Biblioteka Cyfrowa

Worldwide Educating for the Future Index: A benchmark for the skills of tomorrow

Worldwide Educating for the Future Index: A benchmark for the skills of tomorrow

Dynamiczny rozwój w dziedzinie technologii cyfrowych narzuca tempo zmianom jakie dzieją sią w świecie za jego przyczyną a globalizacja ekonomiczna i gospodarcza zmienia rynek pracy. Pracownik stoi przed koniecznością szybkiego dopasowania się do narzucanych mu zmian. Musi dopasować się do potrzeb i wymagań rynku i zmian w organizacji pracy. Ten artykuł przedstawia wyniki pierwszego Worldwide Educa...

How Do Learners Perceive and Evaluate Their Digital Skills?

How Do Learners Perceive and Evaluate Their Digital Skills?

Kompetencje cyfrowe są współcześnie umiejętnościami kluczowymi, które umożliwiają aktywne podejmowania codziennych zadań związanych z edukacją i pracą. Wydawać się może, że młodsza część społeczeństwa, która od wczesnego dzieciństwa żyje w cyfrowym środowisku zdecydowanie lepiej posługuje się technologiami niż pokolenie ich rodziców urodzonych i wychowanych przed epoka cyfrową. W publikacji dokona...

Umiejętności cyfrowe - tabela samooceny

Umiejętności cyfrowe - tabela samooceny

Czym są umiejętności cyfrowe? To najprościej mówiąc, kompetencje konieczne do skutecznego wykorzystywania mediów w codziennym życiu. Nie można jednak mówić tylko o umiejętnościach sprawnej obsługi narzędzi, czy wiedzy technicznej potrzebnej do pracy z urządzeniami, do których mamy dostęp, zdecydowanie ważniejsze jest kształtowanie kompetencji miękkich takich, które pozwolą użytkownikowi ocenić war...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja