Biblioteka Cyfrowa

Distance Learning in Vocational High Schools during the COVID-19 Pandemic in West Java Province, Indonesia

Distance Learning in Vocational High Schools during the COVID-19 Pandemic in West Java Province, Indonesia

Covid-19 zmienił sposób funkcjonowania ludzi i gospodarek krajów. Nikt nie spodziewał się, że w dobie nowoczesnych technologii, dostępu do wiedzy medycznej i narzędzi cyfrowych niewidoczny okiem ludzkim wirus wprowadzi tak duże zamieszanie. Izolacja stała się jedyną skuteczną metodą ograniczającą rozprzestrzenianie się pandemii. Świat z jednej strony zwolnił, zamknięto szkoły, instytucje państwowe...

Badanie wpływu zdalnego nauczania na nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Raport z badania kwestionariuszowego

Badanie wpływu zdalnego nauczania na nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Raport z badania kwestionariuszowego

Nauczanie zdalne jest dziś, w dobie pandemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID-19 podstawową formą edukacji. Szkoła niemal z dnia na dzień musiała w dynamiczny sposób dopasować formy i metody kształcenia do realiów jakie przyniosła covidowa rzeczywistość. Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice zmagają się z wieloma trudnościami, które pojawiły się wraz z przeniesieniem z tradycyjnego mo...

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższeraport z badań

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe

Joanna Mazur

DELab UW

Nauczanie zdalne w czasach pandemii to ogromne wyzwanie z jakim mierzy się system oświaty na wszystkich etapach nauczania. Wszyscy zaangażowani w proces nabywania i przekazywania wiedzy stanęli przez koniecznością zmiany środowiska uczenia się i nauczania. Przeniesienie działalności edukacyjnej z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej nie było łatwym zadaniem. W publikowanym raporcie...

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiejraport ekspercki

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej

Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cyfryzacja jest dziś elementem rzeczywistości, która zmienia się dynamicznie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Cyfrowe narzędzia stały się narzędziami codziennego użytku, ułatwiają pracę, towarzyszą rozrywkom a w edukacji mają wspomagać nauczanie, zwiększać jego efektywność i poprawiać jakość. W dobie pandemii mają również umożliwiać realizację obowiązku szkolnego, którego nie można realiz...

Practical Family Challenges of Remote Schooling during COVID-19 Pandemic in Finland

Practical Family Challenges of Remote Schooling during COVID-19 Pandemic in Finland

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem Cocid-19 wprowadziła dużo zmian w życiu ludzi i funkcjonowaniu gospodarek wielu krajów. Jednym z wyzwań było zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zdalnej formy realizacji procesu kształcenia. Nauczanie online stało się faktem, z którym musieli zmierzyć się nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz specjaliści IT, którzy wdrażali ...

Nauczanie zdalne w Polsceraport z badań

Nauczanie zdalne w Polsce

Kamil Śliwowski, Anna Michniuk, Michał Amielańczyk

Skriware sp. z o.o.

Pandemia wprowadziła duże zmiany w systemie oświaty. Z dnia na dzień przeniesiono proces kształcenia z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Ani szkoła ani uczniowie nie byli w pełni przygotowani na taką sytuację. W publikowanym raporcie dokonano analizy sytuacji z jaką mierzyć się muszą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wyniki obrazują stopień przygotowania kadry pedagogiczn...

Raport z badania: „Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców”

Raport z badania: „Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców”

Kształcenie na odległość stało się faktem, z którym mierzą się wszyscy, którzy biorą udział w procesie dydaktycznym. Publikowany raport zawiera wyniki badań prowadzonych wśród czterech grup badawczych, czyli kadry pedagogicznej, dyrektorów, uczniów i rodziców. Pokazuje jak postrzegana jest edukacja zdalna, jak kształtują się kompetencje badanych umożliwiające realizację zadań szkoły online i kieru...

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Praca zdalna stała się dziś, w czasach pandemii remedium na problem z jakim mierzy się świat w związku z ograniczeniami wprowadzanymi w ramach walki z epidemią koronawirusa. Umożliwiła realizację obowiązków zawodowych i procesu kształcenia w sposób dopasowany do potrzeb wynikających z wdrażanych restrykcji. Możliwości jakie otwiera przed użytkownikami internet i nieograniczony dostęp do zasobów cy...

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Szkoły systematycznie wdrażały edukację cyfrową, przygotowując młode pokolenie do świadomego uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości. Nikt nie przypuszczał, że nagle, z dnia na dzień trzeba będzie zamknąć tradycyjne sale lekcyjne i przenieść proces kształcenia do sieci. Pandemia wywołana wirusem COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie na całym świecie. Częściowe wyniki badania „Zdalne nauczanie a ada...

Edukacja zdalna w czasach COVID – 19.  Raport z badania

Edukacja zdalna w czasach COVID – 19. Raport z badania

Temat nauczania zdalnego budzi wiele kontrowersji. Dziś w dobie pandemii zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice stanęli przed realnym problemem związanym z realizacją edukacji na odległość. Pomimo, iż z duża część społeczeństwa sprawnie funkcjonuje w wirtualnej przestrzeni i na co dzień korzysta z nowoczesnych narzędzi, przeniesienie niemal z dnia na dzień edukacji do sieci przysporzyło wiel...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja