Biblioteka Cyfrowa

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19książka

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19

Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik

Wydawnictwo «scriptum»

Nowoczesne technologie są elementem zmieniającej się rzeczywistości i na stałe wpisały się w codzienność każdego z nas. Trudno wyobrazić sobie dziś dzień bez dostępu narzędzi podłączonych do sieci. Pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrażanie nowoczesnych technologii i postawiła przed koniecznością korzystania z nich tych, którzy na zmianę sposobu funkcjonowania nie byli jeszcze gotowi. W publikacji ...

DIGITAL INDIA INITIATIVES AND ONLINE EDUCATION SYSTEM IN INDIA AMIDST COVID 19 PANDEMIC

DIGITAL INDIA INITIATIVES AND ONLINE EDUCATION SYSTEM IN INDIA AMIDST COVID 19 PANDEMIC

Szkoła wraz z pojawieniem się pandemii wywołanej dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 musiała zmienić sposób realizacji procesu kształcenia. Tradycyjny system klasowo-lekcyjny został zastąpiony nowoczesną formą edukacji - online, która umożliwiła realizację nauki w zmienionych poprzez pandemię warunkach. W publikacji omówiono sposób realizacji zadań szkoły w czasach epidemii w India...

Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19artykuł naukowy

Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19

Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Anna Rybińska

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Edukacja stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, które pojawiły się wraz z pandemią wywołaną  szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Publikowany raport zawiera wyniki badań prowadzonych wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy realizowali program kształcenia za pośrednictwem nowoczesnych technologii cyfrowych. W materiale dokonano analizy postaw nauczycieli, którzy z dnia na dzi...

Living and working in Europe 2020

Living and working in Europe 2020

Pandemia wywołała duże zamieszanie w działaniu gospodarek, sposobie funkcjonowania państw i codziennym życiu obywateli. Dla jednych Covid-19 otworzył nowe możliwości rozwoju inni musieli zmierzyć się z trudnościami, które prowadziły do załamania gospodarczego i finansowego. W publikacji podjęto próbę oceny doświadczeń związanych z sytuacją pandemiczną i dokonano analizy wpływu pandemii na życie i ...

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisisraport z badań

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisis

Bill Schaninger, Fabian Billing, Aaron De Smet, Angelika Reich

McKinsey & Company

Covid-19 wywołał światowy kryzys w wielu obszarach aktywności człowieka, zaburzył funkcjonowanie krajów i działanie gospodarek. Wraz z pandemią i zmianą modelu pracy, nauki i rozrywki pojawiło się zapotrzebowanie na nowe umiejętności, które umożliwią funkcjonowanie w zmienionej przez wirusa rzeczywistości. Dynamika wdrażania nowoczesnych technologii narzuciła tempo ludziom, którzy musieli przestaw...

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemicartykuł naukowy

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemic

Łukasz Tomczyk

Russian National Research University Higher School of Economics

Edukacja zmienia się dopasowując formy i metody pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś trendy wyznaczają nowoczesne technologie, a w dobie pandemii nadały one również tempa zmianom jakie zachodzą w wielu obszarach społecznych i gospodarczych. Jedną z wielu zmian jakie zachodzą współcześnie jest zmiana form i metod kształcenia w edukacji i integracja technologii w proces dydaktyczny...

THE NEGATIVE INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF ADOLESCENTS IN THE USA: WAYS TO OVERCOME

THE NEGATIVE INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF ADOLESCENTS IN THE USA: WAYS TO OVERCOME

Pandemia zmieniła świat, wywróciła do góry nogami życie ludzi i doprowadziła do kryzysu gospodarczego w wielu krajach. W publikacji omówiono negatywny wpływ pandemii, którą wywołał wirus COVID-19 na młodych Amerykanów. Autor bada zależności pomiędzy pandemią a zdrowiem psychicznym nieletnich i młodzieży mieszkającej w USA oraz pokazuje jak rozprzestrzenianie się wirusa wpływa na zdrowie psychiczne...

Polish Students in the Period of COVID-19 Pandemicartykuł naukowy

Polish Students in the Period of COVID-19 Pandemic

Małgorzata Przybysz-Zaremba, Krzysztof Polok

European Journal of Education and Pedagogy

Edukacja w czasach pandemii, którą wywołało pojawienie się i dynamiczne rozprzestrzenianie wirusa Covid-19 zmieniło oblicze dydaktyki. Zmiany dotyczą zarówno sposobu przekazu jak i procesu nabywania wiedzy i umiejętności. Publikowane badanie obrazuje poziom przygotowania uczelni, wykładowców i studentów realizujących naukę na poziomie wyższym na zmiany. W badaniu wzięło udział 160 studentów studió...

Pandemic at School: Students’ Narratives during the COVID-19 Lockdown in Triesteartykuł naukowy

Pandemic at School: Students’ Narratives during the COVID-19 Lockdown in Trieste

Federica Misturelli

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Pandemia wprowadziła duże zamieszanie w świecie. Obostrzenia epidemiczne, z jakimi mierzą się od wielu miesięcy ludzie, zmieniły sposób funkcjonowania człowieka i zaburzyły rozwój społeczno-gospodarczy. W publikacji omówiono problemy jakie dotykają mieszkańców Triestu od czasu wprowadzenia izolacji, zamknięcia szkół i przeniesienia działalności dydaktycznej do przestrzeni wirtualnej. Autor dokonał...

Principles of the Serious eLearning Manifesto

Principles of the Serious eLearning Manifesto

Pojawienie się wirusa Covid-19 wprowadziło wiele zmian w oświacie i tradycyjnym systemie kształcenia. Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice musieli zmierzyć się z problemami jakie przyniosła zmiana formy kształcenia ze stacjonarnego, realizowanego w murach szkoły na system zdalny, w którym proces nabywania i przekazywania wiedzy oraz umiejętności odbywa się online, poprzez dostępne na rynku...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja