Biblioteka Cyfrowa

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Pandemia, z którą mamy dziś do czynienia w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Wszystkie działania czy to społeczne, ekonomiczne czy gospodarcze są dziś uwarunkowane sytuacją epidemiczną. Duża część aktywności została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, która umożliwia realizację codziennych obowiązków w bezpieczny sposób. W publi...

Education – Relationships – Play. Multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety

Education – Relationships – Play. Multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nowoczesne technologie są dziś elementem świata, w którym funkcjonuje człowiek. Narzędzia cyfrowe trafiają w ręce coraz szerszej grupy użytkowników i coraz bardziej rozszerza się przedział wiekowy osób, dla których technologie stają się narzędziami codziennego użytku. Z uwagi na to, iż młodzi ludzie mają swoje pierwsze doświadczenia online w coraz młodszym wieku, rodzice i wychowawcy tej grupy uży...

Raport Ministra Edukacji Edukacji Narodowej.  Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19raport ekspercki, sprawozdanie

Raport Ministra Edukacji Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19

Minister Edukacji Narodowej D. Piontkowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Współczesna edukacja zmaga się z wieloma wyzwaniami jakie niesie rzeczywistość. Publikowany raport zawiera zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w okresie od marca do czerwca 2020 roku, wynikających z potrzeby dopasowania procesu kształcenia do warunków związanych z problemem rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. W publikacji został przed...

Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości

Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości

Edukacja jest filarem, który wspiera zarówno indywidualny rozwój człowieka jak i gospodarki. W publikacji omówiono zagadnienia związane z edukacją współczesną i przyszłą, dokonano analizy wyzwań i możliwości, przed którymi stoi współczesny system oświaty. Publikowana praca zawiera zbiór artykułów omawiających wiele aspektów powiązanych z procesem kształcenia, budzących zainteresowanie badaczy, dot...

Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Tezy do dyskusji.

Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Tezy do dyskusji.

Współczesny człowiek na co dzień mierzy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Systematycznie musi dopasowywać wiedzę i umiejętności do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś, w dobie cyfrowej transformacji szczególnie ważne stało się kształtowanie kompetencji przyszłości, które umożliwiają człowiekowi aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. W publikacji wskazano strategiczne kierun...

Executive summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

Executive summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

Współcześnie innowacje odgrywają dużą rolą w procesie kształcenia. Coraz częściej wykorzystywane są jako narzędzia pracy, które ułatwiają, usprawniają i uatrakcyjniają przekaz. Kluczowym wyzwaniem stało się monitorowanie poziomu kompetencji cyfrowych. Niniejszy raport dotyczy sektora edukacji. W publikowanym materiale dokonano analizy porównawczej postępów w zakresie ICT w szkołach na wszystkich p...

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.

Czas pandemii COVID-19 to trudny czas dla systemu oświaty, który niemal z dnia na dzień musiał dopasować sposób nauczania do wymagań związanych z koniecznością organizacji procesu  nauczania na odległość. W publikowanej prezentacji zawarto wyniki badań, które obrazują stan edukacji zdalnej w szkołach. Pokazano rozwiązania, jakie  zastosowano w szkołach w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, ...

Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie

Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Współczesna rzeczywistość szkolna jest dziś inna niż jeszcze kilkanaście lat temu. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami jakie pojawiają się wraz z ekspansją technologii w system edukacyjny. Innowacje technologiczne wyznaczają nowe trendy i nadają kierunek zmianom jakie w systemach oświaty zachodzą. Publikowany raport rzuca światło na dwie różne, ale uzupełniaj...

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświaty

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświaty

Współczesna edukacja podlega procesowi zmian, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu oświaty do zmieniającej się rzeczywistości, oczekiwań społeczeństwa, potrzeb gospodarki i rynku. Kolejne reformy stawiały zarówno uczniów jak i nauczycieli przed wyzwaniami, które pojawiały się w związku ze zmianami, dotyczyły one bowiem niemal wszystkich elementów składowych pro...

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2014

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2014

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program eTwinning to innowacyjna propozycja skierowana do uczniów i nauczycieli zainteresowanych współpracą i komunikacją z partnerami z różnych krajów Europy. Umożliwia edukację poprzez komunikację za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, realizację międzynarodowych projektów, wymianę opinii i doświadczeń. Prezentowana publikacja zawiera opisy 22 najlepszych projektów, które zostały zrea...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja