Biblioteka Cyfrowa

3P PROJEKT - poznaję, potrafię, pomagam

3P PROJEKT - poznaję, potrafię, pomagam

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

W dobie cyfrowych zmian kształcenie i doskonalenie kompetencji jest koniecznym elementem procesu edukacji. W szkołach już na wczesnym etapie nauczania wdrażane są elementy informatyki i edukacji medialnej, która ma przygotować młodych do edukacji całożyciowej i umożliwić aktywne funkcjonowanie w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. W zdecydowanie trudniejszej sytuacji znajduje się pokolenie os...

Internet w szkole

Internet w szkole

Nowoczesne technologie otwierają wiele nowych możliwości. Są obecne w niemal wszystkich obszarach życia człowieka i towarzyszą mu niemal od urodzenia do późnej starości. Narzędzia cyfrowe są coraz bardziej dostępne i powszechnie stosowane do pracy, nauki i rozrywki, niestety dostęp do nich mają nie tylko odpowiedzialni, znający możliwości i zagrożenia użytkownicy ale również nieświadomi odbiorcy ł...

Relacja dziecko–rodzic w perspektywie gry Użytkowników komputerowej . Wyniki badania nad obecnością gier wideo w rodzinieartykuł naukowy

Relacja dziecko–rodzic w perspektywie gry Użytkowników komputerowej . Wyniki badania nad obecnością gier wideo w rodzinie

Damian Gałuszka

Wydawnictwo Adam Marszałek

Gry wideo są współcześnie istotnym elementem kultury i gospodarki. Wraz z rozwojem technologii branża gier wideo rozrasta się i rośnie grono fanów-użytkowników. Coraz młodsza część pokolenia sięga po taką formę rozrywki i poświęca jej dużą część czasu. W publikacji dokonano analizy problematyki związanej z rolą gier wideo w codziennym życiu człowieka i poruszono zagadnienia dotyczące socjalizacji ...

Bridging the digital divide in the G20: skills for the new age

Bridging the digital divide in the G20: skills for the new age

Technologie cyfrowe na stale wpisały się w ramy społeczno - gospodarcze i przyczyniają się do rozwoju państw i społeczeństw. Pobudzają gospodarkę, tworzą nowe rynki i aktywizują ludzi do podejmowania działań umożliwiających dopasowanie umiejętności do aktualnych potrzeb. Duża część społeczeństwa na co dzień doświadcza ekspansji technologii i ma świadomość dotyczącą konieczności dostosowywania się ...

Basic Computer Skills of Primary School Teachers and Directors

Basic Computer Skills of Primary School Teachers and Directors

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym technologie informacyjno-komunikacyjne są integralnym elementem determinującym jakość życia człowieka. Nowoczesne narzędzia ułatwiają wykonywanie wielu codziennych czynności, dostęp do informacji jest szybki i prosty, zmienił się również sposób komunikacji społecznej. W publikacji na podstawie prowadzonego badania dokonano weryfikacji umiejętności cy...

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Informatyzacja jakiej doświadczamy na co dzień wymaga systematycznego dostosowywania wiedzy i umiejętności w obszarze TIK. Nie tylko modne, ale konieczne stało się life wide learning, uczenie przez całe życie, które umożliwia człowiekowi dostosowanie się do wymagań współczesnego świata. Żyjemy w dobie szybkich zmian, umiejętność dopasowywania się do nich jest współcześnie jedną z podstawowych komp...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi na co dzień. Są elementem otaczającej go rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach aktywności, ułatwiając, usprawniając i uatrakcyjniając wiele podejmowanych działań. Zmiany jakie wprowadza ekspansja technologii nie ominęły edukacji, obszaru, który w oczach wielu postrzegany był do niedawna jako tradycyjny ...

Wirtualna rzeczywistość w edukacji

Wirtualna rzeczywistość w edukacji

Wirtualna rzeczywistość to coraz częściej rzeczywistość w jakiej funkcjonuje współczesne pokolenie młodych ludzi. To często pięknie wykreowany poprzez nowoczesne technologie obraz uzupełniający doświadczenia życia w świecie realnym. Pojęcie wirtualnej rzeczywistości pojawiające się do niedawna głównie w zestawieniu z branżą rozrywkową, wraz z rozwojem technologii zaczęło nabierać szerszego znaczen...

Fenomen dojrzałego gracza

Fenomen dojrzałego gracza

 Gry od zawsze stanowiły atrakcyjną formę rozrywki, grali w nie dziadkowie, rodzice, dzieci. Gry stanowiły wspaniałą rozrywkę, która angażowała całe, niejednokrotnie wielopokoleniowe rodziny. Zmieniały się pokolenia i zmieniała się forma ich gier. Wraz z pojawieniem się komputerów gry planszowe i sportowe zaczęły ustępować tym nowocześniejszym. Pojawiły się pierwsze gry komputerowe, które początko...

Working Group on Education: digital skills for life and work

Working Group on Education: digital skills for life and work

Raport działającej w ramach UNESCO Komisji Szerokopasmowej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Broadband Commission for Sustainable Development) uwydatnia potrzebę rozwijania umiejętności cyfrowych przez ludzi z grup w niekorzystnej sytuacji na całym świecie. W raporcie "Cyfrowe umiejętności w zakresie życia i pracy" opracowanym przez Grupę Roboczą ds. Edukacji Komisji Szerokopasmowej analizuje się, ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja