Biblioteka Cyfrowa

Skala uzależnienia od Facebooka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego

Skala uzależnienia od Facebooka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikami wiele możliwości. Zmieniły sposób komunikacji, rozszerzyły zakres i ułatwiły dostęp do informacji, umożliwiają dostąp do różnego rodzaju rozrywek bez konieczności wychodzenia z domu. Mówiąc o korzyściach jakie przynosi rozwój technologii nie należy zapominać o zagrożeniach, które się z nim również wiążą. Jednym z nich, niezwykle groźnym jest pro...

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA KWARTALNIK NAUKOWY NR 3/25/2018numer czasopisma

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA KWARTALNIK NAUKOWY NR 3/25/2018

Wojciech Walat, Waldemar Lib

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

"Edukacja –Technika – Informatyka" to czasopismo naukowe, które porusza wiele zagadnień dotyczących problemów edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Prezentowany numer podzielony został na pięć części, w których autorzy dotykają istotnych problemów współczesnego szkolnictwa. W pierwszej części znalazł się artykuł dotyczący tematu przeciążenia szkolnego...

Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki

Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki

Informatyka, jest jednym z przedmiotów we współczesnej szkole, który spełnia oczekiwania uczniów i chętnie w nim uczestniczą. W ramach zajęć dzieci poznają świat nowoczesnych technologii, uczą się podstaw programowania i robotyki. W prezentowanym poradniku dla nauczycieli, zatwierdzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki” opracowanym przez Jacka Stańdo ...

Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów

Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów

Dzieci wkraczając na drogę edukacji stają przed ogromnym wyzwaniem. Wyrwane z dziecięcej rzeczywistości, osadzone w ławce szkolnej muszą zmierzyć się z ogromem informacji do niedawna obcych, które muszą w jakiś sposób przyswoić. Przygotowana kadra pedagogiczna wyposażona w odpowiednie narzędzia ma za zadanie wprowadzić dziecko w zawiły uczniowski świat. Podstawa programowa określa, w jaką wiedzę i...

Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży

Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży

Zgodnie z nową podstawą programową elementy informatyki wprowadzane są już na wczesnym etapie edukacji. Według podstawy programowej, która określa czego nauczyć powinna szkoła na poszczególnych etapach edukacji, uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej poznają zasady wprowadzające i rozwijające umiejętności związane z programowaniem. W materiale określono warunki i sposób realizacji kursu program...

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Nauki ścisłe, choć nie zawsze i nie przez wszystkich lubiane, są niezwykle ważne, a nabywanie kompetencji z nimi związanych znacznie rozszerza zakres wyboru drogi życiowej po zakończeniu edukacji formalnej. Diagnoza stanu umiejętności z nimi związanych obrazuje ich poziom. Prezentowany raport z badań, które przeprowadzone zostały w miesiącach wrzesień-listopad 2010 roku wśród uczniów i nauczycieli...

Podstawa programowa z informatyki - szkoła podstawowa

Podstawa programowa z informatyki - szkoła podstawowa

Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko nauczanie. Jest również, a może przede wszystkim działanie ukierunkowane na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie go do pełnego świadomego, odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Zadanie to jest tym trudniejsze, że mamy dziś do czynienia z dynamicznymi zmianami, do których często sami, jako edukatorzy naszych dzieci nie jesteśmy ...

Edukacja informatyczna w gimnazjum i w liceum w Nowej Podstawie Programowej

Edukacja informatyczna w gimnazjum i w liceum w Nowej Podstawie Programowej

Edukacja informatyczna jest jednym z priorytetów współczesnego systemu szkolnictwa. Rozwój technologii determinuje konieczność nabywania, podnoszenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych, a system oświaty w odpowiedzi na te potrzeby wprowadził zmiany w podstawie programowej, uwzględniające oczekiwania zmieniającego się świata. W prezentacji dokonano charakterystyki bieżącej podstawy programowej, u...

Edukacja informatyczna - informatyka a technologia informacyjnaraport ekspercki

Edukacja informatyczna - informatyka a technologia informacyjna

Maciej M. Sysło

Instytut Spraw Publicznych

Nowoczesne narzędzia wspomagają wiele działań podejmowanych przez człowieka w rożnych obszarach jego aktywności. Edukacja ma na celu wspierać starania zmierzające do uzyskania kompetencji umożliwiających sprawne posługiwanie się nimi w codziennym życiu. Specjaliści w dziedzinie od wielu lat opracowują standardy pozwalające przygotować nauczycieli do wdrażania edukacji informatycznej w szkołach. Pu...

Dydaktyka informatyki 9(2014)

Dydaktyka informatyki 9(2014)

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych podejmowanych działaniach jest dziś powszechne. Współczesny człowiek nie wyobraża sobie funkcjonowania bez możliwości korzystania z dobrodziejstw techniki w codziennym życiu. Często, do niedawna proste czynności wydają się niewykonalne bez możliwości użycia narzędzi TIK. Rozwój w zakresie nowoczesnych technologii otwiera nowe możliwo...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja