Biblioteka Cyfrowa

Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)

Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)

Nowoczesne technologie zajmują współcześnie znaczące miejsce w procesie kształcenia na każdym jego etapie. Cyfrowe narzędzia dydaktyczne mają za zadanie uatrakcyjniać przekaz, wspomagać zarówno nauczanie jak i uczenie się. Bogata oferta kierowana w stronę placówek oświatowych daje możliwość wyboru narzędzi i dostosowania ich do potrzeb i oczekiwań instytucji edukacyjnych. Publikacja przedstawia fr...

Rozporządzenie RM w sprawie (...) przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Rozporządzenie RM w sprawie (...) przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Rozwijanie kompetencji w zakresie TIK jest jednym z kluczowych zadań współczesnej edukacji. Działania skierowane na podnoszenie umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dotyczą wielu obszarów działalności człowieka. Zarówno w pracy, nauce, rozrywce ekspansja cyfrowych technologii znaczy swoją obecność. Edukacja jest jednym z bardziej znaczących obszarów, w których ewolucja...

Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania

Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania

Fundacja Nowoczesna Polska wraz z Collegium Civitas przygotowała projekt, którego celem jest kształtowanie kompetencji w zakresie bezpiecznych zachowań w sieci. Prezentowany raport przedstawia wyniki badania realizowanego w ramach przedsięwzięcia. Analizie poddano poziom wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie bezpiecznego korzystania z TIK wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadg...

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Niezwykle ważnym zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie Polaków do życia we współczesnym informacyjnym społeczeństwie. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje i wdraża programy mające upowszechnić w szkołach stosowania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. Jednym z nich jest rządowy program „Cyfrowa Szkoła”. Publikowany materiał zawiera przygotowane przez Mini...

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli– kierunek zmianartykuł naukowy

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli– kierunek zmian

Goretta Siadak

Fundacja Pro Scientia Publica

Postęp technologiczny nakłada na człowieka obowiązek wpisania się w ramy wymagań współczesnej cywilizacji. Prezentowany materiał przedstawia zagadnienia dotyczące kompetencji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości. Celem artykułu jest prezentacja zagadnień związanych z kompetencjami cyfrowymi i zmian jakie zachodzą w tej dziedzinie. W pierwszej części artykułu przedst...

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejartykuł naukowy

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Urszula Ordon, Karazyna Serwatko

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dynamika z jaką nowoczesne technologie przenikają w niemal wszystkie dziedziny życia, podnosi wymagania związane z tempem przystosowywania się do zmian, które następują. Dzieci, które od wczesnego dzieciństwa funkcjonują w cyfrowej rzeczywistości, łatwo i szybko oswajają się z wszelkimi nowinkami w tej dziedzinie. Zdecydowanie trudniej przychodzi to dorosłym, wychowanych, przed epoką cyfrową. Możn...

Zrozumieć programowanie – różne formy i możliwości wsparcia realizacji nowej podstawy programowej

Zrozumieć programowanie – różne formy i możliwości wsparcia realizacji nowej podstawy programowej

Artykuł dostępny jest w ramach materiałów pokonferencyjnych trzynastej edycji Konferencji Informatyka w Edukacji, która odbyła się w czerwcu 2016 roku w Toruniu. Współczesna edukacja rozwija się tak szybko, że tradycyjne metody nauczania, które opierają się na przyswajaniu wiedzy w bezpośredni sposób tracą na wartości. Dzięki nowoczesnym narzędziom wykorzystywanym współcześnie, dostęp do informac...

Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z uczniem młodszym

Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z uczniem młodszym

Cyfrowe narzędzia wypierają powoli tradycyjne, które z powodzeniem wykorzystywało pokolenie urodzone zanim one powstały. Ekspansja w dziedzinie nowoczesnych technologii dotyczy wielu obszarów funkcjonowania, w tym również edukacji. W artykule poddano refleksji problem wykorzystania nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z młodszym uczniem. Zwrócono uwagę korzyści wynikające z łączenia tradycyj...

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmianartykuł naukowy

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian

Goretta Siadak

Ogrody Nauk i Sztuk

„Ogrody Nauk i Sztuk” to – jak określają je redaktorzy – czasopismo internetowe przeznaczone dla promowania młodych polskich talentów naukowych z obszaru wszystkich nauk z wyjątkiem przyrodniczych i ścisłych. W roczniku 2016 znajdziemy publikację Goretty Siadak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy traktującą o zagadnieniu kompetencji cyfrowych. W pierwszej części artykułu autorka zajm...

Badanie potencjału wdrażania edukacji medialnej w warszawskich szkołach

Badanie potencjału wdrażania edukacji medialnej w warszawskich szkołach

Tytułowe badanie potencjału edukacji medialnej w Warszawie zostało zainicjowane przez Fundację Nowoczesna Polska wraz z Biurem Edukacji Miasta Społecznego Warszawy. Zrealizowane zostało przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2015 roku. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości wprowadzenia do warszawskich szkół edukacji medialnej. Raport z badani...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja