Biblioteka Cyfrowa

Czas na cyfrową gospodarkę! Pakiet #1 - Cyfrowa Edukacja

Czas na cyfrową gospodarkę! Pakiet #1 - Cyfrowa Edukacja

Pandemia COVID-19, która po cichu wtargnęła w życie ludzi na całym świecie zmieniła sposób funkcjonowania wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania czy pochodzenia. Wprowadziła zamieszanie w wielu aspektach życia człowieka i wymusiła konieczność dopasowania się do zmian jakie ten niewidoczny, groźny złoczyńca wprowadził. Autorzy publikacji wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z cyfryzacją...

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowej

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowej

Cyfrowa szkoła to pojęcie, które na stałe wpisało się do słownika. Operujemy nim dziś na co dzień odnosząc się do sposobu komunikacji i nauczania. Niewątpliwie postęp technologiczny zmienił sposób funkcjonowania  zarówno ucznia jak i nauczyciela we współczesnym systemie edukacyjnym. „Cyfrowa  szkoła”,  jest dziś synonimem  nowoczesnego  podejścia  do  procesu  dydaktycznego z wykorzystaniem multim...

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje

Ekspansja technologii cyfrowych sprawiła, że coraz więcej aktywności jakie podejmuje na co dzień człowiek przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Jednym z obszarów jest edukacja, która poddaje się przekształceniom i modyfikacjom dostosowując formę, metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającego się świata. Nowe trendy jakie narzuca postęp technologiczny i wymagania stawiane przez otoczenie dete...

Engineering of Learning: Conceptualizing e-Didactics

Engineering of Learning: Conceptualizing e-Didactics

Edukacja w dobie cyfrowych zmian stoi przed wieloma wyzwaniami. Musi dopasować system kształcenia do oczekiwań społeczeństwa XXI wieku. Tradycyjna pedagogika jest uzupełniana i rozszerzana o innowacyjne metody i narzędzia dydaktyczne, które zmieniają jej kształt nadając cyfrowy charakter. Współczesna edukacja przekształca się, ewoluuje, dokonuje rewizji tradycyjnych pojęć i tym samym zmienia podej...

Digital Didactics – Scaffolding a New Normality of Learning

Digital Didactics – Scaffolding a New Normality of Learning

Technologie cyfrowe wprowadzają wiele pozytywnych zmian w sposobie nauczania i uczenia się. Otwierają szeroki dostęp do informacji, ułatwiają komunikację, rozwijają kreatywność i twórcze myślenie u uczniów. Jak wynika z prowadzonych badań integracja cyfrowych narzędzi dydaktycznych w proces kształcenia aktywizuje uczniów i angażuje do pracy nie tylko na lekcji ale również poza nią. W publikacji do...

Digital Didactical Designs – Reimagining Designs for Teaching and Learning

Digital Didactical Designs – Reimagining Designs for Teaching and Learning

Postęp w dziedzinie nowych mediów zmienił podejście do wielu codzienne wykonywanych czynności, dzięki mogilnym narzędziom technologii cyfrowej możemy mieć niemal nieograniczony dostęp do informacji, zmienił się również sposób komunikacji. Ekspansja technologii otworzyła nowe możliwości w niemal wszystkich obszarach aktywności człowieka. W publikacji poruszono kwestie związane z integracją technolo...

W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

Temat kompetencji cyfrowych w kontekście współczesnej edukacji pojawia się niezwykle często zarówno w publikacjach naukowych, badaniach czy rozważaniach zarówno osób związanych z systemem oświaty jak i rodziców i opiekunów, którzy mają na uwadze dobro wkraczających na ścieżkę edukacji młodych ludzi. Autor artykułu poruszył kwestie złożoności środowiska nauczania i dydaktyki akademickiej, dokonał a...

Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce - badania empiryczne

Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce - badania empiryczne

Media społecznościowe to współczesne narzędzie technologii cyfrowej, które umożliwia użytkownikom dialog i interakcję. Znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia, w tym w edukacji, w której za przyczyną transformacji cyfrowej zaszło wiele zmian w procesie uczenia i nauczania. Media społecznościowe zmieniły również sposób komunikacji, umożliwiając współpracę oraz dzielenie się informacjami w w...

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniejraport ekspercki, książka

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej

Krzysztof Głomb, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska, Dominika Hofman-Kozłowska, Ewa Kędracka, Kamil Kopij, Lesław Tomczak, Marcin Zaród

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Współczesna szkoła stoi przed dużym wyzwaniem. Musi zmierzyć się z innowacjami jakie pojawiają się wraz z ekspansja nowoczesnych technologii, które od kilkunastu lat kształtują wiele obszarów aktywności człowieka. W prezentowanej publikacji podjęto próbę wskazania czynników i metod umożliwiających dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości oraz podniesienie skuteczn...

Przegląd Nauk Stosowanych, nr 10, 2016

Przegląd Nauk Stosowanych, nr 10, 2016

Przegląd Nauk Stosowanych to czasopismo poruszające tematykę wieloprzedmiotową, dotyczącą różnych środowisk, zarówno naukowych jak i biznesu.  W publikowanym numerze znalazły się artykuły dotyczące problematyki gospodarczej, zamieszczono artykuły odnoszące się do wykorzystania nowych technologii informatycznych w edukacji i życiu codziennym, dokonano analizy  zagadnienia, omówiono szanse i zagroże...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja