Biblioteka Cyfrowa

Edukacja medialna seniorów w kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego

Edukacja medialna seniorów w kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego

Współczesny świat to świat ciągłych zmian. Postęp cywilizacyjny wymusza potrzebę dopasowywania się do realiów związanych codziennym uczestnictwem w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Nowości technologiczne z jakimi mamy dziś do czynienia na co dzień determinują konieczność doskonalenia umiejętności związanych z ich obsługą. Edukacja przestała być dedykowana tylko młodszej części społecz...

Aktywność edukacyjna seniorów: zestawienie bibliograficzne w wyborze

Aktywność edukacyjna seniorów: zestawienie bibliograficzne w wyborze

Nowoczesne technologie towarzyszą nam dziś w życiu codziennym. Współczesny człowiek codziennie zmaga się z wyzwaniami jakie stawia przed nim dynamiczny rozwój w zakresie TIK, dlatego jednym z obszarów niezwykle ważnych we współczesnej edukacji jest obszar zajmujący się kształceniem osób starszych. W prezentowanym opracowaniu przygotowano zestawienie bibliograficzne, w którym znaleźć można wiele pu...

Kurs komputerowy dla seniorów

Kurs komputerowy dla seniorów

Współczesność, naznaczona dynamizmem zmian związanych z ekspansją technologii cyfrowych w życie człowieka, wymaga umiejętności szybkiego adaptowania się i dostosowywania do wymogów codzienności. Dzieci najczęściej radzą sobie z narzędziami cyfrowymi zdecydowanie lepiej niż pokolenie rodziców. Przed największymi trudnościami stoi pokolenie seniorów, które spotyka się w życiu codziennym z barierami ...

Komputer dla seniora. Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie

Komputer dla seniora. Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie

Komputer jest współcześnie narzędziem codziennego użytku, korzystają z niego ludzie niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań. Do niedawna seniorzy stanowili grupę, w której odnotowywano najniższą aktywność w tym zakresie. Z czasem ta sytuacja ulega zmianie, coraz więcej osób starszych chce rozwijać swoje umiejętności. W opracowaniu znalazły się propozycje dotyczące literatury, z której w...

E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego

E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego

Starzenie się społeczeństwa jest ciągle postępującym procesem, który w połączeniu z rewolucją cyfrową jakiej jesteśmy dziś świadkami, zmusza do refleksji nad sytuacją seniorów we współczesnym skomputeryzowanym świecie. Dziś, zdecydowanie bardziej niż jeszcze kilka lat temu niezwykle ważna wydaje się być koncepcja uczenia się przez całe życie. Autor porusza w artykule wybrane aspekty niezbędne do r...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja