Biblioteka Cyfrowa

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 2: Model for a ‘highly equipped and connected classroom’ FINAL REPORTraport z badań, raport ekspercki, dokument Komisji Europejskiej

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 2: Model for a ‘highly equipped and connected classroom’ FINAL REPORT

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Poziom wiedzy i umiejętności w zakresie ICT determinuje współcześnie jakość życia człowieka. Kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się elementem nauczania już na poziomie wczesnoszkolnym a doskonalenie ich wyzwaniem edukacji całożyciowej. Dziś niemal każdy potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi, że jednak poziom umiejętności zależy od wielu czynników. Publikowany raport prezentuje model kon...

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Reportraport ekspercki, książka

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Daniel Duckworth

Springer, Cham

Korzystanie z narzędzi technologii cyfrowych jest dziś zjawiskiem powszechnym. Technologie umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, stały się niemal nieodzownym elementem codzienności. Publikowana książka jest podsumowaniem wniosków z drugiego cyklu międzynarodowego badania umiejętności komputerowych i informacyjnych, które miało na celu ustalenie czy i jak szkoły reagują na potrzebę z...

Problematic Internet Use among Youthsartykuł naukowy

Problematic Internet Use among Youths

Łukasz Tomczyk, Lazar Stosic, Michał Szyszka

MDPI

Internet jest dziś nieodzownym elementem codziennego życia. To narzędzie technologii, które w znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie. Korzystanie z niego stało się nie tyle przywilejem czy możliwością co koniecznością. Internet to nowoczesne medium, które otwiera nowe możliwości, niestety jest jednocześnie źródłem niepokoju, ponieważ oprócz korzyści niesie za sobą zagrożen...

Digital Education Action Plan Update - Roadmap of EU Initiativedokument Komisji Europejskiej

Digital Education Action Plan Update - Roadmap of EU Initiative

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (EAC)

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (EAC)

Kompetencje cyfrowe są dziś kompetencjami kluczowymi w dynamicznie rozwijającym się świecie, dlatego niezwykle ważne są decyzje podejmowane na szczeblach państwowych dotyczące polityki i pomocy w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Publikowany materiał zawiera rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące organizac...

Executive summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schoolsraport z badań, dokument Komisji Europejskiej

Executive summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Współcześnie innowacje odgrywają dużą rolą w procesie kształcenia. Coraz częściej wykorzystywane są jako narzędzia pracy, które ułatwiają, usprawniają i uatrakcyjniają przekaz. Kluczowym wyzwaniem stało się monitorowanie poziomu kompetencji cyfrowych. Niniejszy raport dotyczy sektora edukacji. W publikowanym materiale dokonano analizy porównawczej postępów w zakresie ICT w szkołach na wszystkich p...

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schoolsraport z badań, dokument Komisji Europejskiej

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Technologie cyfrowe są dziś wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Już od najmłodszych lat poprzez działania edukacyjne kształtuje się kompetencje cyfrowe, które umożliwiają aktywne uczestnictwo w codziennej rzeczywistości. Publikowany raport zawiera wyniki badań  prowadzonych wśród dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców z UE-28, Norwegii, Islandii i Turcji.  Materiał dostarcza szczegółowy...

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.raport z badań

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.

Paulina Sobiesiak-Penszko, Filip Pazdzerski, Bartłomiej Walczak

Fundacja ORANGE

Czas pandemii COVID-19 to trudny czas dla systemu oświaty, który niemal z dnia na dzień musiał dopasować sposób nauczania do wymagań związanych z koniecznością organizacji procesu  nauczania na odległość. W publikowanej prezentacji zawarto wyniki badań, które obrazują stan edukacji zdalnej w szkołach. Pokazano rozwiązania, jakie  zastosowano w szkołach w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, ...

2 nd Survey of Schools: ICT in education - Poland Country Report

2 nd Survey of Schools: ICT in education - Poland Country Report

Komisja Europejska

Publications Office of the European Union

Nowoczesne technologie na stałe wpisały się dziś w kanon kształcenia. Uzupełniają tradycyjne narzędzia edukacyjne, ułatwiając i uatrakcyjniając proces nabywania wiedzy i umiejętności. Już na wczesnym etapie nauczania wykorzystuje się narzędzia cyfrowe, aby wesprzeć tradycyjną formę przekazu. Prezentacja pokazuje wyniki badań, prowadzonych we współpracy między Deloitte i IPSOS w imieniu Komisji Eur...

PISA 2018 and the EU: Striving for social fairness through educationraport z badań, dokument Komisji Europejskiej

PISA 2018 and the EU: Striving for social fairness through education

Komisja Europejska

Publications Office of the European Union

Edukacja jest niezwykle ważnym elementem życia, każdego człowieka. Zaczyna się już na wczesnym etapie życia i trwa niejednokrotnie do późnej starości. Ważne jest monitorowanie efektów kształcenia i korygowanie procesu zgodnie z potrzebami rynku. OECD „Program międzynarodowej oceny uczniów” (PISA) sprawdza umiejętności czytania, matematyki, przedmiotów ścisłych i przyrodniczych 15-letnich uczniów z...

Makerspaces for Education and Training: Exploring future implications for Europeraport z badań, dokument Komisji Europejskiej

Makerspaces for Education and Training: Exploring future implications for Europe

Anusca Ferrari, Riina Vuorikari, Yves Punie

Publications Office of the European Union

Współczesna edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami. Musi mierzyć się z koniecznością dopasowania metod, form i treści do potrzeb zmieniającego się rynku. W publikowanym materiale omówiono zagadnienia związane z Makerspace. Termin ten odnosi się do różnych przestrzeni, które mogą być miejscem gromadzenia narzędzi, ludzi, projektów i wiedzy. Koncepcja obejmuje uczestnictwo, współpracę, wymianę infor...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja