Biblioteka Cyfrowa

Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+raport ekspercki

Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+

Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Justyna Jasiewicz, Anna Mierzecka, Małgorzata Kisilowska, Andrzej Klimczuk, Elżbieta Bojanowska

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Pomimo iż narzędzia nowoczesnych technologii są współcześnie ogólnie dostępne i systematycznie rośnie poziom kompetencji użytkowników, wciąż pozostaje liczne grono osób, które nie korzysta z technologii i ogranicza swoją aktywność do działań opartych na tradycyjnych umiejętnościach. Postęp technologiczny oraz sytuacja społeczno-gospodarcza, która wymusza wydłużanie okresu aktywności cyfrowej ludzi...

Ocena działań Latarników Polski Cyfrowej – Raport z badania ilościowegoraport z badań

Ocena działań Latarników Polski Cyfrowej – Raport z badania ilościowego

Anna Kuczyńska

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Świat cyfrowy od kilku lat szeroko otwiera podwoje przed użytkownikami, chcącymi aktywnie korzystać ze zdobyczy technologicznych, które ułatwiają i uprzyjemniają codzienne życie. Dostęp do nowoczesnych technologii z każdym dniem staje się coraz bardziej powszechny i dostępny dla coraz szerszego grona odbiorców, mimo tego wyniki badań pokazują, że część społeczeństwa nadal boryka się z problemem wy...

Nastolatki 3.0raport z badań

Nastolatki 3.0

Maciej Tanaś, Agnieszka Wrońska, Marcin Bochenek, Rafał Lange, Filip Konopczyński, Marek Konopczyński, Mariola Kowalczyk, Agnieszka Ładna, Urszula Rybicka

NASK Państwowy Instytut Badawczy

Internet to medium, z którego korzystają dziś niemal wszyscy. Jest powszechnie dostępnym narzędziem technologii cyfrowej, które otwiera wiele możliwości ale niesie również zagrożenia. Istnieje wiele czynników, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na człowieka jednak środki masowego przekazu uznaje się współcześnie za najsilniejsze źródło jakiemu poddawany jest człowiek. Grupą najbardziej naraż...

Podróże ze Scottiemscenariusz zajęć

Podróże ze Scottiem

PCSS

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Podróże ze Scottiem to projekt edukacyjny, który ma na celu stymulowanie uczniów do kreatywnego myślenia, doskonalenie i rozwój kompetencji cyfrowych, doskonalenie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i pracy w grupie, popularyzowanie zagadnień związanych z energią i wzbudzenie fascynacji nauką. W materiale dokonano szczegółowego opisu projektu oraz określono c...

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2scenariusz zajęć

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2

Zbigniew Karwasiński, Małgorzata Moryc

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Edukacja informatyczna rozpoczyna się już na wczesnym etapie edukacji szkolnej. To istotny element procesu nauczania, który kształci w młodych umysłach umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię i intuicję algorytmiczną, uczy rozwiazywania problemów i pracy w grupie. Prezentowany scenariusz lekcji przygotowany w oparciu o podstawę programową obrazuje przebieg zajęć prowadz...

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Marketraport ekspercki

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market

Werner B. Korte, Tobias Hüsing, Eriona Dashja, Karsten Gareis, Daniel Schmidtmann

empirica GmbH, JPMorgan Chase Foundation

Rynek pracy w sektorze ICT szybko się rozwija, a wraz z nim zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Na dzień dzisiejszy rozbieżność między popytem a podażą miejsc pracy w sektorze ICT rośnie z roku na rok. Wyzwaniem dla edukacji, przemysłu i decydentów jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania wykwalifikowanych pracowników ICT. W publikacji dokonano identyfikacji problemu, analizy potencjał...

3P PROJEKT - poznaję, potrafię, pomagamopis dobrej praktyki

3P PROJEKT - poznaję, potrafię, pomagam

PCSS

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

W dobie cyfrowych zmian kształcenie i doskonalenie kompetencji jest koniecznym elementem procesu edukacji. W szkołach już na wczesnym etapie nauczania wdrażane są elementy informatyki i edukacji medialnej, która ma przygotować młodych do edukacji całożyciowej i umożliwić aktywne funkcjonowanie w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. W zdecydowanie trudniejszej sytuacji znajduje się pokolenie os...

Worldwide Educating for the Future Index: A benchmark for the skills of tomorrowraport ekspercki

Worldwide Educating for the Future Index: A benchmark for the skills of tomorrow

The Economist Intelligence Unit

The Economist Intelligence Unit

Dynamiczny rozwój w dziedzinie technologii cyfrowych narzuca tempo zmianom jakie dzieją sią w świecie za jego przyczyną a globalizacja ekonomiczna i gospodarcza zmienia rynek pracy. Pracownik stoi przed koniecznością szybkiego dopasowania się do narzucanych mu zmian. Musi dopasować się do potrzeb i wymagań rynku i zmian w organizacji pracy. Ten artykuł przedstawia wyniki pierwszego Worldwide Educa...

Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiejksiążka

Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej

Grzegorz D. Stunża, Alek Tarkowski, Ewa Majdecka, Zofia Penza-Gabler, Marta Sienkiewicz

Fundacja Centrum Cyfrowe na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Współczesna edukacja kładzie duży nacisk na kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, kluczowych dla aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach, które osiągnęły znaczący postęp w tej dziedzinie. Elementem ekspertyzy jest rekomendacja działań, które należy pod...

Digital Literacy in the Area of e-Safety among Teachers (Second Stage of the Primary School) in Polandreferat

Digital Literacy in the Area of e-Safety among Teachers (Second Stage of the Primary School) in Poland

Łukasz Tomczyk

Carol I National Defence University, European Security and Defence College

W czasach kiedy technologie stały się elementem codziennej rzeczywistości potrzeba edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych stała się jedną z podstawowych potrzeb edukacyjnych. Nie chodzi tylko o przygotowanie użytkownika do sprawnej obsługi technicznej dostępnych narzędzi cyfrowych ale również o przygotowanie go do świadomego, krytycznego odbioru dostępnych treści, kształtowanie kompetencji zwią...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja