Biblioteka Cyfrowa

Edukacja medialna wobec zagrożeń nałogów cyfrowych

Edukacja medialna wobec zagrożeń nałogów cyfrowych

Nowoczesne technologie wpisały się na stałe w środowisko, w jakim współcześnie funkcjonujemy. Sytuacja ta nałożyła na system oświaty konieczność wprowadzania edukacji medialnej już na wczesnym etapie nauczania. Zjawisko ekspansji nowoczesnych technologii stało się przedmiotem wielu badań, prowadzonych przez zarówno osoby jak i instytucje, które podejmują próbę zbadania i określenia skali zjawiska....

Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym

Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym

Świat wirtualny i nowoczesne technologie to tematy zainteresowań wielu środowisk naukowych. Znaczenie tych zjawisk jest ogromne w wielu obszarach działalności współczesnego człowieka. Autorzy poszczególnych publikacji zamieszczonych w opracowaniu podejmują kwestie aktywności w tym zakresie. Dokonują analizy różnych obszarów i aspektów funkcjonowania młodych ludzi w cyfrowej rzeczywistości. Wyniki ...

Nowoczesne media cyfrowe – naturalne środowisko pokolenia m-learningu

Nowoczesne media cyfrowe – naturalne środowisko pokolenia m-learningu

Cyfrowe technologie są współcześnie nieodzownym elementem świata współczesnego człowieka. Nie zaprzątamy sobie dziś głowy zapamiętywaniem dat, numerów telefonów, terminów spotkań ponieważ zapisać je można w telefonie, który przypomni w odpowiednim momencie. Wybierając się w podróż nie analizujemy trasy, na miejsce docelowe doprowadzi nas nawigacja satelitarna, kartki pocztowe i listy już dawno zas...

O istocie medialności młodego pokolenia

O istocie medialności młodego pokolenia

Współczesne dzieci żyją w świecie współtworzonym przez nowoczesne media, których oddziaływania na charakter młodego pokolenia nie da się nie zauważyć. Nowoczesne technologie uczestniczą w procesie wychowania, nauki, kształtowania relacji społecznych. Oddziałują one silnie na dziecko kształtując jego sposób funkcjonowania w społeczeństwie. W pracy dokonano analizy charakteru medialności młodego po...

Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowych technologii

Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowych technologii

Nauczyciel XXI wieku stoi przed ogromnym wyzwaniem. Musi wpasować się w ramy współczesnego systemu oświaty, który ulega ciągłym modyfikacjom i nawiązać kontakt z uczniem, dla którego obsługa narzędzi wspierających proces dydaktyczny jest zdecydowanie bardziej intuicyjna niż dla części nauczycieli wychowanych przed epoką cyfrową. Często okazuje się , że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowych tec...

Wpływ sieci i nowych technologii na relacje rówieśnicze

Wpływ sieci i nowych technologii na relacje rówieśnicze

Współczesne media wywierają duży wpływ na życie ludzi. Narzędzia cyfrowe, do których dostęp jest dziś łatwy są nieodzownym elementem środowiska, w którym funkcjonuje człowiek. Wielu badaczy i nie tylko, także ludzi mających na względzie dobro dzieci, czyli rodziców i opiekunów, zastanawia się nad wpływem nowych mediów na współczesne młode pokolenie. Jedni widzą korzyści wynikające z szerokich możl...

Smartfon jako interfejs życia społecznego. Raport z badania

Smartfon jako interfejs życia społecznego. Raport z badania

Jednym z najczęściej dziś wykorzystywanych wielofunkcyjnych urządzeń mobilnych jest smartfon. Służy do komunikacji, wymiany informacji, rozrywki, jest nieodzownym towarzyszem zarówno ludzi pracujących jak i uczących się, osób starszych i tych całkiem małych. Celem niniejszego raportu jest diagnoza praktyk społecznych, zachowań i czynności charakterystycznych dla użytkowników smartfonów. W projekci...

Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – studium teoretyczne

Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – studium teoretyczne

Dzieci w wieku przedszkolnym przyjmują nowoczesne technologie intuicyjnie, można odnieść wrażenie, że rodzą się z umiejętnościami obsługi nowoczesnych urządzeń. Od wczesnego dzieciństwa cyfrowe narzędzia towarzyszą im. Nie jesteśmy w stanie odizolować dzieci od technologii, wiec musimy umiejętnie kierować procesem nabywania umiejętności. Technologie informacyjno-komunikacyjne, wykorzystywane w spo...

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji

Polska oświata poddawana jest procesowi ciągłych zmian. Tworzone są nowe programy, wdrażane narzędzia. Zmiany dotyczą treści, metod i form kształcenia. Edukacja dostosowuje się do wymagań współczesności. Rząd, mając na celu wsparcie instytucji oświatowych w działaniach na rzecz rozwoju szkolnictwa, przygotował program „Cyfrowa Szkoła”, mający w swoim założeniu rozwijanie kompetencji uczniów, przyg...

Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Zainteresowanie badaniami nad wpływem TIK na rozwój współczesnego człowieka jest wciąż aktualne. Znaleźć można wiele publikacji dotyczących roli nowoczesnych narzędzi, możliwości zastosowania, kompetencji użytkowników. Dotyczą wielu obszarów funkcjonowania i odnoszą się zarówno do dzieci, młodzieży jak osób dorosłych. Autorzy niniejszego opracowania skupili się na szczegółowym rozpoznaniu kompeten...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja