Biblioteka Cyfrowa

Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia

Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiło się nowe pole w działalności człowieka związane z możliwościami jakie rodzi branża IT. Zmianom zaczęło ulegać wiele obszarów aktywności człowieka realizowanych do niedawna w tradycyjny sposób. Zmiany wymogły potrzebę dostosowywania się do zmian jakie niesie rzeczywistość. Jednym z obszarów, w którym ekspansja nowoczesnych technologii wprowadziła re...

Technologie dostępu do sieci Internet w Polsce

Technologie dostępu do sieci Internet w Polsce

Od wielu lat technologie uczestniczą w życiu wielu ludzi, stały się elementem codzienności niemalże każdego człowieka. Rozwój nowoczesnych technologii wpływa na wiele obszarów jego aktywności. Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego stworzył raport, który zawiera wykaz i charakterystykę dostępnych technologii umożliwiających dostęp do internetu. Prezentowane w raporcie badania odnoszą się do ...

Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa

Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa

Potrzeby współczesnego ucznia różnią się zdecydowanie od oczekiwań, jakie z edukacją wiązało pokolenie rodziców. Dziś codzienność naszpikowana jest technologią, bez której młodzi nie wyobrażają sobie życia. Szkoła musi wychodzić naprzeciw potrzebom i dostosowywać formy, metody i narzędzia do wymagań młodych, zanurzonych w sieci, poznających świat poprzez nowe media uczniów. Definiowanie na bieżąco...

Wyzwania edukacji w XXI wieku

Wyzwania edukacji w XXI wieku

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne, interaktywne media cyfrowe rozwijają się w tempie zbliżonym do wykładniczego. Rodzi do nowe szanse, ale też nowe wyzwania i zagrożenia. Autor wskazuje na nowe kwestie, którymi powinna się w związku z tym zająć pedagogika. Lokuje je w trzech głównych obszarach – są to wyzwania cywilizacyjno-społeczne, informacyjno-technologiczne oraz pedagogiczno-praktycz...

Nauczyciel w świecie TIK -  część X. TIK w szkole według modelu BYOD

Nauczyciel w świecie TIK - część X. TIK w szkole według modelu BYOD

Współczesna edukacja rozwija się systematycznie wzbogacana o nowe przedsięwzięcia, wspierana przez nowoczesne narzędzia. Tradycyjny, do niedawna, system szkolny otwiera się na nowe, innowacyjne pomysły oraz ich realizacje. Nowoczesne narzędzia stają się narzędziami codziennego użytku wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych, a zasoby edukacyjne zaczęły nosić miano otwartych. Szkoła ...

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu

Cyfrowe technologie na stałe wpisały się w obraz współczesnego społeczeństwa, wydawać się może, że są dziś narzędziami codziennego użytku niemal wszystkich ludzi. Korzystają z nich dzieci, ludzie młodzi, a coraz częściej i ci w nieco starszym już wieku. Wykorzystywane są do nauki, pracy, rozrywki, a ich użyteczność znajduje uzasadnienie w wielu obszarach, w jakich funkcjonuje współczesny człowiek....

Charakterystyka Pokolenia Y

Charakterystyka Pokolenia Y

Kim jest współczesne pokolenie Y? To pokolenie ludzi urodzonych w Polsce w latach pomiędzy 1984 a 1997 rokiem, zwane inaczej pokoleniem Millenium czyli tym, które wychowało pokolenie rodziców urodzonych po II wojnie światowej. Autor prezentowanego artykułu podejmuje refleksję nad specyfiką ludzi z tego okresu. Dokonuje charakterystyki pokolenia Y w odniesieniu do badań statystycznych z lat 2012/20...

Legitymizacja visual literacy w procesie kształcenia młodzieży akademickiej

Legitymizacja visual literacy w procesie kształcenia młodzieży akademickiej

Dostęp do nowoczesnych technologii zmienił podejście do codziennych czynności . Jedną z wiodących zmian, jakie dostrzec można gołym okiem, jest sposób komunikacji zarówno w rzeczywistym, jak i w wirtualnym świecie. Coraz częściej mamy do czynienia z komunikacją wizualną, polegającą na wymianie informacji za pomocą znaków. Taka forma przekazu informacji stała się współcześnie jedną z części, które ...

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Rozwój w zakresie nowoczesnych technologii dotyczy wielu dziedzin życia i funkcjonowania współczesnego człowieka. Autor publikacji swoje rozważania dotyczące ekspansji cyfrowej skierował w stronę humanistyki, obszaru nauki zajmującej się człowiekiem i jego wytworami. Wskazał nowe perspektywy, jakie zmiany cywilizacyjne otwierają przed tą tradycyjną dziedziną nauk. Prezentuje ciekawe przedsięwzięci...

Nowoczesne technologie w oświacie i edukacjiartykuł naukowy

Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji

Waldemar Furmanek

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowoczesne technologie są obecne w życiu każdego współczesnego człowieka. Starsi uczą się korzystania z nich zgodnie z potrzebami i predyspozycjami własnymi, młodzi wzrastają od maleńkiego w ich otoczeniu, kształtując umiejętności z nimi związane równocześnie z rozwojem fizycznym, społecznym i emocjonalnym. Niewątpliwie użyteczność nowoczesnych narzędzi wspomaga działalność człowieka w wielu obsza...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja