Biblioteka Cyfrowa

E-portfolio dla studentówopis dobrej praktyki

E-portfolio dla studentów

Agnieszka Chrząszcz

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Cyfryzacja sprawiła, że coraz więcej aktywności przenoszonych jest do środowiska wirtualnego. Dziś nauka, praca zabawa odbywa się w sieci. Nowoczesne narzędzia, które są odpowiedzą na potrzeby rozwijającej się przestrzeni cyfrowej człowieka doskonale odpowiadaj na potrzebę łączenia tradycji z nowoczesnością. Dziś bez wychodzenia z domu poprzez sieć załatwia się sprawy do niedawna realizowane tylko...

e-Learning w szkoleartykuł naukowy

e-Learning w szkole

Maciej M. Sysło

e-mentor

Zmiany cywilizacyjne jakich systematycznie doświadczamy zmieniają narzędzia, metody oraz formy pracy i nauki do jakiej byliśmy przyzwyczajeni a ekspansja technologii w codzienne życie człowieka otwiera nowe możliwości. Pojawiają się nowe technologie, które uzupełniają i wspierają tradycyjne formy przekazu wiedzy i informacji. Duże zmiany w tym zakresie zaobserwować można w systemie oświaty. Platfo...

Elearning#1 notatki zorganizowanepodręcznik, opis dobrej praktyki

Elearning#1 notatki zorganizowane

Piotr Peszko

Wydaje.pl

Nowe media stały dziś narzędziem codziennego użytku, komputer podłączony do sieci jest urządzeniem, bez którego wielu nie wyobraża sobie dziś życia. W dobie koronawirusa niezwykle skutecznym narzędziem, które umożliwiło nauczanie i szkolenie ma odległość stał się eLearning. Otworzył nowe możliwości uzupełnienia w czasach pandemii kształcenia tradycyjnego. W publikacji dokonano analizy roli e-learn...

Edukacja zdalna w czasach pandemii. Raport z badańprezentacja, raport z badań

Edukacja zdalna w czasach pandemii. Raport z badań

Magdalena Biernat

Fundacja Centrum Cyfrowe

Pandemia związania z COVID-19 zmieniła współczesny świat. Nauczyła pokory najbardziej twardych i wymusiła podporzadkowanie się panującym w reżimie sanitarnym zasadom, na najbardziej krnąbrnych. Strach przed wirusem zamknął ludzi w domach zmieniając ich codzienny sposób życia i bycia. W publikowanym raporcie dokonano analizy wyzwań i możliwości z jakimi mierzy się współczesny system edukacji w zwią...

Digital literacy and safety. Challenge for adult education and media pedagogy – results of research among teachers...referat, materiały konferencyjne

Digital literacy and safety. Challenge for adult education and media pedagogy – results of research among teachers...

Łukasz Tomczyk

Czech Andragogy Society

Kompetencje cyfrowe są dziś kompetencjami kluczowymi z uwagi na tempo zmian jakich doświadczamy w dziedzinie nowoczesnych technologii. Zmieniają się narzędzia i zmienia się podejście do ich wykorzystania w codziennym życiu. Komputery podłączone do internetu otwierają szeroki dostęp do informacji i wiedzy, a ich miniaturyzacja sprawia, że korzystanie z nich jest niezależne od miejsca i co się z tym...

Cyfrowa transformacja w edukacji. Doświadczenia Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni - Microsoft Showcase Schoolopis dobrej praktyki

Cyfrowa transformacja w edukacji. Doświadczenia Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni - Microsoft Showcase School

Zaspół Microsoft dla Edukacji

Microsoft Sp. z o.o.

Współczesna szkoła zmienia się dopasowując formy i metody nauczania do oczekiwań zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zmienia się podejście do nauczania i tworzy się nowa przestrzeń dopasowana do aktualnych trendów. Microsoft opracował innowacyjny program, który ma umożliwić wyposażenie placówek edukacyjnych w odpowiednie narzędzia a dla nauczycieli i uczniów stanowić wsparcie w zdobywaniu wie...

Education guidanceulotka informacyjna

Education guidance

Public Health England

Pandemia związana z szybkim rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła sporo zamieszania na całym świecie, wzbudziła strach i nasunęła wiele pytań. Rządy wielu krajów wprowadzały kolejne restrykcje, do których obywatele musieli się z dnia na dzień dopasować. W celu minimalizacji ryzyka związanego z możliwością zakażenia opracowywano wytyczne, które miały chronić przed ewentualn...

Country report - Polandraport z badań

Country report - Poland

SGH Warsaw School of Economics

SGH Warsaw School of Economics

Jednym z głównych celów szkolnictwa wyższego jest przygotowanie młodych obywateli do aktywnego uczestnictwa w dojrzałym życiu społeczno-gospodarczym.  Kształtowanie kompetencji umożliwiających dopasowanie się do wymagań zmieniającego się środowiska nie jest łatwe. Należy łączyć edukację w zakresie kompetencji społecznych z przygotowaniem do pracy, zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami rynku. W publ...

PIRLS 2016 International Results in Readingraport z badań, książka

PIRLS 2016 International Results in Reading

Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy, Martin Hooper

TIMSS & PIRLS International Study Center, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), Lynch School of Education, Boston College

PIRLS  (Progress  in  International  Reading  Literacy  Study) to  międzynarodowy  program  pomiaru  osiągnięć szkolnych w czytaniu, przeznaczony dla  uczniów  czwartych klas szkół podstawowych.  Celem badania jest dostarczenie  rzetelnych  i  porównywalnych  danych  o  osiągnięciach  szkolnych  w  populacji  uczniów z każdego kraju,  dostarczenie rzetelnej informacji o dynamice, czyli  zmianach  ...

Executive Summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 2: Model for a ‘highly equipped and connected classroom’dokument Komisji Europejskiej

Executive Summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 2: Model for a ‘highly equipped and connected classroom’

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Edukacja cyfrowa jest dziś elementem procesu kształcenia, który umożliwia aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości. Kształtowanie kompetencji, które pozwolą na dopasowanie się do oczekiwań jakie niesie ekspansja technologii stało się kluczowym wyzwaniem z jakim mierzą się nauczyciele, rodzice i dzieci. System oświaty musi dopasowywać narzędzia i metody kształcenia do potrzeb życia i pracy w ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja