Biblioteka Cyfrowa

Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowejporadnik

Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej

Maciej M. Sysło, Wanda Jochemczyk

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkoła jest miejscem, które obok i we współpracy z rodziną przygotowuje dzieci do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś zadanie to jest o tyle trudniejsze, że zdecydowanie zmieniły się priorytety w potrzebach kształcenia a współczesna oświata na bieżąco w związku z dynamiką zmian musi dostosowywać program nauczania do oczekiwania i wymagań społeczeństwa informacyjnego. Do niedawna komput...

Edukacja medialna wobec zagrożeń nałogów cyfrowych

Edukacja medialna wobec zagrożeń nałogów cyfrowych

Nowoczesne technologie wpisały się na stałe w środowisko, w jakim współcześnie funkcjonujemy. Sytuacja ta nałożyła na system oświaty konieczność wprowadzania edukacji medialnej już na wczesnym etapie nauczania. Zjawisko ekspansji nowoczesnych technologii stało się przedmiotem wielu badań, prowadzonych przez zarówno osoby jak i instytucje, które podejmują próbę zbadania i określenia skali zjawiska....

Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji

Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji

Technologie cyfrowe towarzyszą dzieciom od wczesnego dzieciństwa, współczesne dzieci już od maleńkiego poznają metodą prób możliwości nowoczesnych narzędzi, które znajdą się w zasięgu ich rączek. Dziecko w wózku z telefonem komórkowym, czy tabletem to widok niemal codzienny. Obsługa pilota telewizyjnego też raczej nie stanowi problemu. Nawet jeżeli jest to tylko bezwiedne przyciskanie  guzików na ...

Pythonowe wyzwania dla początkujących

Pythonowe wyzwania dla początkujących

Nowa podstawa programowa wprowadza naukę programowania już w nauczaniu dzieci młodszych. Wieloletnie badania przyczyniły się do powstania licznych narzędzi umożliwiających nauczanie programowania na tym etapie edukacji. Autorzy publikacji bazując na doświadczeniach zdobytych podczas szkoleń nauczycieli, szukając skutecznych metod do pracy z dzieckiem uczącym się podstaw programowania, zaproponowal...

Usługi społeczeństwa informacyjnego w edukacji

Usługi społeczeństwa informacyjnego w edukacji

Istotnym elementem współczesnej edukacji jest przygotowanie człowieka do funkcjonowania w cyfrowym świecie. Rewolucja cyfrowa określa dziś nie tylko sposób, w jaki komunikujemy się, pracujemy, uczymy, wywiera wpływ również na nasz na sposób myślenia, postrzegania, zachowanie, odczuwanie. Nowoczesne technologie na stałe wpisały się w realia funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Niezwykle w...

Skutki przemian edukacji informatycznej

Skutki przemian edukacji informatycznej

Wprowadzenie do szkół informatyki jest niewątpliwie elementem dostosowywania edukacji do wymagań epoki cyfrowej. Wszechobecność nowoczesnych narzędzi wymaga reakcji polskiego systemu oświaty i dostosowania programu nauczania do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Obszar społeczny jest jednym z tych, które należy uwzględnić w procesie kształcenia, ponieważ decyduje o przyszłym prawidłowym bądź ni...

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Rada do Spraw Cyfryzacji to ciało doradcze, powołane w celu wspierania Ministerstwa Cyfryzacji wiedzą i doświadczeniem. Zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Prezentacja autorstwa prof. Jerzego Nawrockiego zatytułowana „Proposition of the Informatics – Body of Knowledge” („Założenia informatyki – zasób ...

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Jednym z wyzwań stawianym przed współczesnym człowiekiem jest umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości w zakresie TIK. Coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie i rozszerzanie kompetencji w tym zakresie, a co za tym idzie nauki programowania, która sprzyja umiejętności organizacji pracy w sytuacjach problemowych, aktywnego poszukiwania rozwiązania problemu, po...

Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

Epokę w której żyjemy cechuje intensywny rozwój technik informacyjnych, mówimy o procesie transformacji cywilizacyjnej. Pojawia się pojęcie „społeczeństwo informacyjne”. Poza niewątpliwie pozytywnymi stronami tego procesu, musimy również widzieć problemy jakie on powoduje. Podstawowym jest zjawisko marginalizacji, wykluczenia kulturowego i cywilizacyjnego, dotykające osoby nie posiadające kompeten...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja