Biblioteka Cyfrowa

Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku

Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku

Transformacja jaka dokonuje się za przyczyną ekspansji technologii w kolejne obszary życia człowieka dotyka dziś również sytemu edukacji, który do niedawna funkcjonował w tradycyjnej, niezmiennej od lat formie. Szkoła zmienia się dopasowując formy, metody i narzędzia dydaktyczne do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Taka sytuacja rodzi potrzebę wyznaczania nowych kierunków i opracowywania st...

Building learning labs and innovative learning spaces: Practical guidelines for school leaders and teachers

Building learning labs and innovative learning spaces: Practical guidelines for school leaders and teachers

Innowacje są motorem napędowym wielu działań podejmowanych przez człowieka i wkraczają w kolejne obszary życia. Nie omijają również systemu oświaty, w którym sukcesywnie wprowadzają zmiany. Laboratorium Future Classroom Lab (FCL) w Brukseli zostało utworzone w 2012 roku przez European Schoolnet (EUN) i ma wspomagać nauczycieli i dyrektorów w działaniach umożliwiających reorganizację tradycyjnej pr...

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej

Cyfryzacja jest dziś elementem rzeczywistości, która zmienia się dynamicznie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Cyfrowe narzędzia stały się narzędziami codziennego użytku, ułatwiają pracę, towarzyszą rozrywkom a w edukacji mają wspomagać nauczanie, zwiększać jego efektywność i poprawiać jakość. W dobie pandemii mają również umożliwiać realizację obowiązku szkolnego, którego nie można realiz...

Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry.

Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry.

Miniaturyzacja i cyfryzacja sprawiły, że narzędzia cyfrowe, które otwierają nieograniczone możliwości kontaktów międzyludzkich są dziś urządzeniami codziennego użytku, które zmieszczą się w dłoni dziecka. Większość rodziców wyposaża dzieci w smartfony już na wczesnym etapie dzieciństwa, tłumacząc się najczęściej względami bezpieczeństwa. Autorzy projektu opracowanego przez  Instytutu  Badań  Eduka...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/19/004 – Realizacja Programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/19/004 – Realizacja Programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Cyfryzacja wielu obszarów życia człowieka sprawiła, że korzystanie z narzędzi cyfrowych  stało się już nie tyle umiejętnością dodatkową, co kluczową, ułatwiająca funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ministerstwo Oświaty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z koniecznością kształtowania i rozwijania umiejętności cyfrowych wprowadziło do programu szkół edukację cyfrową, której celem jest ro...

OECD Skills Outlook 2019 : Thriving in a Digital World

OECD Skills Outlook 2019 : Thriving in a Digital World

Technologie cyfrowe zmieniają rynek, gospodarki i społeczeństwa przechodzą transformację cyfrową. Świat pędzi ku zmianom, jakie zachodzą wraz z ekspansją nowoczesnych narzędzi w codzienne życie człowieka. Kompetencje cyfrowe zyskały miano kompetencji kluczowych i stały się niezwykle ważnym elementem edukacji. W publikowanym wydaniu OECD Skills Outlook dokonano analizy szans i wyzwań jakie niesie t...

The use and provision of digital skills in the Heart of the South West LEP region

The use and provision of digital skills in the Heart of the South West LEP region

Umiejętności cyfrowe są dziś kluczowymi umiejętnościami, które determinują życie społeczno-gospodarcze. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu literatury i analizy poziomu kompetencji  cyfrowych, kluczowych dla osiągnięcia sukcesu.  Wyznaczono cele umożliwiające identyfikację potrzeb i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwijanie pełnego zakresu umiejętności cyfrowych, których osoby fizy...

Technology and Education: Computers, Software, and the Internet

Technology and Education: Computers, Software, and the Internet

Współczesna szkoła systematycznie zmienia się dopasowując swój kształt do potrzeb i oczekiwań zmieniającego się rynku. Cyfryzacja niewątpliwie nadaje tempo i kształt tym zmianom, ponieważ dziś ciężko wyobrazić sobie kształcenie bez udziału nowoczesnych technologii. W publikacji dokonano analizy wpływu technologii na wyniki edukacyjne uczniów. Ocenie poddano zarówno sposób wykorzystania ICT w szkol...

Skill Development for Industry 4.0

Skill Development for Industry 4.0

Nowoczesne technologie zmieniły diametralnie gospodarkę i przemysł. Można dziś śmiało mówić o rewolucji przemysłowej, jaka dzieje się  w związku z ekspansją technologii na rynki krajów. Cyfryzacja przemysłu i gospodarki nadała nowy wymiar procesom realizacji zadań przedsiębiorstw i zmieniła sposób w jaki firmy podchodzą do procesów produkcji. Do języka na stałe wpisało się pojęcie „przemysł 4.0”, ...

Digital Skills and Inclusion Research Working Group Evidence Brief

Digital Skills and Inclusion Research Working Group Evidence Brief

Cyfryzacja niemal wszystkich obszarów życia każdego z nas zmienia zasadniczo podejście do codziennych obowiązków. Dynamika zmian jest duża i obserwujemy ją na każdym kroku, nadaje tempo  naszemu życiu i wymusza nabywanie kompetencji umożliwiających szybką adaptację do zmian. Technologie komunikacyjno –informacyjne stały się integralną częścią codzienności a potrzeba kształcenia i doskonalenia umie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja