Biblioteka Cyfrowa

The future of work after COVID‑19

The future of work after COVID‑19

Pandemia wywołana dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie w gospodarkach krajów. Zmieniła sposób wykonywania codziennych obowiązków i wymusiła przeniesienie wielu codziennych aktywności do przestrzeni wirtualnej. Przyspieszyła zmiany w dotychczasowych trendach i konieczność dopasowania kompetencji do potrzeb rynku. Wielu pracowników stanęło przed koniecznoś...

E-SPORT 2020  – Biznes – Rynek pracy – Edukacjaraport z badań

E-SPORT 2020 – Biznes – Rynek pracy – Edukacja

Marek Banaszak, Filip Gruszczyński, Jakub Hodowany, Krzysztof Patkowski, Agnieszka Walczak

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Nowoczesne technologie dynamicznie wkraczają w kolejne obszary aktywności człowieka. W publikacji dokonano charakterystyki kolejnego obszaru, e-sportu, który przenosi działania branży do przestrzeni wirtualnej. Publikowany raport zawiera informacje na temat stanu gałęzi działalności e-sportowej w Polsce. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące specyfiki działalności, zebrano informacje dotyczące bran...

Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Przez ostatnie lata obserwowaliśmy dynamiczny rozwój światowych gospodarek, dziś za przyczyną wirusa świat zwolnił. Pandemia, która dotknęła niemal wszystkie kraje wywołała kryzys gospodarczy, którego skutki trudno na obecną chwilę przewidzieć. Wpłynęła na  sposób funkcjonowania człowieka i gospodarki, wywołała strach przed uratą zdrowia i pracy oraz obawy o ekonomiczne następstwa aktualnej sytuac...

The Future of Jobs. Report 2020

The Future of Jobs. Report 2020

Do niedawna to technologie zmieniały świat, dziś w dobie pandemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID-19 można odnieść wrażenie, że świat dopasowuje się do warunków jakie dyktuje każdy kolejny dzień naznaczony strachem i obawą o zdrowie i byt socjalny. W publikowanym raporcie wskazano zawody i umiejętności, które będą w przyszłości kluczowe. Dokonano analizy zmian jakie zachodzą w gospodarce w ...

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

System oświaty stoi dziś przed wieloma wyzwaniami jakie niesie transformacja cyfrowa i globalizacja. Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu środowiska pracy i nauki, konieczne jest więc monitorowanie stanu edukacji i analiza jej wpływu na proces kształcenia kompetencji przyszłości. W publikowanym raporcie dokonano oceny umiejętności cyfrowych Polaków i analizy możliwości ...

Skills for Industry - Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Skills for Industry - Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian zarówno społecznych jak i ekonomiczno-gospodarczych. Dziś konkurencyjność przemysłu europejskiego w dużym stopniu zależy od wiedzy, kompetencji i kreatywności siły roboczej. Niedobory i luki w umiejętnościach połączone z niedopasowaniem między podażą pracy a popytem, ​​to elementy, które wpływają na spowolnienie zmian jakie wraz z ekspansją technolo...

Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy

Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy

Nowoczesne technologie dynamicznie wkraczają w kolejne obszary życia człowieka. Postęp technologiczny oraz zmiany jakie się z nim wiążą mają ogromny wpływ na rynki pracy. Wdrażane innowacje zmieniają sposób funkcjonowania człowieka na stanowisku pracy, reorganizują procesy produkcyjne i metody pracy. Rewolucja cyfrowa otworzyła rynek pracy i wymusiła na pracownikach konieczność dostosowania się do...

The future of work in Europe. Automation, workforce transitions, and the shifting geography of employment

The future of work in Europe. Automation, workforce transitions, and the shifting geography of employment

Transformacja cyfrowa jakiej doświadczamy na przełomie ostatnich lat zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami kluczowymi, które umożliwiają aktywne uczestnictwo w zmieniającej się rzeczywistości. Państwa Europy opracowują strategie, które mają na celu wspierać rozwój krajów. W publikacji wskazano trendy, na których należy budować cyfrową przyszłość. W preze...

The Future of Skills. Employment in 2030

The Future of Skills. Employment in 2030

Automatyzacja procesów nie dotyczy dziś jedynie przemysłu ale wnika w obszar zarówno społeczny jak i biznesu czy edukacji. Zmienia podejście do wykonywanych czynności zastępując te do niedawna wykonywane ręcznie, zautomatyzowanymi. W prezentowanym badaniu dokonano analizy wpływu nowoczesnych technologii na rynek pracy. Podjęto próbę określenia jakie kompetencje będą kluczowe z punktu widzenia prac...

Matching skills and jobs in Europe

Matching skills and jobs in Europe

Wraz ze zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą zmienia się zapotrzebowanie na umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu. Pracownicy stają przed ciągłym wyzwaniem, muszą systematycznie uczyć się nowych rzeczy, aby nadążyć za szybko zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi umiejętności. W publikowanym sondażu opracowanym przez Cedefop omówiono kwestie dotyczące pro...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja