Biblioteka Cyfrowa

Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacjeksiążka

Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje

Damian Gałuszka

Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner

Człowiek od pokoleń poszukiwał różnych form rozrywki. Gry z uwagi na szeroki wachlarz możliwości jakie oferują stanowiły jedną z nich. Każdy niezależnie od wieku i zainteresowań mógł znaleźć coś dla siebie. Dużą popularnością cieszyły się zarówno gry, które angażowały gracza fizycznie jak i te, które wymuszały aktywność umysłową. Dziś popularną formą urozmaicania czasu stały się gry komputerowe, k...

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacjeksiążka

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje

Małgorzata Madej, Agnieszka Faron, Wojciech Maciejewski

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Ekspansja technologii cyfrowych sprawiła, że coraz więcej aktywności jakie podejmuje na co dzień człowiek przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Jednym z obszarów jest edukacja, która poddaje się przekształceniom i modyfikacjom dostosowując formę, metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającego się świata. Nowe trendy jakie narzuca postęp technologiczny i wymagania stawiane przez otoczenie dete...

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)dokument, opis dobrej praktyki

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

W dobie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych kształtowanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej jest priorytetowym zadaniem systemu oświaty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rządzący dokładają starań aby dopasować programy nauczania i narzędzia dydaktyczne do wymogów zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Publikowany dokument zawiera rekomendacje dotycz...

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacjeartykuł naukowy

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje

Damian Gałuszka, Agnieszka Teper

Polskie Towarzystwo Badania Gier

Gry są jedną z najbardziej atrakcyjnych form rozrywki nie tylko dla dzieci ale również dla młodzieży czy osób starszych. Przez lata ta forma spędzania wolnego czasu i oderwania się od codziennych obowiązków zyskiwała na popularności. Dziś zmienił się model gier. Tradycyjne zostały zastąpione nowoczesnym, którym charakter nadaje postęp technologiczny. W publikacji poruszono kwestie związane z wykor...

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning

Współczesne społeczeństwo i gospodarki krajów musza mierzyć się z wyzwaniem, jakie stawia przed nimi postęp technologiczny. Zmiany dotyczą niemal wszystkich, ponieważ zachodzą w wielu obszarach życia na rożnych jego etapach. W materiale zawarto rekomendacje w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez cale życie. Proponowane zalecenia maja na celu poprawę działań w zakresie rozwoju kluczow...

Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego

Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego

Szkoła jest miejscem, gdzie współczesny nastolatek spędza dużą część swojego dnia. Poza zajęciami wynikającymi z obowiązku szkolnego podejmuje wiele aktywności społecznych, wchodzi w interakcje z rówieśnikami, nauczycielami, realizuje swoje pasje, zainteresowania i zadania zarówno związane z nauką jak i zabawą. Celem prezentowanego raportu z badań było określenie klimatu szkoły z perspektywy uczni...

Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparciaraport z badań, raport ekspercki, książka

Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia

Dominik Batorski, Adam Płoszaj

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Jednym z głównych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy jest rozwój i umasowienie nowoczesnych technologii. Dziś stały się one narzędziami codziennego użytku, które wspierają działania podejmowane w pracy, zwiększając jej efektywność, dostarczają rozrywki i ułatwiają komunikację międzyludzką. Współczesny człowiek nie wyobraża sobie życia bez udziału w nim zdobyczy nowoczesnych tec...

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacjefragment książki

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje

Dominik Batorski, Paweł Kubicki

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Komitet do spraw UNESCO

Współczesne społeczeństwo to w dużej mierze społeczeństwo informacyjne. Rozwój nowoczesnych technologii ułatwił wykonywanie wielu podejmowanych codziennie czynności. Wraz z ekspansją nowych mediów wzrosło zapotrzebowanie na podnoszenie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w cyfrowym świecie. Głównym celem prezentowanej publikacji jest wskazanie konieczności podejmowania działań edukacyjnych s...

Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparciaraport ekspercki

Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia

Dominik Batorski, Adam Płoszaj

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Nowoczesne technologie zmieniły sposób funkcjonowania współczesnego człowieka, są tylko narzędziami, z których korzystamy w pracy czy nauce, często chcemy je po prostu mieć, niezależnie od tego w jakim stopniu są przydatne. W dobie technologii cyfrowych ulegamy panującym modom, a chęć posiadania skłania do doskonalenia umiejętności w zakresie ich obsługi i podnoszenia wiedzy na ich temat. Możliwoś...

Bezpieczna szkoła cyfrowa. Zalecenia i rekomendacje dla samorządów  - realizatorów projektów w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020.opis dobrej praktyki

Bezpieczna szkoła cyfrowa. Zalecenia i rekomendacje dla samorządów - realizatorów projektów w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020.

Krzysztof Głomb, Anna Borkowska , Andrzej Grzybowski, Michał Jaworski, Barbara Kędzierska, Tomasz Kruk, Tomasz Kuczyński, Michał Sołtan, Agnieszka Wrońska

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne otworzyły współczesnemu człowiekowi okno na świat. Możliwość komunikacji na odległość, łatwy dostęp do informacji sprawiły, że zaczynamy być uczestnikami globalnego, połączonego siecią internetową społeczeństwa. Pierwotne założenia dotyczące możliwości wykorzystania Internetu zdecydowanie rozszerzyły swój zakres. Upowszechnienie i dynamiczny rozwój...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja