Biblioteka Cyfrowa

How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the COVID-19 pandemic.raport z badań, raport ekspercki

How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the COVID-19 pandemic.

United Nations Children’s Fund and International Telecommunication Union

UNICEF DATA

Edukacja w dobie pandemii mierzy się z wieloma wyzwaniami. Przeniesienie procesu kształcenia do przestrzeni wirtualnej okazało się dużym wyzwaniem, z którym mierzą się zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice. Problemy sprzętowe, kompetencyjne i lokalowe nakładają się na siebie, powodując frustrację wszystkich zaangażowanych w proces nauczania na odległość. W publikowanym raporcie zawarto dane...

Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy świat. Ku sieciowej codzienności

Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy świat. Ku sieciowej codzienności

Technologie cyfrowe wkroczyły do codziennego życia stając się jego integralną częścią. Coraz więcej osób korzysta z nowoczesnych narzędzi i systematycznie rozszerza się przedział wiekowy użytkowników, którzy korzystają z technologii na co dzień. W publikacji omówiono zagadnienia istotne współcześnie w kontekście ekspansji technologii i rozwoju cyfryzacji, która systematycznie poprawia jakość życia...

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego  (SRK IT)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT)

Informatyzacja to proces, którego doświadczają niemal wszyscy ludzie w wielu obszarach w jakich podejmują codzienne aktywności. Technologie mają duży wpływ na życie, zarówno społeczne jak i gospodarcze, są obecne w pracy, towarzyszą nauce i rozrywce. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, ułatwiających podejmowanie wielu działań w przestrzeni cyfrowej stało się priorytetem, który wyznac...

Cyberbullying, zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Cyberbullying, zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Technologie cyfrowe są dziś elementem rzeczywistości. Dziś dzieci od wczesnego dzieciństwa mają kontakt z nowoczesnymi technologiami i narzędziami cyfrowymi, których uczą się intuicyjne i wykorzystują na kolejnych etapach rozwoju do zabawy i nauki. Taka sytuacja otwiera wiele możliwości, integruje młodych ze zdobyczami technologii, otwiera dostęp do wiedzy i informacji, niesie też jednak wiele zag...

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

Żyjemy w świecie zmian, które determinuje postęp technologiczny i dynamiczna cyfryzacja kolejnych obszarów w jakich funkcjonuje człowiek. Nowoczesne narzędzia ułatwiają pracę, uatrakcyjniają naukę i otwierają szeroki dostęp do różnego rodzaju rozrywek. Internet otworzył wiele możliwości, o których jeszcze niedawno nikt nie słyszał. Osoby, które z różnych względów nie mają dostępu do sieci dotyka p...

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parents

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parents

Rodzice uczestniczą w procesie kształcenia w dużo większym stopniu, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Są ważnym elementem wsparcia dla szkoły jako instytucji, pedagogów i dzieci w tworzeniu środowiska uczenia i realizacji celów edukacyjnych. Dziś, w dobie pandemii podobnie jak nauczyciele i uczniowie borykają się z problemami związanymi z koniecznością realizacji procesu kształcenia w trybie on...

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

Pandemia, z którą mamy dziś do czynienia w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Wszystkie działania czy to społeczne, ekonomiczne czy gospodarcze są dziś uwarunkowane sytuacją epidemiczną. Duża część aktywności została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, która umożliwia realizację codziennych obowiązków w bezpieczny sposób. W publi...

Risk Behaviors among Youths in a Two-Aspect Approach: Using Psychoactive Substances and Problematic Using of Internetartykuł naukowy

Risk Behaviors among Youths in a Two-Aspect Approach: Using Psychoactive Substances and Problematic Using of Internet

Łukasz Tomczyk, Arkadiusz Wąsiński

Taylor & Francis Group

Internet i bycie w sieci otwiera przez użytkownikiem wiele możliwości, niesie jednak również zagrożenia. To, na która stronę przeważy się szala pozytywnych lub negatywnych aspektów korzystania z technologii zależy od świadomości odbiorców.  W publikacji dokonano analizy podejmowanych przez młodzież ryzykownych zachowań w kontekście uwarunkowań, które je determinują. Celem badań było omówienie prob...

Education – Relationships – Play. Multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safetyksiążka

Education – Relationships – Play. Multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety

Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nowoczesne technologie są dziś elementem świata, w którym funkcjonuje człowiek. Narzędzia cyfrowe trafiają w ręce coraz szerszej grupy użytkowników i coraz bardziej rozszerza się przedział wiekowy osób, dla których technologie stają się narzędziami codziennego użytku. Z uwagi na to, iż młodzi ludzie mają swoje pierwsze doświadczenia online w coraz młodszym wieku, rodzice i wychowawcy tej grupy uży...

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej

Technologie cyfrowe stały się współcześnie elementem warunkującym jakość życia. Coraz większa część społeczeństwa na co dzień wykorzystuje narzędzia cyfrowe do pracy, nauki i rozrywki, rozszerza się również przedział wiekowy użytkowników, którzy aktywnie wykorzystują technologie na co dzień. Brak umiejętności i możliwości cyfrowych często ogranicza możliwości człowieka. W publikacji dokonano anali...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja