Biblioteka Cyfrowa

Practical Family Challenges of Remote Schooling during COVID-19 Pandemic in Finland

Practical Family Challenges of Remote Schooling during COVID-19 Pandemic in Finland

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem Cocid-19 wprowadziła dużo zmian w życiu ludzi i funkcjonowaniu gospodarek wielu krajów. Jednym z wyzwań było zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zdalnej formy realizacji procesu kształcenia. Nauczanie online stało się faktem, z którym musieli zmierzyć się nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz specjaliści IT, którzy wdrażali ...

Edukacja przyszłości. Raport

Edukacja przyszłości. Raport

Współczesna edukacja mierzy się z wieloma zmianami. Działania edukacyjne podejmowane zarówno przez uczniów jak i edukatorów muszą być dopasowane do wymagań jakie niesie rzeczywistość. W publikacji dokonano analizy zagadnień związanych z edukacją i jej formą oraz strategiami, jakie należy podejmować w ramach zmian. Wskazano kompetencje i umiejętności konieczne we współczesnym świecie i określono ro...

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Praca zdalna stała się dziś, w czasach pandemii remedium na problem z jakim mierzy się świat w związku z ograniczeniami wprowadzanymi w ramach walki z epidemią koronawirusa. Umożliwiła realizację obowiązków zawodowych i procesu kształcenia w sposób dopasowany do potrzeb wynikających z wdrażanych restrykcji. Możliwości jakie otwiera przed użytkownikami internet i nieograniczony dostęp do zasobów cy...

Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości. Jak samorządy i szkoły przechodzą cyfrową transformację z Microsoft

Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości. Jak samorządy i szkoły przechodzą cyfrową transformację z Microsoft

Współczesna szkoła zmienia się, rozszerza swoją tradycyjną formę o nowe innowacyjne metody kształcenia i wzbogaca gamę środków dydaktycznych o nowoczesne narzędzia cyfrowe, które wspomagają pracę, inspirują i uatrakcyjniają przekaz. W publikacji dokonano analizy roli technologii w procesie kształcenia i omówiono wyzwania z jakimi mierzy się współczesny system oświaty w kontekście włączania technol...

Students, Computers and Learning. Making the Connection

Students, Computers and Learning. Making the Connection

Technologie cyfrowe są dla współczesnego człowieka elementem rzeczywistości. Obcujemy z narzędziami cyfrowymi na co dzień, a inicjacja człowieka z technologią zaczyna się na coraz wcześniejszym etapie życia. W publikowanym raporcie dokonano analizy różnic w dostępie do narzędzi ICT i możliwości wykorzystania ich w codziennym życiu. Zdefiniowano pojęcie „przepaści cyfrowej” oraz omówiono problematy...

Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce - badania empiryczne

Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce - badania empiryczne

Media społecznościowe to współczesne narzędzie technologii cyfrowej, które umożliwia użytkownikom dialog i interakcję. Znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia, w tym w edukacji, w której za przyczyną transformacji cyfrowej zaszło wiele zmian w procesie uczenia i nauczania. Media społecznościowe zmieniły również sposób komunikacji, umożliwiając współpracę oraz dzielenie się informacjami w w...

Świadkowie cyberbullyingu – między obojętnością a reakcją

Świadkowie cyberbullyingu – między obojętnością a reakcją

Współczesna młodzież żyje w dwóch równoległych światach, jednym jest ten realny – rodzina, szkoła, środowisko lokalne, drugi wirtualny, często zdecydowanie bardziej atrakcyjny i pociągający. Młodzi oraz częściej przenoszą dużą część swoich aktywności do przestrzeni wirtualnej. Świat wirtualny pozwala dziś na swobodny dostęp do wiedzy, wymianę informacji, otwiera możliwości korzystania z rozmaitych...

Elektronika, mechatronika, robotyka. Zabawa i programowanie

Elektronika, mechatronika, robotyka. Zabawa i programowanie

Edukacja we współczesnym zmieniającym się świecie stoi przed wieloma wyzwaniami. Musi dopasować treści, formy i metody pracy do oczekiwań i potrzeb współczesnego świata. Dynamika zmian jakie zachodzą na rynku technologii wyznacza trendy, a system oświaty musi nadążyć z realizacją oczekiwań. Dziś w dobie cyfryzacji umiejętności cyfrowe stały się jednymi z kluczowych, dlatego elementy nauczania zwią...

Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży

Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży

Zgodnie z nową podstawą programową elementy informatyki wprowadzane są już na wczesnym etapie edukacji. Według podstawy programowej, która określa czego nauczyć powinna szkoła na poszczególnych etapach edukacji, uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej poznają zasady wprowadzające i rozwijające umiejętności związane z programowaniem. W materiale określono warunki i sposób realizacji kursu program...

Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Współczesny świat dynamicznie zmienia się. Ekspansja cyfrowych technologii w wiele obszarów aktywności człowieka stworzyła nowe trendy w sposobie komunikacji, zdobywania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji. Nowoczesne technologie stały się jednym z ważniejszych czynników wspierających rozwój zarówno społeczny jak i gospodarczy. W publikacji podjęto tematykę roli TIK w społecz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja