Biblioteka Cyfrowa

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania. Niemal każdy człowiek pierwsze kroki dydaktyczne zaczyna już we wczesnym dzieciństwie i kontynuuje przez długie lata na różnych etapach edukacyjnych. Publikowany raport zawiera scenariusze przyszłości dla edukacji, które mają być odpowiedzią na potrzeby jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość i związane z tym potrzeby edukacyj...

Fostering the digital transformations among individuals, firms and in the government

Fostering the digital transformations among individuals, firms and in the government

Nowoczesne technologie są współcześnie elementem codziennego życia. Ułatwiają pracę, pomagają w nauce, towarzyszą rozrywce. Transformacja cyfrowa napędza rozwój społeczno-gospodarczy i wspiera działania ukierunkowane na rozwój. W publikowanym rozdziale przybliżono trendy, które wyznaczają kierunki zmian zarówno dla firm, gospodarki jak i osób fizycznych mieszkających w Szwecji. W materiale dokonan...

Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii

Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii

Pandemia zmieniła współczesny świat i przyspieszyła proces transformacji cyfrowej, która od lat systematycznie wkraczała w kolejne obszary w jakich funkcjonuje człowiek, wyznaczała nowe trendy na rynkach i znacząco wpływała na funkcjonowanie społeczeństw. Publikowany raport jest kontynuacją badań nad rzeczywistością w obszarze związanym z pracą, z jaką mierzy się świat w dobie pandemii. Dokonano w...

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskimraport z badań

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim

Krzysztof Głomb

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Technologie cyfrowe są dziś nieodłącznym elementem rzeczywistości. Odpowiednio wykorzystywane wspierają różne dziedziny gospodarki, podnoszą efektywność działań i otwierają nowe perspektywy rozwoju. Tempo zmian jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii zmieniło codzienne życie człowieka i podejście do procesu kształcenia. Komputer podłączony do Internetu stał się narzędziem komunikacji, a k...

Digital Transformation in Education during COVID–19: a Case Study

Digital Transformation in Education during COVID–19: a Case Study

Transformacja cyfrowa zmienia codzienne życie człowieka, wpływa na sposób funkcjonowania, pracę, naukę i rozrywkę. Nowoczesne narzędzia technologii stały się narzędziami codziennego użytku, które pomagają w realizacji codziennych zadań. Dynamika z jaką wkraczamy w cyfrową rzeczywistość sprawiła, że konieczne stało się szukanie strategii umożliwiających integrację cyfrowych rozwiązań z tradycyjnymi...

Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości. Jak samorządy i szkoły przechodzą cyfrową transformację z Microsoft

Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości. Jak samorządy i szkoły przechodzą cyfrową transformację z Microsoft

Współczesna szkoła zmienia się, rozszerza swoją tradycyjną formę o nowe innowacyjne metody kształcenia i wzbogaca gamę środków dydaktycznych o nowoczesne narzędzia cyfrowe, które wspomagają pracę, inspirują i uatrakcyjniają przekaz. W publikacji dokonano analizy roli technologii w procesie kształcenia i omówiono wyzwania z jakimi mierzy się współczesny system oświaty w kontekście włączania technol...

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

System oświaty stoi dziś przed wieloma wyzwaniami jakie niesie transformacja cyfrowa i globalizacja. Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu środowiska pracy i nauki, konieczne jest więc monitorowanie stanu edukacji i analiza jej wpływu na proces kształcenia kompetencji przyszłości. W publikowanym raporcie dokonano oceny umiejętności cyfrowych Polaków i analizy możliwości ...

KOMPETENCJE 4.0 Część I: Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030raport ekspercki

KOMPETENCJE 4.0 Część I: Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030

Krzysztof Głomb

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Transformacja cyfrowa i globalizacja dotyka wielu dziedzin życia, tworzy powiazania i zależności, które dynamicznie zmieniają rynek. Dynamika zmian jakie niesie rewolucja cyfrowa i tempo procesu globalizacji kreuje potrzebę kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości, które umożliwią otwarcie się na zmiany. Studium obrazuje wyzwania z jakimi mierzy się współczesny świat, w którym technologi...

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Digital Education action Plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital age

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Digital Education action Plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital age

W ostatnim czasie pandemia wywołana koronawirusem wprowadziła duże zamieszanie we wszystkich dziedzinach życia. Zmieniła rzeczywistość ludzi, którzy niemal z dnia na dzień musieli dopasować sposób funkcjonowania do ograniczeń epidemicznych, nałożonych w związku z wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zmiany nie ominęły systemu oświaty. Edukacja stanęła przed olbrzymim wyzwaniem, jakie wiąże się ze ...

Digital Education Action Plan (2021-2027) - Resetting education and training for the digital age

Digital Education Action Plan (2021-2027) - Resetting education and training for the digital age

Pandemia związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, z którą boryka się dziś świat, zmieniła sposób funkcjonowania człowieka i gospodarki. Nowoczesne technologie, które systematycznie wkraczały w kolejne obszary, dziś stały się dziś kluczowymi elementami, które umożliwiają funkcjonowanie i rozwiązywanie codziennym problemów. Narzędzia technologii cyfrowej zmieniły sposób pracy, nauki i roz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja