Biblioteka Cyfrowa

Niebezpieczne gry komputerowe? – stereotypy i uprzedzenia

Niebezpieczne gry komputerowe? – stereotypy i uprzedzenia

Współczesny świat dziecka to świat mediów. Młodzi ludzie spędzają coraz więcej czasu przed ekranem monitora ucząc się i bawiąc często jednocześnie. Wielu dorosłych nie potrafi zrozumieć fenomenu technologii cyfrowych i traktują czas spędzony przez dziecko przed komputerem jako stracony, bezowocny i bezproduktywny. Nie zdają sobie sprawy, że młodzi kreują w wirtualnym świecie swoją własną rzeczywis...

Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji

Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji

Współcześnie toczy się wiele dyskusji na temat kształtu systemu oświaty w kontekście zmian jakie niesie ze sobą ekspansja nowoczesnych technologii. Szkoła stoi przed koniecznością ewolucji, która uzupełni jej tradycyjny model o elementy technologii cyfrowej. Ministerstwo Edukacji wraz Ministerstwem Cyfryzacji przygotowuje systematycznie projekty, materiały i dokumenty umożliwiające wdrażanie nowoc...

Centrum uczenia się i kreatywnych spotkań w cyfrowej szkole. Model BCI proponowany przez wydawnictwo SUKURS

Centrum uczenia się i kreatywnych spotkań w cyfrowej szkole. Model BCI proponowany przez wydawnictwo SUKURS

Kompetencje cyfrowe zajmują czołowe miejsce wśród kompetencji kluczowych, w które powinien być wyposażony człowiek, który chce świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno -gospodarczym. Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że zmienia się wiele w sposobie funkcjonowania ludzi. Zmienił się sposób komunikacji, pozyskiwania informacji i dochodzenia do wiedzy. Tradycyjne do niedawna formy są ...

Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010

Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010

Edukacja medialna ma za zadanie wykształcić umiejętność świadomego, odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu. Do niedawna działania podejmowane w tym zakresie zdecydowanie odbiegały od potrzeb zmieniającej się technologicznie gospodarki. Wraz z ekspansją nowych technologii na rynek polski, zintensyfikowano prace nad wdrażaniem działań zmierzających do podniesienia świadomości w za...

Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem podręcznika elektronicznego – oczekiwania i praca z nim w opinii nauczycieli i uczniów

Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem podręcznika elektronicznego – oczekiwania i praca z nim w opinii nauczycieli i uczniów

Uwarunkowania współczesnych czasów wymuszają ciągłe dostosowywanie metod pracy nauczyciela. Jest to związane między innymi z rozwojem technologii informacyjnych, który to proces powoduje przesunięcie środka ciężkości w procesie kształcenia z posiadania wiedzy na umiejętność wykorzystania tej wiedzy w działaniu. Jednym z narzędzi wspierających nauczyciela w tym procesie jest e-podręcznik. Potrzebę ...

Legitymizacja visual literacy w procesie kształcenia młodzieży akademickiej

Legitymizacja visual literacy w procesie kształcenia młodzieży akademickiej

Dostęp do nowoczesnych technologii zmienił podejście do codziennych czynności . Jedną z wiodących zmian, jakie dostrzec można gołym okiem, jest sposób komunikacji zarówno w rzeczywistym, jak i w wirtualnym świecie. Coraz częściej mamy do czynienia z komunikacją wizualną, polegającą na wymianie informacji za pomocą znaków. Taka forma przekazu informacji stała się współcześnie jedną z części, które ...

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Rozwój w zakresie nowoczesnych technologii dotyczy wielu dziedzin życia i funkcjonowania współczesnego człowieka. Autor publikacji swoje rozważania dotyczące ekspansji cyfrowej skierował w stronę humanistyki, obszaru nauki zajmującej się człowiekiem i jego wytworami. Wskazał nowe perspektywy, jakie zmiany cywilizacyjne otwierają przed tą tradycyjną dziedziną nauk. Prezentuje ciekawe przedsięwzięci...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja