Biblioteka Cyfrowa

Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości?poradnik

Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości?

Szkoła dla innowatora to projekt, który wspiera placówki oświatowe w rozwijaniu kompetencji przyszłości u uczniów, nauczycieli i dyrektorów. Publikowane opracowanie zawiera rekomendacje i wnioski z projektu. W materiale znalazły się odpowiedzi na  pytanie, jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości – kompetencje proinnowacyjne (współpracę, zarządzanie sobą, rozwią...

Jak pracować metodą projektów w szkole?poradnik

Jak pracować metodą projektów w szkole?

System oświaty wykorzystuje wiele metod pracy i narzędzi dydaktycznych, systematycznie wzbogaca zasoby aby stworzyć najlepsze warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów. Jedną z innowacyjnych możliwości, która otwiera nowe drzwi do świata wiedzy jest metoda projektów. Angażuje uczniów, aktywizuje do podejmowania działań i uczy umiejętności samodzielnego rozwiazywania problemów. W publikacji omówi...

Jak stosować metodę projektu — poradnik dla nauczyciela i uczniaporadnik, broszura

Jak stosować metodę projektu — poradnik dla nauczyciela i ucznia

Gmina Gorlice

Metoda projektu jest jedną z nowatorskich metod kształcenia, która umożliwia osiąganie  wysokich  efektów,  zarówno  wychowawczych,  jak i dydaktycznych. Publikowany poradnik skierowano do nauczycieli i uczniów, którzy chcą wykorzystywać innowacje w celu poprawy jakości nauczania i uczenia się. W materiale omówiono rodzaje projektów w podziale na: rodzaj wykonywanych działań,  liczbę uczestników i...

Praca metodą projektu. Materiały szkolenioweporadnik

Praca metodą projektu. Materiały szkoleniowe

Metoda projektu jest jedną z metod kształcenia, która w swoich strategiach kładzie duży nacisk na aktywizację ucznia w procesie nabywania wiedzy i umiejętności. Publikowane materiały szkoleniowe zawierają wiele cennych informacji dotyczących wdrażania metody projektu do dydaktyki, pokazują możliwości wykorzystania metody w praktyce i sposób planowania pracy, która ma przynieść zamierzone efekty ed...

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?poradnik

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?

Katarzyna Czeczott-Łukasik, Barbara Podgórska

Nowa Era Spółka z o.o.

Praca metodą projektu jest coraz chętniej wykorzystywana w procesie kształcenia. Po to innowacyjne narzędzie sięga coraz szersze grono pedagogów, którzy chcą w aktywny sposób włączyć uczniów w proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Publikowany poradnik zawiera praktyczne wskazówki i przykłady projektów realizowanych w rożnych szkołach w Polsce. W materiale omówiono założenia metody projektu, zal...

Przestrzeń, w której dobrze się uczy. Jak to osiągnąć w naszej szkole?poradnik

Przestrzeń, w której dobrze się uczy. Jak to osiągnąć w naszej szkole?

Szkoła to miejsce, które od najmłodszych lat uczy i wspomaga wychowanie. Każde dziecko spędza w niej dużą część swojego codziennego dnia, powinna więc być miejscem przyjaznym uczniowi. Jak stworzyć przestrzeń dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego ucznia? W publikacji omówiono kwestie związane rolą edukacji w procesie nabywania wiedzy i umiejętności, dokonano analizy przygotowania placówek d...

Metoda projektów jako metoda dydaktyczna : materiały pomocnicze dla nauczycieliporadnik

Metoda projektów jako metoda dydaktyczna : materiały pomocnicze dla nauczycieli

Szkoła jest miejscem, w którym zachodzi proces dydaktyczny przygotowujący młodych ludzi do aktywnego, pełnego życia w przyszłości. Nauczyciele stosują wiele metod, które mają umożliwić zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę potrzeb. W publikacji omówiono jedną z metod nauczania - metodę projektów, która aktywizuje uczniów do samodzielnej realizacji zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Pozwala ...

Jak aktywizować uczniów  – metoda  projektu edukacyjnegoporadnik

Jak aktywizować uczniów – metoda projektu edukacyjnego

Kształcenie jest procesem, który wielu przysparza problemów. Mozolne, systematyczne dochodzenie do wiedzy i umiejętności wymaga cierpliwości, zaangażowania i wsparcia. W publikowanym artykule podjęto rozważania na temat motywowania uczniów i angażowania w działania, które przyczynią się do wspierania procesu kształcenia i będą stanowić wsparcie w dążeniu do osiągania indywidualnych sukcesów edukac...

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.poradnik

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wprowadził zmiany w systemie oświaty. Dziś edukacja w zakresie nowoczesnych technologii jest stałym elementem programu dydaktycznego i wchodzi w skład programu nauczania. Proponowana publikacja jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W dokumencie zawarto wytyczne, które pomogą nauczycielom w przygotowaniu programu nauczania info...

Jacy ludzie, taka szkoła. Osobiste doświadczenia z pandemiiporadnik

Jacy ludzie, taka szkoła. Osobiste doświadczenia z pandemii

Pandemia wprowadziła światowy chaos. Z dnia na dzień zmienił się sposób pracy, nauki i komunikacji. Wszyscy musieli dopasować się do zmienionej covidowo rzeczywistości i podjąć aktywne działania na rzecz kształcenia i doskonalenia umiejętności odpowiadających na potrzeby rynku. W publikacji dokonano analizy stanu psychicznego zarówno nastolatków, którzy musieli odnaleźć się w nowym cyfrowym środow...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja