Biblioteka Cyfrowa

Educational Robotics for Inclusive Education

Educational Robotics for Inclusive Education

Dziecko od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem bodźców jakie dostarcza mu otoczenie. Dziś stosunkowo wcześnie zaczyna być poddawane wpływom środowiska, zarówno rodziny, grupy rówieśniczej jak i instytucji wychowawczo-edukacyjnych, które w zamierzony i planowany sposób kształtują u młodego człowieka procesy poznawcze. Już na wczesnym etapie życia dziecka można dostrzec, że każde jest inne, w i...

Investing in skills pays off. The economic and social cost of low-skilled adults in the EU

Investing in skills pays off. The economic and social cost of low-skilled adults in the EU

Rynek pracy systematycznie zmienia się. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się nowe wyzwania, kształtowane poprzez aktualne tendencje związane z globalizacja i cyfryzacją społeczno-gospodarczą. Zmieniają się statystyki dotyczące zatrudnienia i bezrobocia oraz czynniki determinujące stan rynku pracy i pracownika. Prezentowana publikacja porusza kwestie dotyczące ekonomicznych i społecznych a...

Aktywna edukacja Moduł IV dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej... TIK na zajęciach przedmiotowych. Dobre praktyki

Aktywna edukacja Moduł IV dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej... TIK na zajęciach przedmiotowych. Dobre praktyki

Program „ Aktywna edukacja” ma na celu wyposażenie dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych w wiedzę i umiejętności wprowadzania TIK do procesu nauczania tak, aby przyczynić się do poprawy jakości kształcenia i wspierania uczniów w procesie dochodzenia do wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi dydaktycznych. W prezentowanym materiale wskazano różne modele wykorzystywania T...

Kompetencje cyfrowe. Program szkolenia e-lerningowego

Kompetencje cyfrowe. Program szkolenia e-lerningowego

Dynamika zmian jakich jesteśmy współcześnie świadkami stawia człowieka przed koniecznością dopasowania się do nich. Tempo wprowadzania innowacyjnych technologii jest tak duże, że niejednokrotnie człowiek pozostawiony sam sobie w obliczu wyzwań cyfrowego świata nie jest w stanie sobie poradzić. Podnoszenie i doskonalenie kompetencji stało się nie tyle możliwością co koniecznością. Programy szkoleni...

KRK w kontekście potrzeb pracodawców

KRK w kontekście potrzeb pracodawców

Instytut Badań Edukacyjnych jest jednostką prowadzącą badania naukowe dotyczące funkcjonowania i efektywności edukacji w Polsce. Instytut bierze udział w wielu projektach zarówno krajowych jak i międzynarodowych badawczych i wdrożeniowych. Raporty oraz ekspertyzy z przeprowadzanych badań są wykorzystywane jako źródło informacji umożliwiające efektywne wsparcie polityki edukacyjnej. IBE w 2013 zorg...

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskich

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskich

Technologie informacyjno – komunikacyjne są elementem współczesnej rzeczywistości. Zastosowanie ich w różnych obszarach aktywności człowieka poprawia jakość życia i ułatwia wykonywanie wielu codziennych czynności. Ekspansja TIK wprowadziła narzędzia cyfrowe również do edukacji, która do niedawna oparta była na tradycyjnym przekazie wiedzy i umiejętności. Dzieci chętnie korzystają z nowoczesnych te...

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji...

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji...

Szkoła chcąc sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nią rzeczywistość zmienia się. Zmiany dotyczą wielu aspektów, jednym z ważniejszych jest wprowadzanie nowoczesnych technologii do procesu nauczania i uczenia się. Zmieniają się nie tylko narzędzia, ale również metody, formy a przede wszystkim mentalność edukatorów, która powoli otwiera się na potrzeby społeczeństwa. Jednym z wyzwań jakie od lat ...

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji.

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji.

Współczesny człowiek funkcjonuje w społeczeństwie medialnym, dlatego kluczowym zadaniem edukacji jest kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych. W materiale autorzy prezentują projekt, który ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów. W pierwszej części ustalony został zakres szkoleń oraz dobór form, me...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja