Biblioteka Cyfrowa

The Future of Jobs Report 2018raport ekspercki, książka

The Future of Jobs Report 2018

World Economic Forum

Rewolucja technologiczna wprowadza zmiany w systemie społeczno-gospodarczym krajów. Przemiany jakie zachodzą wraz z ekspansją technologii dotykają niemal wszystkich obszarów w jakich funkcjonuje współczesny człowiek. Prezentowany raport ukazuje tendencje panujące na rynku i obrazuje zakres i skalę zmian jakie niesie postęp technologiczny. Raport ma na celu rozpoznanie potrzeb i dostarczenie konkre...

Pozytywny internet i jego młodzi twórcy dobre i złe wiadomości z badań jakościowychraport z badań

Pozytywny internet i jego młodzi twórcy dobre i złe wiadomości z badań jakościowych

Jacek Pyżalski

NASK Państwowy Instytut Badawczy

Internet jest współcześnie ważnym medium komunikacji międzyludzkiej, towarzyszy człowiekowi w codziennym życiu, wspomaga naukę, pracę i zapewnia rozrywkę. Wielu nie potrafi wyobrazić sobie dziś życia bez dostępu do sieci i ograniczenia możliwości wykorzystania jej w codziennych działaniach. To nieoceniony nośnik informacji, z którego korzystają dziś niemal wszyscy niezależnie od wieku. Publikowany...

The Future of Work? Work of the Future!raport ekspercki, dokument Komisji Europejskiej

The Future of Work? Work of the Future!

Michel Servoz

Komisja Europejska

Rynek nowoczesnych technologii rozwija się, a automatyzacja przekształca i zmienia codzienne życie człowieka. Zmiany jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w niemal wszystkie obszary życia stawiają wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu sytuacji  na rynku pracy w ostatnich latach, analizy kierunku zmian, wskazano obszary w których zachodz...

Cyfryzacja na uczelniachbroszura

Cyfryzacja na uczelniach

Mieczysław Groszyk, Jakub Krawiec

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Dziś w dobie łatwego i szybkiego dostępu do internetu wiele aktywności przenoszonych jest do sieci. Ekspansja technologii zmieniła wiele tradycyjnych pojęć nadając im cyfrowy wymiar. Zmiany wiążą się z wprowadzaniem narzędzi technologii cyfrowych w coraz to nowe obszary życia. W publikacji dokonano analizy konsekwencji jakie wiążą się z wprowadzeniem nowoczesnych technologii do administracji uczel...

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieżyksiążka

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Jacek Pyżalski

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Internet jest dziś narzędziem codziennego użytku. Wiele mówi się o korzyściach, które wiążą się z nieograniczonym dostępem do sieci, nie należy jednak zapominać o zagrożeniach jakie niesie bezrefleksyjne korzystanie z nowoczesnych technologii. Prezentowana książka stanowi pogłębioną naukową monografię poruszającą problem agresji z jaką ma do czynienia człowiek. Zdefiniowano w niej współczesne form...

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego. O nową szkołę w nowej rzeczywistościartykuł naukowy

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego. O nową szkołę w nowej rzeczywistości

Agnieszka Handzel

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowoczesne technologie stały się elementem współczesnego systemu oświaty. Szkoła stoi przed wieloma wyzwaniami jakie niesie ekspansja technologii. W publikacji omówiono wpływ technologii na proces nauczania oraz dokonano analizy możliwości wykorzystania TIK na zajęciach języka polskiego. W materiale podjęto rozważania nad kształtem edukacji przyszłości i dokonano oceny sytuacji polskiej szkoły w k...

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (nr 88) Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 131)artykuł naukowy

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (nr 88) Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 131)

Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych

Wyzwania jakie niesie ekspansja technologii cyfrowych w system gospodarki i codzienne życie człowieka zmuszają rządzących do podejmowania inicjatyw, które mają wprowadzić uregulowania prawne umożliwiające realizacje zadań związanych z cyfryzacją. Publikowany materiał zawiera pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Edukacji Nauki ...

Nauczanie religii wobec cyfryzacji polskiej szkołyartykuł naukowy

Nauczanie religii wobec cyfryzacji polskiej szkoły

Paweł Mąkosa

Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii

Edukacja jest jednym z obszarów, w którym ekspansja technologii cyfrowych wprowadziła wiele zmian. W prezentowanej publikacji dokonano prezentacji projektu „Cyfrowa szkoła” oraz wskazano możliwości i korzyści jakie niesie włączenie go do nauczania religii w szkołach. Pokazano elektroniczne narzędzia, które poprawią proces kształcenia, uatrakcyjnią zajęcia i aktywizują uczniów do czynnego uczestnic...

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017artykuł naukowy

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017

Marlena Plebańska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Edukacja jest elementem życia każdego człowieka. Dziś wraz z postępem cywilizacyjnym zmienił się zasadniczo obraz współczesnego systemu oświaty. Kształcenie formalne uzupełniane jest dziś kształceniem całożyciowym, które umożliwia przystosowywanie się do zmian jakie niesie cyfryzacja wielu obszarów życia. Zmieniają się zarówno metody kształcenia jak i narzędzia dydaktyczne. W publikowanym artykule...

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tleartykuł naukowy

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Marlena Plebańska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Współczesny człowiek funkcjonuje w świecie, w którym narzędzia technologii cyfrowych towarzyszą mu od wczesnego dzieciństwa. Technologie wspomagają wykonywanie codziennych czynności, towarzyszą nauce, pracy i rozrywce. Z każdym rokiem umacnia się pozycja multimediów w życiu człowieka a kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się nadrzędnym celem edukacji całożyciowej. W publikowanym artykule dok...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja