Biblioteka Cyfrowa

Edukacja medialna i informacyjnazestawienie bibliograficzne

Edukacja medialna i informacyjna

Katarzyna Łazuga

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku

Biblioteka Pedagogiczna w Koninie z oddziałami w Kole, Słupcy i Turku udostępnia wszystkim zainteresowanym tematyką nie tylko oświatową, ale i popularnonaukową duże zasoby książek, czasopism i zbiorów specjalnych. W prezentowanym wykazie zawarte zostały pozycje dostępne w filii biblioteki w Turku, dotyczące zagadnień z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej. Autor opracowania dokonał przeglądu...

Akademia Młodego Ekonomisty. Dziecko i media. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Akademia Młodego Ekonomisty. Dziecko i media. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Obraz dzieciństwa współczesnego dziecka odbiega zdecydowanie od obrazu dzieciństwa jego rodziców. Dziś otoczenie dziecka wciąż zmienia się i poszerza. Tradycyjne zabawki odchodzą w zapomnienie na rzecz atrakcyjnych cyfrowych urządzeń. Można odnieść wrażenie, że dziecko obcuje z nowoczesnymi technologiami już od kołyski. Rozwój TIK wprowadził w życie dzieci wiele zmian, nowe media współcześnie częs...

Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010referat

Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010

Piotr Boroń

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Edukacja medialna ma za zadanie wykształcić umiejętność świadomego, odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu. Do niedawna działania podejmowane w tym zakresie zdecydowanie odbiegały od potrzeb zmieniającej się technologicznie gospodarki. Wraz z ekspansją nowych technologii na rynek polski, zintensyfikowano prace nad wdrażaniem działań zmierzających do podniesienia świadomości w za...

Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej

Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej

Biblioteka to miejsce, które kojarzyło się zawsze z wiedzą. Tomy skatalogowanych pozycji umieszczone na półkach, godziny spędzone przy biurku w czytelni i wszechobecna cisza wprowadzały od lat w magiczny klimat charakterystyczny dla tego miejsca. Dziś w dobie nowoczesnych technologii biblioteki postrzegane są zupełnie inaczej. Dostęp do wiedzy czerpanej z cyfrowych źródeł sprawił, że rola jaką kie...

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej

Współczesny świat podlega ciągłym zmianom, a potrzeba dostosowania się do aktualnych wymogów leży w naturze człowieka. Staramy się wpisywać w ramy oczekiwań, jakie stawia przed nami społeczeństwo, w którym funkcjonujemy i stajemy codziennie w wyścigu, próbując nadążyć za ewolucją.  Niniejszy raport ma na celu określenie na podstawie istniejących danych, stanu kompetencji medialnych i informacyjnyc...

Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne

Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne

W dzisiejszych czasach nowoczesne technologie stały się codziennym elementem życia. Większość ludzi nie wyobraża sobie bez nich życia. Odgrywają ważną rolę, w codziennym życiu zwłaszcza młodych ludzi, stanowiąc nie tylko zaplecze dla rozrywki ale również wsparcie w pracy i nauce. Choć młodzi wchodzą w życie z technologią u boku, to jednak wciąż istnieje ogromna potrzeba kształtowania kompetencji c...

Aplikacje mobilne jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej

Aplikacje mobilne jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej

Jak usprawnić i uatrakcyjnić edukacyjne zmagania w przekazywaniu wiedzy dzieciom i młodzieży we współczesnej szkole i jednocześnie zachęcić ucznia do zaangażowania się w proces jej nabywania? Takie pytanie zadaje sobie wielu nauczycieli, którym zależy aby uczeń odniósł sukces edukacyjny na miarę swoich możliwości. Chcąc dopasować środki i narzędzia dydaktyczne do wymagań szybko zmieniającej się te...

Edukacja medialna w Polsce w latach 2008 – 2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwojuartykuł naukowy

Edukacja medialna w Polsce w latach 2008 – 2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju

Piotr Drzewiecki

Wydawnictwo Norbertinum

Rozwój edukacji medialnej jest tematem aktualnym i perspektywicznym. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji w zakresie TIK należy do kluczowych zadań stojących przed współczesnym systemem oświaty. W przedstawionym artykule dokonano prezentacji głównych inicjatyw społecznych w edukacji medialnej podejmowanych w latach 2008 - 2011 w Poznaniu. Autor przedstawia istotne problemy oraz najważniejsze ini...

Edukacja medialna wobec zagrożeń nałogów cyfrowychrozdział w monografii

Edukacja medialna wobec zagrożeń nałogów cyfrowych

Katarzyna Ziębakowska-Cecot

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Nowoczesne technologie wpisały się na stałe w środowisko, w jakim współcześnie funkcjonujemy. Sytuacja ta nałożyła na system oświaty konieczność wprowadzania edukacji medialnej już na wczesnym etapie nauczania. Zjawisko ekspansji nowoczesnych technologii stało się przedmiotem wielu badań, prowadzonych przez zarówno osoby jak i instytucje, które podejmują próbę zbadania i określenia skali zjawiska....

Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online

Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online

Dziś świat dziecka, to dziś najczęściej świat mediów. Komputer podłączony do sieci, telefon komórkowy z dostępem do internetu w dłoni, to nieodzowne atrybuty współczesnego młodego człowieka. Wraz z technopolizacją społeczeństwa zmienił się tradycyjny model rodziny. Nowoczesne technologie stały się oprócz rodziny i szkoły nowym środkiem wychowawczym, mającym ogromny wpływ na kształtowanie osobowośc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja