzina, nieodłączna część społeczeństwa, niezwykle ważna z racji r...

Raport 2016. Kobiety w technologiach. Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym

Raport 2016. Kobiety w technologiach. Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym

Rola kobiet w społeczeństwie do niedawna sprowadzana była do roli gospodyni domowej i choć często wykształceniem i umiejętnościami przewyższały mężczyzn, były dyskryminowane na rynku pracy. Sytuacja ta choć powoli, jednak systematycznie ulega zmianie, zmienia się również nastawienie pracodawców do kobiet, jako w pełni wartościowych, efektywnych pracowników. Rozszerzeniu ulega również zakres branży...

Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, wykorzystując nowe technologie?

Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, wykorzystując nowe technologie?

Dla dużej części uczniów obowiązek szkolny jest przykrym, nudnym obowiązkiem. Początek roku skłania jeszcze do podejmowania aktywności ponieważ towarzyszy mu wciąż wakacyjny entuzjazm, jednak wraz z upływającymi miesiącami entuzjazm i zainteresowanie materiałem nauczania przygasa. Wielu nauczycieli zastanawia się jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, uatrakcyjnić przekaz i obowiązek przekształcić w...

Programowanie a rozwój moralny oraz poznawczy dzieci

Programowanie a rozwój moralny oraz poznawczy dzieci

Nowoczesne technologie dynamicznie wkroczyły w życie ludzi. Pojawienie się nowoczesnych narzędzi i możliwości jakie stwarzają w codziennym życiu zmieniło sposób postrzegania, sposób w jaki myślimy i działamy. Internet daje wiele możliwości, z których użytkownicy chętnie korzystają. Zafascynowanie technologiami spowodowało przewartościowanie wielu aspektów w niemal każdej ze sfer życia. Autor preze...

„Cyfrowa szkoła” - program edukacyjny czy technologiczny?

„Cyfrowa szkoła” - program edukacyjny czy technologiczny?

Sukcesywne podnoszenie jakości kształcenia jest niekwestionowanym celem systemu edukacji. W dobie zmian powodowanych przez postęp cywilizacyjny, zadanie to wydaje się być o tyle trudne, że uczniowie posiadają niejednokrotnie większą sprawność w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi niż nauczyciele, którzy nabywają umiejętność obsługi nowoczesnych pomocy dydaktycznych wraz z wdrażaniem ich na ryne...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja