Biblioteka Cyfrowa

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Dynamiczna ekspansja technologii wprowadza systematycznie zmiany w sposobie funkcjonowania. Wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych zmienia się sposób pracy i nauki. Ta sytuacja rodzi nowe wyzwania, na które społeczeństwo musi odpowiedzieć. Początek roku 2020 i pojawienie się pandemii znacznie przyspieszyło proces adaptacji technologii w codzienne życie człowieka, ponieważ wraz ze wzrostem zachorowań p...

Raport. Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentów

Raport. Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentów

Pandemia z jaką mierzy się współcześnie świat wprowadziła wiele zmian w sposobie funkcjonowania ludzi i gospodarek. Przyspieszyła również wdrożenie nowoczesnych technologii do tradycyjnego do niedawna systemu oświaty. Publikowany raport stanowi syntezę efektów procesu kształcenia realizowanego w formie zdalnej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Badanie,...

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Edukacja cyfrowa od kilku lat była elementem procesu kształcenia i sukcesywnie uzupełniała tradycyjny model dydaktyczny. Wraz z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem pandemii wywołanej wirusem Covid-19 proces wdrażania nowoczesnych technologii do edukacji nabrał przyspieszenia a jakość narzędzi cyfrowych zaczęła mieć duży wpływ na efektywność kształcenia i jakość edukacji realizowanej ...

Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji

Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji

10 marca 2021 roku odbyła się I ogólnoeuropejska e-konferencja naukowa, w której poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem zdalnego nauczania w nowoczesnej edukacji. W publikowany, materiale dokonano prezentacji wyników badań zrealizowanych przez Zespół Badawczy Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy, które obrazują uwarunkowania lokalowo-techniczne, determinanty oraz potencjał jaki niesie wy...

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem Covid-19 wprowadziła wiele zmian zarówno w sposobie funkcjonowania państw i gospodarek jak i w codziennym życiu obywateli. Reorganizacja społeczno-gospodarcza dotyczy wielu dziedzin i obejmuje swoim zasięgiem szerokie grono ludzi. Jednym z obszarów, który pandemia dotknęła w szczególny sposób jest edukacja. W raporcie omówiono problemy...

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemic

E-Learning in Poland: Challenges, Opportunities and Prospects for Remote Learning during the COVID-19 Pandemic

Edukacja zmienia się dopasowując formy i metody pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś trendy wyznaczają nowoczesne technologie, a w dobie pandemii nadały one również tempa zmianom jakie zachodzą w wielu obszarach społecznych i gospodarczych. Jedną z wielu zmian jakie zachodzą współcześnie jest zmiana form i metod kształcenia w edukacji i integracja technologii w proces dydaktyczny...

Hybrydowe? nauczanie, uczenie się a może kształcenie … czyli jak to jest z tą hybrydą w edukacjiwpis na blogu

Hybrydowe? nauczanie, uczenie się a może kształcenie … czyli jak to jest z tą hybrydą w edukacji

Dorota Janczak

SuperBelfrzy RP

Pandemia z jaką mierzy się współcześnie świat zmieniła życie ludzi i sposób funkcjonowania gospodarek. Wprowadziła też do codziennego słownika wiele nowych pojęć. Dużo zmian dotyczy obszaru niezwykle ważnego w życiu każdego człowieka, czyli edukacji. Tradycyjna szkoła z dnia na dzień musiała zmienić formę i metody pracy, dopasowując się do potrzeb jakie przyniosły ograniczenia epidemiczne narzucon...

How To Become a Blended Learning Chef

How To Become a Blended Learning Chef

Nowoczesne technologie otwierają wiele nowych możliwości. Są dziś nieodłącznym elementem zmieniającej się rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe ułatwiają i usprawniają pracę, są pomocne w nauce i uprzyjemniają rozrywkę. Wielu z nas nie potrafi wyobrazić sobie życia bez technologii i narzędzi cyfrowych dostępnych w zasięgu ręki. Publikacja wprowadza w świat nowości technologicznych i ułatwia opracowani...

EFFECT OF COVID-19 ON SCHOOL EDUCATION SYSTEM: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO ADOPT ONLINE TEACHING AND LEARNING

EFFECT OF COVID-19 ON SCHOOL EDUCATION SYSTEM: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO ADOPT ONLINE TEACHING AND LEARNING

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-Cov-2 zmieniła sposób funkcjonowania państw i codzienne życie obywateli. Wywołała kryzys, który dotknął wielu branż i którego skutki będą odczuwane jeszcze przez długi czas. W publikacji dokonano analizy sytuacji z jaką borykają się Indie w związku z przedłużającą się sytuacją pandemiczną i poddano ocenie metody jakie stosują rząd...

EDUCATIONAL CHALLENGES OF EMERGENCY REMOTE TEACHING AND LEARNING DURING THE CORONAVIRUS CRISIS

EDUCATIONAL CHALLENGES OF EMERGENCY REMOTE TEACHING AND LEARNING DURING THE CORONAVIRUS CRISIS

Świat zmienił się zasadniczo w ciągu ostatnich miesięcy, ponieważ pandemia wywołana pojawieniem się wirusa Sars-Cov-2 zmieniła rzeczywistość i wywołała poważny społeczny i gospodarczy kryzys, który dotknął bezpośrednio lub pośrednio wszystkie kraje. W ramach VIII Międzynarodowej Konferencji poruszono niezwykle istotne kwestie dotyczące wyzwań z jakimi mierzą wszyscy, którzy uczestniczą w procesie ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja