Biblioteka Cyfrowa

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego

E-materiały edukacyjne to otwarte i łatwo dostępne materiały dydaktyczne on-line, umożliwiające efektywną realizację podstawy programowej. Wejście na rynek edukacyjny nowoczesnych technologii stworzyło potrzebę uzupełniania tradycyjnych narzędzi dydaktycznych o nowe, idące z duchem czasu cyfrowe zasoby. Niniejszy materiał jest raportem, w którym dokonano oceny przydatności e-materiałów opracowywan...

Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej

Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej

Szkoła jest miejscem, które obok i we współpracy z rodziną przygotowuje dzieci do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś zadanie to jest o tyle trudniejsze, że zdecydowanie zmieniły się priorytety w potrzebach kształcenia a współczesna oświata na bieżąco w związku z dynamiką zmian musi dostosowywać program nauczania do oczekiwania i wymagań społeczeństwa informacyjnego. Do niedawna komput...

Aktualna podstawa programowa zajęć komputerowych i informatykidokument

Aktualna podstawa programowa zajęć komputerowych i informatyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cyfrowe technologie towarzyszą dziś dziecku od pierwszych dni życia. Rodzice wyposażają swoje pociechy w elektroniczne gadżety zanim jeszcze one same się nimi zainteresują. Umiejętność korzystania z dobrodziejstw cyfrowego świata stała się jedną z podstawowych kompetencji warunkujących uczestnictwo w aktywnym życiu współczesnego człowieka. Edukacja dopasowując się do potrzeb współczesnych cyfrowyc...

Komunikacja i technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnej

Komunikacja i technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnej

W historii ludzkości pojawiały się wynalazki zmieniające istotnie warunki w jakich funkcjonuje człowiek. Taki przełom spowodowało na przykład pojawienie się maszyny parowej, elektryczności, samochodu, radia. Obecnie obserwujemy rewolucję wywołaną rozwojem Internetu. Z nowinki technologicznej stał się on narzędziem codziennego użytku. Dlatego, aby uniknąć wykluczenia, każdy człowiek powinien posiad...

Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich przedmiotówreferat

Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich przedmiotów

Ewa Kędracka-Feldman, Małgorzata Rostkowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowa podstawa programowa wnosi do systemu kształcenia wiele zmian. Wprowadza lekcje informatyki i programowania na wczesnym etapie edukacji oraz propaguje wspieranie nauczania tradycyjnego przez elementy kształcenia wspomagane wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nowy program nauczania informatyki w polskiej edukacji to szansa na poprawę efektów kształcenia w zakresie wszystkich przedmiotów sz...

Poszukiwanie programowania i myślenia komputacyjnego w innych przedmiotach w nowej podstawie programowej

Poszukiwanie programowania i myślenia komputacyjnego w innych przedmiotach w nowej podstawie programowej

Wyzwania jakie stoją przed oświatą, związane z koniecznością dostosowywania się do wymagań współczesnego dynamicznie zmieniającego sie świata wykraczają daleko poza tradycyjne rozumienie edukacji. Nowa podstawa programowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zakłada konieczność wprowadzania kształcenia informatycznego na etapie kształcenia dzieci młodszych. Dokonano w niej przełomowych, zmieniających ...

Świętokrzyska akademia młodych informatyków

Świętokrzyska akademia młodych informatyków

Wiele dziś mówi się o konieczności kształcenia dostosowanego do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej edukacji Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN opracowała i przedstawiła do konsultacji społecznych propozycję nowej podstawy programowej informatyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Istotną zmianą zaproponowaną w stosunku do podstawy obowiązują...

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Proces kształcenia powinien być dostosowany do realiów dzisiejszego świata, a dynamika rozwoju w zakresie nowoczesnych technologii z jaką mamy współcześnie do czynienia wymaga ciągłego dostosowywania się do potrzeb wynikających ze zmieniającej się współ...

Między blokami a kodem programu - w poszukiwaniu środowiska do uczenia programowania

Między blokami a kodem programu - w poszukiwaniu środowiska do uczenia programowania

Podstawa programowa kładzie duży nacisk na naukę programowania. Już od klasy IV wprowadzane są elementy programowania w środowisku wizualnym , które na kolejnych etapach edukacji rozszerza się o umiejętność tworzenia programów tekstowych. W związku z koniecznością łączenia umiejętności programowania w środowisku wizualnym ze środowiskiem tekstowym zaczęły powstawać środowiska pozwalające na transf...

Wprowadzając... porządek

Wprowadzając... porządek

Komputery są dziś narzędziem powszechnie wykorzystywanym w wielu dziedzinach życia. Współczesne wymogi w zakresie kompetencji cyfrowych wykraczają zdecydowanie poza tradycyjnie rozumiane podstawowe umiejętności techniczne. Użytkownik korzystający z nowoczesnych technologii musi nie tylko umieć włączyć sprzęt i obsłużyć konkretną aplikację. Z uwagi na to, iż wymagania dotyczące kompetencji informac...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja