Biblioteka Cyfrowa

Seeking Adequate Compencies fot the Future: The Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Studentsartykuł naukowy

Seeking Adequate Compencies fot the Future: The Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Students

Meri-Tuulia Kaarakainen, Suvi-Sadetta Kaarakainen, Antero Kivinen

NTNU Norwegian University of Science and Technology

Umiejętności cyfrowe warunkują dziś czynne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Są potrzebne zarówno w nauce jak i pracy, towarzyszą codziennie podejmowanym działaniom, są ściśle powiązane z aktywnością człowieka. To jak funkcjonujemy na co dzień jest coraz częściej powiązane ze stopniem naszych umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych a trendy w rozwoju tec...

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industryraport z badań, raport ekspercki, książka

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industry

Izabela Przybysz, Agnieszka Orzechowska, Gabriela Cichowicz

NESsT

Żyjemy w globalnym świecie, w którym umiejętności stanowią o jakości i sposobie życia. Postęp technologiczny jakiego doświadczamy sprawia, że coraz częściej kompetencje cyfrowe są kluczowymi, i to one determinują sposób w jaki funkcjonujemy. W publikacji przedstawiono badania dotyczące bezrobocia młodzieży i kobiet w Polsce oraz tego, w jaki sposób branża IT może przyczynić się do rozwiązania prob...

Opportunities in the teachers’ training for the enhancement of their digital skillsraport z badań, materiały konferencyjne

Opportunities in the teachers’ training for the enhancement of their digital skills

Carmen-Gabriela Bostan, Tudor-Codrin Bostan

University of Bucharest, „Lucian Blaga” University of Sibiu in cooperation with SIVECO Romania

Świat zmienia się za przyczyną nowoczesnych technologii, które dynamicznie wkraczają w niemal wszystkie obszary aktywności człowieka. Do niedawna aparat fotograficzny pozwalał na wykonanie 36 zdjęć, dziś w smartfonie przechowujemy ich tysiące, dla pokolenia rodziców czarno-biały telewizor był szczytem marzeń rodziny, dziś komputer z dostępem do internetu pozwala podglądać na bieżąco życie ludzi na...

Program „Cyfrowa Szkoła”artykuł naukowy

Program „Cyfrowa Szkoła”

Jan Łysek

Muzeum Historii Polski, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie

Współczesna edukacja otwiera się na wyzwania i dopasowuje swój charakter do oczekiwań społeczeństwa. Program „Cyfrowa szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby, jakie generuje zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość. W prezentowanym materiale dokonano charakterystyki rządowego projektu, który ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy...

Internet w szkoleopis dobrej praktyki

Internet w szkole

zespół portalu www.interklasa.pl

Warszawa, Fundacja Wspomagania Wsi

Nowoczesne technologie otwierają wiele nowych możliwości. Są obecne w niemal wszystkich obszarach życia człowieka i towarzyszą mu niemal od urodzenia do późnej starości. Narzędzia cyfrowe są coraz bardziej dostępne i powszechnie stosowane do pracy, nauki i rozrywki, niestety dostęp do nich mają nie tylko odpowiedzialni, znający możliwości i zagrożenia użytkownicy ale również nieświadomi odbiorcy ł...

E-wyzwania - rola samorządów w budowaniu szkoły jutraprezentacja

E-wyzwania - rola samorządów w budowaniu szkoły jutra

Marcin Polak

Edunews.pl

Przed współczesnym systemem oświaty stoi wiele wyzwań. Musi dopasować się do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Szkoła musi tak poprowadzić proces rozwoju ucznia i ścieżkę doskonalenia nauczycieli aby sprostać wyzwaniom jakie niesie XXI wiek. Jak i w jaką wiedzę i umiejętności wyposażyć uczniów i ich edukatorów aby spójnie, efektywnie realizowali zadania szkoły? To pytanie jest kluczowe nie ...

Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market in Polandraport z badań

Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market in Poland

Werner B. Korte, Daniel Schmidtmann

empirica GmbH, JPMorgan Chase Foundation

Branża ICT jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie gałęzi gospodarki, systematycznie rozrasta się rynek innowacyjnych technologii i wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, którzy spełnia wymagania rynku XXI. Niestety jak wskazują wyniki prowadzonych badań wciąż występują niedobory specjalistów ICT. W publikacji dokonano analizy sytuacji na rynku edukacji i pracy w sektorze ICT w Po...

Działania MEN na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowychprezentacja

Działania MEN na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Rafał Lew-Starowicz

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kompetencje cyfrowe są dziś jednym z kluczowych we współczesnym świecie. Są niezbędne w nauce, pracy, uprzyjemniają czas wolny. Człowiek posiadający umiejętności cyfrowe staje się aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów ośmiu kluczowych kompetencji, które odnoszą się do celowego, świadomego i krytycznego korzystania z szerokich możliwości jakie oferują now...

Professional Digital Competence in Teacher Educationartykuł naukowy

Professional Digital Competence in Teacher Education

Geir Ottestad, Gréta Björk Guðmundsdóttir, Marijana Kelentrić

Universitetsforlaget AS

Kompetencje cyfrowe są współcześnie jednymi z najważniejszych umiejętności jakie nabyć musi człowiek aby aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji stało się elementem edukacji, która wychodzi poza dotychczasowe ramy i wyznacza nowe trendy, w których uczenie się i nauczanie trwa przez całe życie.  W publikacji dokonano analizy potrzeb w zakresie um...

PIAACTOOLS: Stata programs for data analysis with PIAAC dataartykuł naukowy

PIAACTOOLS: Stata programs for data analysis with PIAAC data

Maciej Jakubowski, Artur Pokropek

SAGE Publishing

Współczesny człowiek mierzy się z wieloma wyzwaniami jakie stawia przed nim ekspansja technologii w codzienne życie. Kształcenie i doskonalenie kompetencji niezbędnych w XXI wieku stało się elementem, który determinuje sposób funkcjonowania i jakość życia ludzi. Potrzeba podnoszenia kwalifikacji powiązana jest z koniecznością ich weryfikacji. Służą temu narzędzia takie jak   Międzynarodowe Badanie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja