Biblioteka Cyfrowa

Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznejksiążka, opis dobrej praktyki

Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznej

Barbara Jaworska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Technologie komunikacyjno-informacyjne są dziś obecne w życiu niemal każdego człowieka. Trudno wyobrazić sobie życia bez dostępu do nich. Stały się elementem codziennej rzeczywistości współczesnego człowieka. Ekspansja technologii nie ominęła również obszaru edukacyjnego. Łatwy i szybki dostęp do informacji i wiedzy zmienił sposób nauczania i uczenia się, wpłynął zasadniczo na efektywność procesu ...

Wykorzystanie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotówzestawienie bibliograficzne

Wykorzystanie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Współczesny nauczyciel stoi przed trudnym wyzwaniem. Musi dopasowani narzędzia, treści i formy kształcenia do potrzeb i oczekiwań ucznia, który funkcjonuje na granicy dwóch światów, realnego i wirtualnego. Zadanie niezwykle trudne z uwagi na to, że współczesne dzieci w coraz młodszym wieku zaczynają funkcjonować w wirtualnej rzeczywistości, obcej zarówno pokoleniu rodziców jak i często nauczycielo...

Aktywna edukacja Moduł V - materiał dodatkowy II. Pakiet narzędzi TIK na zajęcia pozalekcyjneopis dobrej praktyki

Aktywna edukacja Moduł V - materiał dodatkowy II. Pakiet narzędzi TIK na zajęcia pozalekcyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikami wiele możliwości. Są wykorzystywane w wielu obszarach aktywności człowieka i dostosowane do jego potrzeb, oczekiwań, umiejętności i wieku. W prezentowanym materiale wskazano narzędzia technologii komunikacyjno - informacyjnej wspierające aktywności pedagogiczne podejmowane na zajęciach pozalekcyjnych. W kolejnych modułach wskazano narzędzia przy...

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktykipodręcznik

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki

Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Przed współczesną szkołą stoi dziś wiele wyzwań. Ma za zadanie przygotować młodego człowieka do świadomego, uczestnictwa w zmieniającej się rzeczywistości, ma nauczyć myślenia komputacyjnego i stworzyć warunki umożliwiające poznawanie i doświadczanie. Prezentowana publikacja powstała w oparciu o materiały przygotowane i realizowane przez nauczycieli praktyków w ramach prowadzonych przez nich zajęć...

The Web We Want. Nauczyciele onlinepodręcznik, książka

The Web We Want. Nauczyciele online

European Schoolnet (EUN Partnership AISBL)

Rola współczesnego nauczyciela nie sprowadza się dziś do jedynie przekazu treści nauczania, musi stwarzać warunki, które przygotują młodych ludzi do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie. Zadanie jest o tyle trudne, że edukatorzy najczęściej sami na bieżąco muszą zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. Publikac...

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansamiksiążka

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Małgorzata Piekarska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Informatyzacja jakiej doświadczamy na co dzień wymaga systematycznego dostosowywania wiedzy i umiejętności w obszarze TIK. Nie tylko modne, ale konieczne stało się life wide learning, uczenie przez całe życie, które umożliwia człowiekowi dostosowanie się do wymagań współczesnego świata. Żyjemy w dobie szybkich zmian, umiejętność dopasowywania się do nich jest współcześnie jedną z podstawowych komp...

Plan pracy z TIK w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowieopis dobrej praktyki

Plan pracy z TIK w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

Anna Korsak, Monika Gryczka, Joanna Romanowska , Łukasz Pac, Angelika Kurnik

Zespół TIK w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

Technologie informacyjno-komunikacyjne stały się współcześnie elementem wspierającym działania nauczyciela mające na celu podnoszenie jakości i efektywności kształcenia na każdym etapie edukacji. Stały się narzędziem dydaktycznym, które nie tylko usprawnia proces kształcenia ale również często uatrakcyjnia zajęcia pobudzając ucznia do aktywności i zachęcając do podejmowania działań pozwalających n...

Kształcenie informatyczne w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnejprezentacja, materiały konferencyjne

Kształcenie informatyczne w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej

Izabela Breguła

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły oblicze współczesnej edukacji, stały się jej częścią i są coraz częściej i chętniej wykorzystywane przez nauczycieli w celu wspierania działań edukacyjnych podnoszących jakość i efektywność kształcenia. Przygotowana prezentacja ma  na celu zapoznanie ze zmianami programowymi w zakresie kształcenia informatycznego w nowej podstawie programowej w eduka...

Aktywna edukacja Moduł IV dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej... TIK na zajęciach przedmiotowych. Dobre praktykiopis dobrej praktyki

Aktywna edukacja Moduł IV dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej... TIK na zajęciach przedmiotowych. Dobre praktyki

Małgorzata Ostrowska

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program „ Aktywna edukacja” ma na celu wyposażenie dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych w wiedzę i umiejętności wprowadzania TIK do procesu nauczania tak, aby przyczynić się do poprawy jakości kształcenia i wspierania uczniów w procesie dochodzenia do wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi dydaktycznych. W prezentowanym materiale wskazano różne modele wykorzystywania T...

Koncepcja realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”.broszura

Koncepcja realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”.

Ministerstwo Cyfryzacji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rozwój kompetencji cyfrowych jest istotnym elementem procesu edukacji. Dziś potrzeba nabywania, kształcenia i doskonalenia umiejętności wykorzystania technologii w codziennym życiu stała się koniecznością, która wpływa na jakość życia i determinuje sposób funkcjonowania człowieka. Udostępniony dokument stanowi koncepcję realizacji projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja