Biblioteka Cyfrowa

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi na co dzień. Są elementem otaczającej go rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach aktywności, ułatwiając, usprawniając i uatrakcyjniając wiele podejmowanych działań. Zmiany jakie wprowadza ekspansja technologii nie ominęły edukacji, obszaru, który w oczach wielu postrzegany był do niedawna jako tradycyjny ...

Interaktywne tablice w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Interaktywne tablice w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Nowoczesne narzędzia technologii cyfrowych są dziś coraz częściej narzędziami dydaktycznymi wykorzystywanymi na co dzień w edukacji. Współczesna szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości i dopasowuje poziom sprzętu i umiejętności kadry pedagogicznej do wymagań, jakie ekspansja cyfrowych technologii przed nią postawiła. Jak wskazują wyniki prowadzonych sukcesywn...

Media i transalfabetyzm a zrozumienie informacji – kilka przykładów zastosowania narzędzi cyfrowych do przetwarzania materiału „lekcyjnego”

Media i transalfabetyzm a zrozumienie informacji – kilka przykładów zastosowania narzędzi cyfrowych do przetwarzania materiału „lekcyjnego”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Żyjemy w czasach transformacji cyfrowej, lawinowo rośnie liczba narzędzi cyfrowych technologii i możliwości ich wykorzystania. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami nadrzędnymi, stanowią o jakości życia i sposobie funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych zmienił się również sposób komunikacji. Pomimo, iż zmiany w sposobie porozumiewania się wprowad...

Człowiek – media – inwigilacja: edukacja

Człowiek – media – inwigilacja: edukacja

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym dostęp do informacji, przekazywanie i przetwarzanie odbywa się masowo, a coraz to nowe narzędzia umożliwiają i rozszerzają zakres. Dostęp do informacji i jej posiadanie są jednymi z głównych wartości umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Współczesna edukacja dąży do rozwoju tego obszaru, dostosowując program nauczania i narzędzia e...

Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologicznymonografia, książka

Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny

Agnieszka Roguska

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa"

Nowoczesne technologie współtowarzyszą człowiekowi w codziennych życiu. Media stały się nieodłącznym elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości i odgrywają coraz większą rolę, a ich wpływ na sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości dotyczy coraz młodszej części społeczeństwa. System oświaty w reakcji na potrzebę kształcenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych wprowadził do podstawy p...

Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji

Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji

Współcześnie toczy się wiele dyskusji na temat kształtu systemu oświaty w kontekście zmian jakie niesie ze sobą ekspansja nowoczesnych technologii. Szkoła stoi przed koniecznością ewolucji, która uzupełni jej tradycyjny model o elementy technologii cyfrowej. Ministerstwo Edukacji wraz Ministerstwem Cyfryzacji przygotowuje systematycznie projekty, materiały i dokumenty umożliwiające wdrażanie nowoc...

Komputer w edukacji przedszkolnej

Komputer w edukacji przedszkolnej

Komputer jest dziś narzędziem towarzyszącym człowiekowi w wielu podejmowanych działaniach zarówno w pracy, rozrywce jak i nauce. Dzieci mają z nim kontakt od wczesnych lat, ucząc się jego obsługi intuicyjne poprzez doświadczenie wspierane działaniami rodziców skierowanymi na rzecz podnoszenia umiejętności związanych z ich obsługą. Współczesna edukacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa...

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje

Współczesne społeczeństwo to w dużej mierze społeczeństwo informacyjne. Rozwój nowoczesnych technologii ułatwił wykonywanie wielu podejmowanych codziennie czynności. Wraz z ekspansją nowych mediów wzrosło zapotrzebowanie na podnoszenie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w cyfrowym świecie. Głównym celem prezentowanej publikacji jest wskazanie konieczności podejmowania działań edukacyjnych s...

Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych. II Kongres  Edukacji Medialnejulotka informacyjna

Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych. II Kongres Edukacji Medialnej

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej przy współudziale Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także wielu partnerów i patronów medialnych zorganizowało Kongres Edukacji Medialnej, na którym poruszono tematy związane ze strategiami użytkowania mediów w kontekście zachowań społecznych i kulturowych. W pierwszym dniu uczestnicy mogli wysłuchać ekspertów, którzy por...

Nauczyciel przyszłości w Edukacji na Nowo – refleksje i wnioski ze szkolenia pilotażowego projektu

Nauczyciel przyszłości w Edukacji na Nowo – refleksje i wnioski ze szkolenia pilotażowego projektu

Rozwój cyfrowych technologii wprowadził wiele zmian do systemu edukacji. Wyzwania jakim musi sprostać szkolnictwo wyznaczają nowe cele i nowe podejście do nauczania i uczenia się. Zmiany te nie dotyczą tylko kwestii przekazywania wiedzy, ale wymagają współdziałania całego środowiska edukacyjnego, w którym współgrać muszą wszystkie jego elementy, takie jak uczący się, nauczyciele, treści, obiekty o...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja