Biblioteka Cyfrowa

Edukacja integralna. Scenariusze zajęć w innowacyjnej klasieksiążka

Edukacja integralna. Scenariusze zajęć w innowacyjnej klasie

Centrum Edukacyjne EST, Srednja škola Dalj, Agrupamento de Escolas Jorge Augusto Correia, Tavira

W niniejszej publikacji przedstawiono zestaw nowych scenariuszy edukacyjnych, które mają zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces przyswajania sobie umiejętności i wiedzy objętych programem nauczania w szkole. Pomysł tej publikacji jest rezultatem szeregu spotkań nauczycieli pracujących w różnych edukacyjnych i kulturowych kontekstach w Polsce, Chorwacji i Portugalii. 

Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027dokument, opis dobrej praktyki

Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Strategii Rozwoju

Umowa Partnerstwa to dokument strategiczny na poziomie krajowym, w którym omawia się kwestie związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Publikowany materiał zawiera założenia do umowy, które maja stanowić podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania programów operacyjnych.

Workforce of the future. The competing forces shaping 2030.raport ekspercki

Workforce of the future. The competing forces shaping 2030.

Justine Brown, Tom Gosling, Bhushan Sethi, Blair Sheppard, Carol Stubbings, John Sviokla, Jon Williams, Daria Zarubina, Liz Fisher

PwC

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w którym technologie odgrywają coraz większą rolę. Zmieniają sposób pracy, nauki i wypoczynku, są obecne niemal w każdej dziedzinie naszego życia.  Automatyzacja procesów produkcji coraz częściej wypiera człowieka ze stanowisk pracy a maszyny myślące wykonują czynności, które do niedawna wymagały obecności i ingerencji człowieka. Wraz z postępem technologicznym...

Poziom kompetencji cyfrowych a bezrobocie w subregionie radomskimreferat

Poziom kompetencji cyfrowych a bezrobocie w subregionie radomskim

Łukasz Wójtowicz

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Globalizacja wprowadziła wiele zmian społeczno-gospodarczych. Integracja gospodarek, kultur i społeczeństw stworzyła wiele możliwości. Nakładający się na to postęp techniczny, który zniósł pojęcie czasu i odległości otworzył drzwi do cyfrowego świata, w którym narzędzia nowoczesnych technologii umożliwiają komunikację na odległość, ułatwiają pracę i zwiększają jej efektywność.  Odległy do niedawna...

Skills in the area of digital safety as a key component of digital literacy among teachersartykuł naukowy

Skills in the area of digital safety as a key component of digital literacy among teachers

Łukasz Tomczyk

Springer US

Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka przynosi wiele zmian. Konieczne jest systematyczne kształcenie, doskonalenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych, które umożliwiają człowiekowi aktywne uczestnictwo w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości. Prowadzone w tym obszarze badania i analizy jednoznacznie wskazują, że dynamika zmian jest duża, a poziom wiedzy i umiejętności ludzkich nie je...

Bridging the Gap Between Digital Skills and Employability for Vulnerable Populationsreferat

Bridging the Gap Between Digital Skills and Employability for Vulnerable Populations

Angela C. Lyons, Alessia Zucchetti, Josephine Kass-Hanna, Cristóbal Cobo

Asian Development Bank Institute

Rozwój technologii nadaje tempo zmianom jakie zachodzą w gospodarkach krajów. Niestety tempo zmian technologicznych nie idzie w parze z poziomem kompetencji cyfrowych koniecznych do sprawnej adaptacji człowieka do potrzeb rynku pracy. Wciąż istnieją deficyty w tym zakresie, a luka kompetencyjna w kluczowych umiejętnościach cyfrowych pogłębia nierówności i bezrobocie. Niwelowanie deficytów pomiędzy...

Skill needs for the future. Background Paper.raport z badań

Skill needs for the future. Background Paper.

Karishma Banga , Dirk Willem te Velde

Pathways for Prosperity Commission

Dynamiczny rozwój technologii przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy i wzrostu gospodarczego krajów, jednak wymusza również konieczność dostosowania miejsc pracy i umiejętności pracowników do potrzeb zmieniającego się cyfrowo rynku. Jak wskazują wyniki badań istnieje ogromna cyfrowa przepaść między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi, zarówno pod względem dostępu, jak i wykorzystaniem...

Ireland's National Skills Strategy 2025raport ekspercki, dokument

Ireland's National Skills Strategy 2025

Department of Education and Skills - Ireland's Government Ministry

Department of Education and Skills - Ireland's Government Ministry

Technologia jest jednym z kluczowych czynników napędzających zmiany społeczno-gospodarcze. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych zyskuje na znaczeniu i umożliwia efektywne wykorzystanie umiejętności w celu wspierania wzrostu gospodarczego i społecznego, rozwijania przedsiębiorczości oraz poprawy jakości życia człowieka w społeczeństwie. W publikacji dokonano analizy trendów i czynników ...

Perception & reality: measuring digital skills gaps in Europe, India, and Singaporeraport z badań

Perception & reality: measuring digital skills gaps in Europe, India, and Singapore

ECDL Foundation

ECDL Foundation Ltd.

Żyjemy w czasach zmian zarówno społecznych, politycznych jak i gospodarczych. Podstawową, priorytetową kompetencją stała się umiejętność przystosowywania się do zmian. Uczymy się dostosowywania do wymagań środowiska, które współcześnie coraz częściej zależne jest od technologii. ECDL National Operators i ECDL Foundation1 przeprowadzili badania umiejętności cyfrowych w pięciu krajach w Europie (Aus...

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeńartykuł naukowy, fragment książki

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń

Jacek Pyżalski, Michał Klichowski

Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych & Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Technologie są dziś obecne w życiu niemal każdego człowieka. Rewolucja technologiczna , której jesteśmy świadkami nadaje nowy kształt codzienne wykonywanym czynnościom. Zmienił się sposób komunikacji, pracy i nauki.  W technologii dostrzegamy wiele szans, nie możemy jednak bagatelizować zagrożeń, z którymi coraz częściej stykają się nie tylko świadomi dorośli ale również nieświadome dzieci. W publ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja