Biblioteka Cyfrowa

Scaling online education: Five lessons for collegesopis dobrej praktyki

Scaling online education: Five lessons for colleges

Edukacja systematycznie poddawana jest zmianom, które są odpowiedzią na potrzeby zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Pandemia, z którą boryka się dziś świat narzuciła nowe warunki, do których wszyscy muszą się dopasować. Zmiany jakie niesie ekspansja groźnego dla zdrowia i życia ludzi wirusa determinuje proces wdrażania technologii do szkół. W publikowanym artykule przedstawiono trendy w szko...

NSW Department of Education. Schools Digital Strategyopis dobrej praktyki

NSW Department of Education. Schools Digital Strategy

Technologie cyfrowe zmieniają współczesną edukację i wyznaczają nowe trendy w dydaktyce. Wraz z rozwojem technologicznym zmieniają się narzędzia, formy i metody pracy. Wszystkie działania ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój ucznia, poprawę jakości kształcenia i wyników edukacyjnych uczniów. Postępujące zmiany związane z technopolizacją edukacji wprowadzają wiele innowacji w tradycyjny sys...

How To Become a Blended Learning Chefopis dobrej praktyki

How To Become a Blended Learning Chef

Nowoczesne technologie otwierają wiele nowych możliwości. Są dziś nieodłącznym elementem zmieniającej się rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe ułatwiają i usprawniają pracę, są pomocne w nauce i uprzyjemniają rozrywkę. Wielu z nas nie potrafi wyobrazić sobie życia bez technologii i narzędzi cyfrowych dostępnych w zasięgu ręki. Publikacja wprowadza w świat nowości technologicznych i ułatwia opracowani...

The Decisive Dozen: Research Background Abridgedopis dobrej praktyki

The Decisive Dozen: Research Background Abridged

Edukacja od lat jest poddawana ocenom. Ocenia się zarówno poziom przygotowania szkół i kadry do realizacji procesu nauczania, stopień wyposażenia placówek w narzędzia dydaktyczne jak i efekty kształcenia jakie osiągają uczniowie kończący kolejne etapy nauczania. Wyniki badań mają obrazować stan oświaty i umożliwiać tworzenie planów rozwoju, które systematycznie realizowane będą poprawiać jakość ks...

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...opis dobrej praktyki

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...

Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają znaczącą rolę w życiu współczesnego człowieka, jednak zalew informacyjny z jakim mamy dziś do czynienia w związku z ekspansją technologii i otwartym dostępem do Internetu wprowadza chaos i zamieszanie. Media poprzez przekaz informacyjny kreują rzeczywistość, w której funkcjonujemy, kształtują nasze poglądy i opinie. KRRiT stojąc na straży wolności w...

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowychopis dobrej praktyki

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Dynamiczny rozwój technologii narzuca tempo zmianom jakie zachodzą w kolejnych obszarach aktywności człowieka. Postęp technologiczny stał się motorem napędzającym gospodarki krajów i codzienne życie obywateli. Jak nie zagubić się w szumie informacyjnym i zalewie treści bezużytecznych, jak odróżnić prawdę od fałszu i radzić sobie z cyberprzemocą, poważnym współcześnie problemem? Technologie otwiera...

Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowiopis dobrej praktyki

Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi

Świat pędzi do przodu i w niemal wszystkich dziedzinach aktywności człowieka zachodzą zmiany. Jedne dokonują się wolniej, inne zachodzą szybciej, nie ma jednak wątpliwości , że są one nieodłącznym elementem rzeczywistości. Jednym z obszarów, w którym zmiany są szczególnie widoczne jest system edukacji. Od lat wprowadzane są nowe reformy, które mają usprawnić proces kształcenia i podnieść jakość na...

Jak uczyć uczniów jak się uczyć? Skuteczne strategie uczenia się.opis dobrej praktyki

Jak uczyć uczniów jak się uczyć? Skuteczne strategie uczenia się.

Kształcenie to żmudny proces, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony nauczyciela jak i ucznia. Ważne są narzędzia wykorzystane w procesie nabywania i przekazu wiedzy i umiejętności oraz środowisko w jakim odbywa się proces. W publikacji dokonano analizy strategii, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia i przygotowanie go do aktywnej realizacji codziennych obowiązków w dorosłym życiu. ...

Zasady nauczaniaopis dobrej praktyki

Zasady nauczania

Współczesna szkoła poddaje się trendom jakie niesie rozwój technologiczny. Pomimo, iż na bieżąco dopasowuje metody, techniki i narzędzia dydaktyczne do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości, wciąż istnieje wiele rozbieżnych opinii na temat zamierzonych i niezamierzonych efektów procesu nauczania i uczenia się. Różnorodność opinii wynika z tego, że każdy uczestnik procesu kształcenia ocenia rezul...

Online learning during COVID-19: Key challenges and suggestions to enhance effectiveness.opis dobrej praktyki

Online learning during COVID-19: Key challenges and suggestions to enhance effectiveness.

Pandemia wywołana wirusem COVID-19 wprowadziła spore zamieszanie w wielu obszarach i dziedzinach w jakich funkcjonuje człowiek. Z dnia na dzień wymusiła konieczność dopasowania się do nowej rzeczywistości i podjęcia działań umożliwiających aktywne funkcjonowanie i adaptację do zmian. Szczególnym wyzwaniem z jakim mierzy się społeczeństwo jest edukacja online. Problem dotknął dużej części społeczeń...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja