Biblioteka Cyfrowa

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisis

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisis

Covid-19 wywołał światowy kryzys w wielu obszarach aktywności człowieka, zaburzył funkcjonowanie krajów i działanie gospodarek. Wraz z pandemią i zmianą modelu pracy, nauki i rozrywki pojawiło się zapotrzebowanie na nowe umiejętności, które umożliwią funkcjonowanie w zmienionej przez wirusa rzeczywistości. Dynamika wdrażania nowoczesnych technologii narzuciła tempo ludziom, którzy musieli przestaw...

Obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

System edukacji na bieżąco stara się odpowiadać na potrzeby rynku i dopasowuje proces dydaktyczny do aktualnie panujących trendów. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowymi wojewódzkim rynku pracy wskazuje zawody, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju państwa, gospodarki ...

The post pandemic economy. The future of work after COVID‑19. Executive summary

The post pandemic economy. The future of work after COVID‑19. Executive summary

Pandemia, z która mierzy się dziś niemal cały świat wprowadziła duże zamieszanie w funkcjonowaniu państw i gospodarkach krajów. Z dnia na dzień zmienił się rynek pracy i polityka społeczno-gospodarcza. W ramach walki z wirusem wprowadzono obostrzenia, które wywróciły do góry nogami gospodarkę i codzienne życie ludzi. Niniejsze badanie dotyczy wpływu COVID-19 na pracę w obszarach i gospodarkach o z...

Today’s skills, tomorrow’s jobs: How will your team fare in the future of work?

Today’s skills, tomorrow’s jobs: How will your team fare in the future of work?

Nowoczesne technologie zmieniają sposób funkcjonowania człowieka. Ułatwiają pracę, rozszerzają możliwości edukacyjne, towarzyszą rozrywce. Od lat sukcesywnie wchodzą w kolejne obszary aktywności i niewątpliwie wnoszą wiele zmian w codzienne życie. Pandemia  wywołana pojawieniem się wirusa COVID-19 nadała tempa zmianom. Nowoczesne narzędzia umożliwiły sprawne funkcjonowanie w zmienionej covidowo rz...

The future of work after COVID‑19

The future of work after COVID‑19

Pandemia wywołana dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie w gospodarkach krajów. Zmieniła sposób wykonywania codziennych obowiązków i wymusiła przeniesienie wielu codziennych aktywności do przestrzeni wirtualnej. Przyspieszyła zmiany w dotychczasowych trendach i konieczność dopasowania kompetencji do potrzeb rynku. Wielu pracowników stanęło przed koniecznoś...

E-SPORT 2020  – Biznes – Rynek pracy – Edukacjaraport z badań

E-SPORT 2020 – Biznes – Rynek pracy – Edukacja

Marek Banaszak, Filip Gruszczyński, Jakub Hodowany, Krzysztof Patkowski, Agnieszka Walczak

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Nowoczesne technologie dynamicznie wkraczają w kolejne obszary aktywności człowieka. W publikacji dokonano charakterystyki kolejnego obszaru, e-sportu, który przenosi działania branży do przestrzeni wirtualnej. Publikowany raport zawiera informacje na temat stanu gałęzi działalności e-sportowej w Polsce. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące specyfiki działalności, zebrano informacje dotyczące bran...

Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Przez ostatnie lata obserwowaliśmy dynamiczny rozwój światowych gospodarek, dziś za przyczyną wirusa świat zwolnił. Pandemia, która dotknęła niemal wszystkie kraje wywołała kryzys gospodarczy, którego skutki trudno na obecną chwilę przewidzieć. Wpłynęła na  sposób funkcjonowania człowieka i gospodarki, wywołała strach przed uratą zdrowia i pracy oraz obawy o ekonomiczne następstwa aktualnej sytuac...

The Future of Jobs. Report 2020

The Future of Jobs. Report 2020

Do niedawna to technologie zmieniały świat, dziś w dobie pandemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID-19 można odnieść wrażenie, że świat dopasowuje się do warunków jakie dyktuje każdy kolejny dzień naznaczony strachem i obawą o zdrowie i byt socjalny. W publikowanym raporcie wskazano zawody i umiejętności, które będą w przyszłości kluczowe. Dokonano analizy zmian jakie zachodzą w gospodarce w ...

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

System oświaty stoi dziś przed wieloma wyzwaniami jakie niesie transformacja cyfrowa i globalizacja. Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu środowiska pracy i nauki, konieczne jest więc monitorowanie stanu edukacji i analiza jej wpływu na proces kształcenia kompetencji przyszłości. W publikowanym raporcie dokonano oceny umiejętności cyfrowych Polaków i analizy możliwości ...

Skills for Industry - Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Skills for Industry - Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian zarówno społecznych jak i ekonomiczno-gospodarczych. Dziś konkurencyjność przemysłu europejskiego w dużym stopniu zależy od wiedzy, kompetencji i kreatywności siły roboczej. Niedobory i luki w umiejętnościach połączone z niedopasowaniem między podażą pracy a popytem, ​​to elementy, które wpływają na spowolnienie zmian jakie wraz z ekspansją technolo...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja