Biblioteka Cyfrowa

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje

Ekspansja technologii cyfrowych sprawiła, że coraz więcej aktywności jakie podejmuje na co dzień człowiek przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Jednym z obszarów jest edukacja, która poddaje się przekształceniom i modyfikacjom dostosowując formę, metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającego się świata. Nowe trendy jakie narzuca postęp technologiczny i wymagania stawiane przez otoczenie dete...

Learning and teaching with technology in higher education - a systematic review

Learning and teaching with technology in higher education - a systematic review

Współczesna edukacja zmienia się systematycznie pod wpływem nowoczesnych technologii. System oświaty dopasowuje narzędzia, metody i formy pracy do wymagań jakie niesie ekspansja techniki w proces kształcenia. Rozwój techniki wciąż stawia nowe wyzwania a ograny odpowiedzialne za edukację zmagają się z problemem integracji ICT i systemu oświaty. Norweskie Ministerstwo Edukacji i Badań zleciło przepr...

Ekspertyza szkoła dla innowatora – streszczenie

Ekspertyza szkoła dla innowatora – streszczenie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na zlecenie Ministerstwa Rozwoju prowadzi projekt badawczy „Szkoła dla innowatora”. Celem projektu jest dokonanie analizy dotyczącej kształcenia kompetencji proinnowacyjnych w szkołach. Ocena projektu pozwoli stworzyć diagnozę sytuacji oraz zaproponować rekomendacje służące poprawieniu jakości i wydajności polskiego systemu edukacji podstawowej i średniej, w zakr...

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej

Współczesna szkoła stoi przed dużym wyzwaniem. Musi zmierzyć się z innowacjami jakie pojawiają się wraz z ekspansja nowoczesnych technologii, które od kilkunastu lat kształtują wiele obszarów aktywności człowieka. W prezentowanej publikacji podjęto próbę wskazania czynników i metod umożliwiających dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości oraz podniesienie skuteczn...

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Współcześni nauczyciele coraz częściej deklarują, że chętnie wykorzystują nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej. Stosowanie ich przestaje być złem koniecznym a staje się dobrem pożądanym, ułatwiającym pracę, uatrakcyjniającym przekaz i wspierającym trudną drogę dochodzenia do wiedzy i umiejętności. W prezentowanym raporcie przytoczono dane obrazujące jak w rzeczywistości wygląda sposób wykor...

Monitor edukacji i kształcenia 2017 Polska

Monitor edukacji i kształcenia 2017 Polska

Edukacja od zawsze była ważną dziedzina, która wpływała na poziom i jakość życia człowieka. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym rosła jej rola i jednocześnie upowszechniał się system, umożliwiając dostęp do systemu oświaty coraz szerszemu gronu zainteresowanych. Dziś szkoła jest instytucją powszechną i dostęp do wiedzy ma każdy bez względu na wiek, czy status społeczny. Kolejne reformy udoskona...

WebQuest w pracy nauczyciela

WebQuest w pracy nauczyciela

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że pojawiły się one w niemal każdej dziedzinie życia człowieka. Jednym z wyzwań XXI wieku jest umiejętność dostosowywania się do zmian jakie zachodzą. Niewątpliwą zaletą innowacyjnych rozwiązań jest to, że można je wdrażać w tradycyjne systemy podnosząc efektywność i skuteczność podejmowanych zadań. Jednym z obszarów, w którym ekspansja cyfrowych...

Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017

Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017

Współczesna szkoła zmienia się, dostosowuje formy, metody i narzędzia pracy do wymagań rzeczywistości cyfrowej w jakiej funkcjonujemy. Placówki oświatowe wyposażane są w pomoce naukowe, pozwalające łączyć tradycyjny model kształcenia z nowoczesnymi propozycjami ułatwiającymi, uatrakcyjniającymi i uskuteczniającymi proces przekazywania i nabywania wiedzy. Szkoła rozwija się. Proces cyfryzacji jest ...

Kompetentny e-Nauczyciel

Kompetentny e-Nauczyciel

Dziś system oświaty boryka się z wieloma trudnościami, na które napotyka we współczesnym, zmieniającym się wraz z ekspansją cyfrowych technologii świecie. Wraz ze zmiana systemu zmienia się rola współczesnego nauczyciela, który od zawsze stanowił filar szkoły. Wciąż w dyskusjach dotyczących obrazu współczesnego szkolnictwa pojawia się motyw nauczyciela, człowieka wspierającego działania dziecka w ...

Kodeks 2.0 Materiały dla uczestników programu "Szkoła z klasą 2.0"

Kodeks 2.0 Materiały dla uczestników programu "Szkoła z klasą 2.0"

„Szkoła z klasą 2.0” to program edukacyjny, który od 2002 roku wspiera szkoły i nauczycieli w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju edukacji w zmieniającej się rzeczywistości. Prezentowany materiał skierowany został do uczestników tego projektu. Porusza zagadnienia związane z tworzeniem kodeksu 2.0, opracowania zawierającego rady i wskazówki umożliwiające efektywne, świadome i celowe wdrażani...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja