Biblioteka Cyfrowa

Edukacja w zakresie IT jako środek służący zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚPraport ekspercki

Edukacja w zakresie IT jako środek służący zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Firmy z sektora MŚP działają głównie na rynkach lokalnych, jak oceniają specjaliści mają potencjał rozwojowy i odgrywają dużą rolę w rozwoju Polski. W prezentowanej publikacji podjęto temat edukacji IT jako narzędzia służącego zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Autorzy opracowania zwrócili uwagę na aktualny stan i poziom wykorzystania narzędzi IT w polskich przedsiębiorstw...

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora ITreferat

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Tomasz Kulisiewicz, Beata Ostrowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tempo rozwoju informatyki wymusza konieczność ciągłego uzupełniania i rozszerzania nabytej wiedzy i umiejętności. Branża IT jest jednym z sektorów rynku pracy, w którym pracownicy muszą systematycznie podnosić swoje kwalifikacje. W artykule przedstawiono krajobraz polskiego rynku pracy z zakresie IT. Przybliżono specyfikę zawodu, przedstawione zostały jego główne cechy i wyzwania. Dokonano przeglą...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja