Biblioteka Cyfrowa

Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy

Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy

Nowoczesne technologie dynamicznie wkraczają w kolejne obszary życia człowieka. Postęp technologiczny oraz zmiany jakie się z nim wiążą mają ogromny wpływ na rynki pracy. Wdrażane innowacje zmieniają sposób funkcjonowania człowieka na stanowisku pracy, reorganizują procesy produkcyjne i metody pracy. Rewolucja cyfrowa otworzyła rynek pracy i wymusiła na pracownikach konieczność dostosowania się do...

Industry 4.0 - A Discussion of Qualifications and Skills in the Factory of the Future: A German and American Perspective

Industry 4.0 - A Discussion of Qualifications and Skills in the Factory of the Future: A German and American Perspective

Gospodarka podlega ciągłym przekształceniom a rozwój technologiczny narzuca tempo zmianom jakich jesteśmy na przełomie ostatnich lat świadkami. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami kluczowymi we współczesnym świecie, a rola edukacji w kontekście kształcenia umiejętności niezbędnych dziś, ogromna. Autorzy materiału dokonali analizy kluczowych obszarów, w których nowoczesne technologie zyskuj...

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.monografia, książka

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Katarzyna Śledziewska , Renata Włoch

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Nowoczesne technologie niewątpliwie zmieniły świat i życie ludzi. Stały się nieodzownym elementem codzienności. Przyspieszenie w dziedzinie nowych mediów wyznaczyło nowe  trendy społeczno-gospodarcze. Narzędzia technologii cyfrowej ułatwiają pracę, pomagają w nauce i uprzyjemniają czas wolny. W publikowanej książce omówiono mechanizmy rządzące transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa, doko...

The use and provision of digital skills in the Heart of the South West LEP region

The use and provision of digital skills in the Heart of the South West LEP region

Umiejętności cyfrowe są dziś kluczowymi umiejętnościami, które determinują życie społeczno-gospodarcze. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu literatury i analizy poziomu kompetencji  cyfrowych, kluczowych dla osiągnięcia sukcesu.  Wyznaczono cele umożliwiające identyfikację potrzeb i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwijanie pełnego zakresu umiejętności cyfrowych, których osoby fizy...

Skill Development for Industry 4.0

Skill Development for Industry 4.0

Nowoczesne technologie zmieniły diametralnie gospodarkę i przemysł. Można dziś śmiało mówić o rewolucji przemysłowej, jaka dzieje się  w związku z ekspansją technologii na rynki krajów. Cyfryzacja przemysłu i gospodarki nadała nowy wymiar procesom realizacji zadań przedsiębiorstw i zmieniła sposób w jaki firmy podchodzą do procesów produkcji. Do języka na stałe wpisało się pojęcie „przemysł 4.0”, ...

PRZEMYSŁ + Gospodarka oparta o daneraport ekspercki

PRZEMYSŁ + Gospodarka oparta o dane

Magdalena Borowik, Leszek Maśniak, Robert Kroplewski, Hubert Romaniec

Ministerstwo Cyfryzacji

Cyfryzacja i globalizacja to zjawiska, które idą w nieodłącznej parze z rozwojem społeczno-gospodarczym krajów i jego obywateli. Postęp w dziedzinie nowych technologii nadaje kierunek i tempo zachodzącym zmianom. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom jakie niesie dynamiczny rozwój w dziedzinie TIK Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało opracowanie, w którym dokonano charakterystyki Polski we ...

Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji

Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji

Współczesny świat to świat przemian, które determinują sposób funkcjonowania człowieka i gospodarki. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodzą w przedsiębiorstwach oraz dokonano charakterystyki tych najważniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju w którym żyjemy. Dokonano prezentacji wyników badań, które obrazują plany kluczowych dla rozwoju gospodarki przedsiębiorstw związa...

Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation

Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation

Automatyzacja nie jest nowym zjawiskiem, a obawy związane z przekształcaniem miejsc pracy i wpływem cyfryzacji na zatrudnienie obserwujemy od dawna. Dziś jednak wraz z dynamicznym postępem w dziedzinie technologii i automatyzacji, w tym sztucznej inteligencji, systemów autonomicznych i robotyki, problematyka ta budzi coraz więcej obaw wśród pracowników. Kształcenie i doskonalenie kompetencji umożl...

Core Skills for Work Developmental Framework

Core Skills for Work Developmental Framework

Rynek pracy w dużej mierze determinuje dziś postęp technologiczny a zmiany jakich doświadcza pracownik zachodzą dynamicznie i systematycznie. Rozwój technologii wymusza potrzebę rozwoju umiejętności i kwalifikacji, które umożliwią dopasowanie się człowieka do wymagań rynku pracy i oczekiwać pracodawcy. Program rozwoju umiejętności podstawowych (CSfW) opisuje zestaw nietechnicznych umiejętności i w...

Skills for Industry. Scaling-up Best practices and re-Focusing Programmes and Incentives.

Skills for Industry. Scaling-up Best practices and re-Focusing Programmes and Incentives.

Cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania gospodarki państw. Nowinki technologiczne zaburzają tradycyjne formy pracy a konkurencyjność przemysłu coraz częściej zależy od skutecznego wykorzystania nowych technologii oraz wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności siły roboczej. Wszelkie braki kompetencyjne w dziedzinie nowych technologii, niedobory i luki związane z wykorzystaniem umiejętności...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja