Biblioteka Cyfrowa

Technologie mobilne jako nośnik zmiany –  w opinii nauczycieli  z czterech krajów europejskichartykuł naukowy

Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich

Anna Weiss, Sylwia Galanciak, Miriam Judge

Wydawnictwo Naukowe UAM

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Rozwój nowoczesnych narzędzi jest dynamiczny i niejednokrotnie postępuje szybciej niż proces nabywania kompetencji umożliwiających aktywne i adekwatne do celów korzystanie z nich. W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań, które miały na celu określenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli i uczniów realizuj...

High-Tech skills industry: Increasing EU’s talent pool and promoting the highest quality standards in support of digital transformationraport z badań

High-Tech skills industry: Increasing EU’s talent pool and promoting the highest quality standards in support of digital transformation

Tobias Hüsing, Niels van der Linden, Co Siebes, Werner Korte, Marianne Kolding

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Cyfryzacja gospodarki zmienia sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, które muszą dopasować sposób funkcjonowania do potrzeb związanych z pojawianiem się nowych trendów technologicznych. Problemy pojawiają się zarówno w zakresie dostosowania narzędzi do potrzeb jak i przygotowania ludzi do pełnienia nowych funkcji i zmiany sposobu pracy. Adaptacja wymaga nakładu środków i czasu. W publikacji dokona...

Skills for industry. Curriculum Guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europebroszura

Skills for industry. Curriculum Guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe

Kristina Dervojeda, Naveen Srivatsav, Marte Andresen, Anton Koonstra, Jan Willem Velthuijsen

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Cyfryzacja wprowadziła duże zmiany w gospodarkach i przemyśle. Stała się elementem wyznaczającym trendy technologiczne. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiły się nowe wyzwania środowiskowe. Konieczne stało się dopasowanie umiejętności ludzkich do potrzeb jakie wnosi dynamiczna ekspansja narzędzi cyfrowych w kolejne obszary życia. W publikacji omówiono kluczowe trendy pojawiające się wraz z cyfr...

Skills for Industry. Online Training. Promoting Opportunities for the Workforce in Europeopis dobrej praktyki, broszura

Skills for Industry. Online Training. Promoting Opportunities for the Workforce in Europe

Kristina Dervojeda, Naveen Srivatsav, Marte Andresen, Anton Koonstra, Serge Ravet

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Zmiany narzucone przez dynamiczny rozwój technologii i cyfryzację dotykają współcześnie niemal wszystkich. Zmiany zachodzą w przedsiębiorstwach, systemie oświaty i w codziennym życiu obywateli a adaptacja środowiska do nowoczesnych trendów przysparza wielu problemów. W publikacji dokonano analizy potrzeb jakie niesie robotyzacja i wskazano umiejętności kluczowe umożliwiające dopasowanie się do zmi...

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030materiały konferencyjne

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030

Tobias Hüsing

Komisja Europejska

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, dynamicznie zmieniają gospodarkę, kształtują rynek pracy, wpływają na system oświaty i wskazują nowe trendy w dydaktyce. Publikowana prezentacja zawiera scenariusze i rekomendacje na rok 2030, które powinny ułatwić  procesy wdrażania innowacji i nabywania kompetencji umożliwiających efektywne wykorzystanie technologii w codziennym życiu, pra...

The Pact for Skills and the  Updated Industrial  Strategymateriały konferencyjne

The Pact for Skills and the Updated Industrial Strategy

Manuela Geleng

Komisja Europejska

Kompetencje cyfrowe determinują współcześnie poziom i jakość życia ponieważ nowoczesne technologie systematycznie wkraczają w kolejne obszary życia człowieka. 7 maja 2021 roku w Porto odbył się szczyt społeczny, w ramach którego przywódcy UE omawiali ważne tematy związane między innymi z edukacją, zapewnieniem równych szans i zapobieganiem wykluczeniu, które wraz z rozwojem technologii zaczęło dot...

Skills for industry curriculum guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe : final reportraport ekspercki, publikacja Komisji Europejskiej

Skills for industry curriculum guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe : final report

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (European Commission), PwC

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Rewolucja cyfrowa wyznacza trendy na rynkach, dużym wyzwaniem jest wiec kształcenie kompetencji cyfrowych, które umożliwią współdziałanie człowieka z technologią w zmieniającym się cyfrowo świecie. Potrzeba wysoko wykwalifikowanych specjalistów produkcyjnych, którzy już dziś będą mogli rozwiązać problemy jutra. W publikacji omówiono najnowsze trendy technologiczne, wskazano kluczowe potrzeby w zak...

Skills for industry fostering new services and jobs creation. Interim reportraport ekspercki, publikacja Komisji Europejskiej

Skills for industry fostering new services and jobs creation. Interim report

Werner B. Korte, Tobias Hüsing, Carola Schulz, Alexander Cuartas-Acosta

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Rozwój nowoczesnych technologii otworzył nowe możliwości w wielu obszarach społeczno-gospodarczych a dynamiczne wdrażanie innowacji technologicznych zmieniło rynek pracy i nauki. Kształcenie kompetencji cyfrowych stało się nieodzownym elementem procesu kształcenia a poziom umiejętności determinuje dziś jakość i sposób życia. W publikowanym raporcie omówiono wpływ innowacji na gospodarkę i polityki...

Digital organisational frameworks and IT professionalismraport ekspercki, publikacja Komisji Europejskiej

Digital organisational frameworks and IT professionalism

Niels van der Linden, Co Siebes, Werner Korte, Tobias Huesing, Gabriella Cattaneo, Marianne Kolding

Publications Office of the European Union

Technologie cyfrowe są elementem codzienności wielu ludzi. Korzystają z nich niemal wszyscy ponieważ ułatwiają pracę i wspomagają naukę. Wraz z transformacja cyfrowa zmieniły się priorytety w edukacji i kształcenie kompetencji cyfrowych stało się jednym z kluczowych zadań szkoły. Publikowany raport zawiera spostrzeżenia zebrane podczas badania. W kolejnych częściach omówiono istotne kwestie związa...

Skills for Industry Strategy. Promoting Online Training Opportunities for the Workforce in Europe. FINAL REPORTraport z badań

Skills for Industry Strategy. Promoting Online Training Opportunities for the Workforce in Europe. FINAL REPORT

PwC EU Services

Publications Office of the European Union

Nowoczesne technologie zmieniają rynki pracy i sposób życia człowieka. Wraz z technopolizacją kolejnych obszarów, w których funkcjonuje człowiek zmienia się zapotrzebowanie na umiejętności, umożliwiające aktywne uczestnictwo w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Duże zmiany zaobserwować można na rynku pracy, na którym pojawia się systematycznie zapotrzebowanie na nowe cyfrowe umiejętności. W ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja