Biblioteka Cyfrowa

Building tomorrow's digital skills: what conclusions can we draw from international comparative indicators?monografia

Building tomorrow's digital skills: what conclusions can we draw from international comparative indicators?

Simon Fau, Yasmeen Moreau

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Umiejętności zawsze determinowały jakość życia. Ich poziom ma bezpośrednie przełożenie na sposób funkcjonowania człowieka. Dziś zmieniły się zasadniczo potrzeby rynku, zmienił się więc również charakter umiejętności kluczowych.  Niniejszy raport analizuje warunki wpływające na rozwój umiejętności cyfrowych, ważnych w kontekście zmian jakie niesie dynamiczny rozwój technologii. Analizy dokonano w o...

Technology and Education: Computers, Software, and the Internetmonografia

Technology and Education: Computers, Software, and the Internet

George Bulman, Robert W. Fairlie

National Bureau of Economic Research

Współczesna szkoła systematycznie zmienia się dopasowując swój kształt do potrzeb i oczekiwań zmieniającego się rynku. Cyfryzacja niewątpliwie nadaje tempo i kształt tym zmianom, ponieważ dziś ciężko wyobrazić sobie kształcenie bez udziału nowoczesnych technologii. W publikacji dokonano analizy wpływu technologii na wyniki edukacyjne uczniów. Ocenie poddano zarówno sposób wykorzystania ICT w szkol...

Survey of schools: ICT in Educationraport z badań, książka

Survey of schools: ICT in Education

Komisja Europejska

Publications Office of the European Union

Współczesna edukacja musi dziś zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Postęp technologiczny narzuca tempo i kształt tych zmian a kolejne reformy próbują dopasować formy i metody pracy do potrzeb i wymagań rynku. Publikowany raport zawiera wiele istotnych informacji, opracowanych w oparciu o badanie,  zlecone w 2011 r. Przez Komisję Europejską w celu dokonania analizy porównawczej dostępu, wykorzystani...

Strategia umięjetności OECD Polska. Wnioski i rekomendacje. Streszczenie raportu.raport z badań

Strategia umięjetności OECD Polska. Wnioski i rekomendacje. Streszczenie raportu.

OECD iLibrary

Zmiany jakie zachodzą współcześnie w niemal wszystkich obszarach społeczno-gospodarczych państw wiążą się niewątpliwie z dynamicznym rozwojem technologicznym. Cyfryzacja i mechanizacja wprowadziły nowe trendy w sposobie prowadzenia przedsiębiorstw i zmieniły ich dotychczasowy kształt. Kształcenie umiejętności pozwalających na dopasowanie się człowieka do wymogów rynku stało się paląca potrzebą wsp...

The Digital Talent Gap Are Companies Doing Enough?raport z badań

The Digital Talent Gap Are Companies Doing Enough?

Jerome Buvat, Marisa Slatter, Lucie Pasquet, Claudia Crummenerl, Ramya Krishna Puttur, Jessine van As

Capgemini Digital Transformation Institute, LinkedIn

Cyfrowa rewolucja dotyka dziś wszystkich. Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest elementem rozwoju zarówno człowieka jak i gospodarki. Wdrażanie innowacji stało się kluczowym czynnikiem wpływającym na pozycję firm na rynku dlatego kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych jest umiejętnością niezwykle istotną w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości.  W publikacji omówiono zagadn...

Preparing for Life in a Digital Ageraport z badań, książka

Preparing for Life in a Digital Age

Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Eveline Gebhardt

Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London

Technologie cyfrowe odgrywają dużą rolę w funkcjonowaniu społeczeństw i rozwoju gospodarek krajów. W erze cyfrowej technologie wpływają na codzienne życie obywateli w wielu obszarach takich jak praca, edukacja czy komunikacja. Niewątpliwie technologie  wspomagają również wymianę wiedzy i informacji i ułatwiają funkcjonowanie w życiu społecznym.  Wraz z ekspansją technologii w codzienne życie człow...

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiejartykuł naukowy

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Henryk Babis

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Transformacja cyfrowa jest nieodłącznym elementem rozwoju współczesnych społeczeństw i gospodarek krajów rozwijających się. Doświadczamy systematycznych zmian jakie niesie postęp technologiczny i jesteśmy świadkami rewolucji jaka za jego przyczyną się dzieje. W publikacji dokonano analizy trendów panujących dziś w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości na podstawie literatury i przeglądu programó...

Problem fake news w Polsceraport z badań

Problem fake news w Polsce

Małgorzata Kilian, Agnieszka Tobijasiewicz, Kinga Osierda

Stowarzyszenie Demagog

Media odgrywają współcześnie dużą rolę w życiu człowieka. Są uczestnikami dnia codziennego, towarzyszą w domu, w pracy, w nauce i rozrywce. Coraz częściej nie tylko bawią ale również uczą, kształtują światopogląd i postawy życiowe zwłaszcza u młodych, nieświadomych ogromnego wpływu środków masowego przekazu ludzi. Wpływ mediów na życie jest nieunikniony, zalew informacyjny z jakim mamy do czynieni...

Skill Development for Industry 4.0raport z badań, raport ekspercki

Skill Development for Industry 4.0

Wilfried Aulbur, Arvind CJ, Rishi Bigghe

Roland Berger GMBH

Nowoczesne technologie zmieniły diametralnie gospodarkę i przemysł. Można dziś śmiało mówić o rewolucji przemysłowej, jaka dzieje się  w związku z ekspansją technologii na rynki krajów. Cyfryzacja przemysłu i gospodarki nadała nowy wymiar procesom realizacji zadań przedsiębiorstw i zmieniła sposób w jaki firmy podchodzą do procesów produkcji. Do języka na stałe wpisało się pojęcie „przemysł 4.0”, ...

Digital Skills and Inclusion Research Working Group Evidence Briefraport z badań

Digital Skills and Inclusion Research Working Group Evidence Brief

Erika Kispeter

Warwick Institute for Employment Research University of Warwick

Cyfryzacja niemal wszystkich obszarów życia każdego z nas zmienia zasadniczo podejście do codziennych obowiązków. Dynamika zmian jest duża i obserwujemy ją na każdym kroku, nadaje tempo  naszemu życiu i wymusza nabywanie kompetencji umożliwiających szybką adaptację do zmian. Technologie komunikacyjno –informacyjne stały się integralną częścią codzienności a potrzeba kształcenia i doskonalenia umie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja