Biblioteka Cyfrowa

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianąartykuł naukowy

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianą

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że zmienił się sposób kształcenia we współczesnej szkole. Placówki oświatowe otworzyły się na nowy model nauczania i uczenia się, zaczęły łączyć nauczanie tradycyjne z dydaktyką cyfrową wspieraną nowoczesnymi narzędziami i środkami medialnymi. W publikacji opisano proces transformacji współczesnej teorii uczenia się w kontekście przekształceń związanych z eks...

Joint JRC IPTS – DG INFSO ePractice eInclusion Workshop on: Digital Competence of Social Inclusion Actors and Intermediaries “Setting the Scene”prezentacja

Joint JRC IPTS – DG INFSO ePractice eInclusion Workshop on: Digital Competence of Social Inclusion Actors and Intermediaries “Setting the Scene”

Gabriel Rissola, Clara Centeno

Joint Research Centre (JRC), Institute for Prospective Technological Studies, The European Commission’s Research-Based Policy Support Organisation

Nowoczesne technologie są współcześnie istotnym czynnikiem, który wpływa na rozwój gospodarczo – ekonomiczny kraju, dlatego integracja ich w codzienne życie człowieka jest przedmiotem wielu badań i rozważań. JRC-IPTS ma na celu zapewnienie wsparcia dostosowanego do potrzeb klienta w procesie kształtowania polityki UE poprzez opracowywanie opartych na nauce odpowiedzi na wyzwania polityczne, które ...

21st Century Skills Map: Englishraport ekspercki

21st Century Skills Map: English

Partnership for 21st Century Skills

Partnership for 21st Century Skills

Technologie są dziś obecne zarówno pośrednio i bezpośrednio w życiu każdego człowieka. Stały się elementem codziennego dnia. Towarzyszą w nauce, pracy i rozrywce. Kształtowanie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii na co dzień stało się warunkiem koniecznym determinującym jakość życia. Dziś proces edukacji w zakresie TIK rozpoczyna się już w dzieciństwie i trwa przez całe życie. Kra...

Smart Pedagogy for Technology Enhanced Learningfragment książki

Smart Pedagogy for Technology Enhanced Learning

Linda Daniela

Springer International Publishing

Postęp technologiczny wniósł wiele zmian w codzienne życie człowieka. Zmienił sposób pracy, nauki i podejścia do wielu codzienne podejmowanych czynności. Odgrywa kluczową rolę w tworzeniu gospodarki i wpływa na jakość życia człowieka. Kształcenie kompetencji cyfrowych stało się więc priorytetowym zadaniem edukacji, która ma przygotować ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym...

Chapter 10. New business models that incorporate the digital economyfragment książki

Chapter 10. New business models that incorporate the digital economy

Lorraine Warren, Ted Fuller

Tilde Publishing and Distribution

Ekspansja technologii sprawiła, że wciąż pojawiają się nowe innowacje cyfrowe w wielu obszarach działalności ludzi i instytucji. Nowości technologiczne stały się jednym z czynników wzrostu gospodarczego, dlatego ogrywają istotne znaczenie dla gospodarki i ekonomii kraju. Zmiany, które wprowadzają innowacje poprawiają konkurencyjność , obniżają koszty produkcji i poprawiają bezpieczeństwo pracy . W...

Polskie badanie EU Kids Online 2018raport z badań, raport ekspercki, książka

Polskie badanie EU Kids Online 2018

Jacek Pyżalski, Łukasz Tomczyk, Aldona Zdrodowska, Katarzyna Abramczuk

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Nowoczesne technologie towarzyszą człowiekowi niemal od urodzenia. Współczesne dzieci spędzają w Internecie dużą część dnia codziennego, a możliwości jakie niesie postęp technologiczny, w tym dostęp do coraz to nowszych narzędzi mobilnych pozwalają im na korzystanie z sieci niezależnie od miejsca i czasu. W trakcie badania EU Kids Online dokonano analizy sposobu korzystania z nowoczesnych technolo...

Training Adaptability in Digital Skillsraport ekspercki

Training Adaptability in Digital Skills

Kathleen P Hess, Eliza Littleton, Jean Macmillan, George M. Alliger, Paul Titus

United States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences

W czasach dynamicznych zmian jakie niesie postęp technologiczny posiadane umiejętności pełnią kluczową rolę. Często kształcenie umiejętności determinują potrzeby rynku i konkretne zadania z jakimi mierzy się człowiek na co dzień. Prezentowany dokument jest raportem dotyczącym projektu, który określa potrzeby armii przyszłości. Autor wskazuje w nim potrzebę główną, trening zdolności adaptacji umiej...

Digital Skills in Mexican Childrenreferat, materiały konferencyjne

Digital Skills in Mexican Children

Carlos Arturo Torres Gastelú

Electronics and Information Engineering Research Institute, USA

Postęp w dziedzinie technologii wyznacza trendy na rynkach krajów rozwijających się. Potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych stała się jedną z kluczowych potrzeb współczesnej gospodarki opartej na technologii. Współcześnie proces nabywania kompetencji zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie, a pokolenie młodych ludzi wychowywane w otoczeniu technologii uczy się korzystania z nich intuicyjnie. W do...

Supporting the Development of Digital Skillsartykuł naukowy

Supporting the Development of Digital Skills

Amaury Belin, Yannick Prié, Aurélien Tabard

HAL.archves-ouvertes.fr

Dynamiczna ekspansja technologii cyfrowych zmieniła podejście do wielu wykonywanych codziennych czynności, w tym pracy, nauki i rozrywki. Zmieniła również sposób komunikacji i pozyskiwania informacji. Kształcenie kompetencji umożliwiających aktywny udział człowieka w życiu społecznym stało się celem nadrzędnym edukacji. W publikowanym dokumencie dokonano analizy zmian jakie zachodzą w systemie ośw...

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)dokument, opis dobrej praktyki

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

W dobie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych kształtowanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej jest priorytetowym zadaniem systemu oświaty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rządzący dokładają starań aby dopasować programy nauczania i narzędzia dydaktyczne do wymogów zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Publikowany dokument zawiera rekomendacje dotycz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja