Biblioteka Cyfrowa

Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowaniamateriały konferencyjne

Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowania

Andrzej Syguła

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Telefon komórkowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi nowoczesnych technologii. Posługują się nim zarówno dzieci jak i dorośli, nieznacznie zmienia się sposób wykorzystania zależnie od wieku użytkownika. Aplikacje internetowe umożliwiają wykorzystywanie go nie tylko do komunikacji, umożliwiają szybkie zdobycie informacji, dostarczają rozrywki. Rozwój w dziedzinie technologii cyfrow...

Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmemartykuł naukowy

Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem

Katarzyna Warzecha

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Współczesne dzieci określa się mianem urodzonych z myszką w ręku czy cyfrowych tubylców. Niewątpliwie posługują się one nowoczesnymi technologiami zdecydowanie sprawniej niż pokolenie cyfrowych imigrantów, ludzi urodzonych przed epoką cyfrową. Postęp w dziedzinie nowych mediów jest coraz większy i wywiera wpływ na coraz młodszą część społeczeństwa. W publikacji wskazano zarówno możliwości jak i za...

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniejraport ekspercki, książka

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej

Krzysztof Głomb, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska, Dominika Hofman-Kozłowska, Ewa Kędracka, Kamil Kopij, Lesław Tomczak, Marcin Zaród

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Współczesna szkoła stoi przed dużym wyzwaniem. Musi zmierzyć się z innowacjami jakie pojawiają się wraz z ekspansja nowoczesnych technologii, które od kilkunastu lat kształtują wiele obszarów aktywności człowieka. W prezentowanej publikacji podjęto próbę wskazania czynników i metod umożliwiających dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości oraz podniesienie skuteczn...

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.prezentacja

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Katarzyna Mikołajczyk, Katarzyna Pietraszek

Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

Współcześni nauczyciele coraz częściej deklarują, że chętnie wykorzystują nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej. Stosowanie ich przestaje być złem koniecznym a staje się dobrem pożądanym, ułatwiającym pracę, uatrakcyjniającym przekaz i wspierającym trudną drogę dochodzenia do wiedzy i umiejętności. W prezentowanym raporcie przytoczono dane obrazujące jak w rzeczywistości wygląda sposób wykor...

Programowanie z eTwinningksiążka, opis dobrej praktyki

Programowanie z eTwinning

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość wymaga umiejętności ciągłego, systematycznego dostosowywania się do panujących realiów. Kompetencje w zakresie TIK stały się jednymi z kluczowych we współczesnym świecie. Już od wczesnych lat dziecięcych przygotowuje się człowieka do edukacji całożyciowej, która umożliwi sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji dokonano prezentacj...

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.monografia, książka

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.

Stanislas Ranguelov, Sogol Noorani, Anna Horvath, Simon Dalferth

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Edukacja ma za zadanie wspierać ucznia w dążeniu do zdobywania wiedzy i umiejętności w taki sposób, aby każdy miał możliwość rozwoju potencjału swoich możliwości. W dobie łatwego dostępu do informacji zadanie to wydaje się być niezwykle proste. Łatwy i szybki dostęp do różnego rodzaju źródeł internetowych, stanowiących kopalnię informacji i stwarza wrażanie, że możliwości w zakresie kształcenia są...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wiekuartykuł naukowy

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Ewa Parkita

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi na co dzień. Są elementem otaczającej go rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach aktywności, ułatwiając, usprawniając i uatrakcyjniając wiele podejmowanych działań. Zmiany jakie wprowadza ekspansja technologii nie ominęły edukacji, obszaru, który w oczach wielu postrzegany był do niedawna jako tradycyjny ...

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st centuryraport ekspercki

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century

Justina Vaikutytė-Paškauskė, Justina Vaičiukynaitė, Donatas Pocius

Policy Department for Structural and Cohesion Policies, European Parliament

Kompetencje cyfrowe są we współczesnym świecie jednymi z kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości. Prezentowane badanie ma na celu dostarczenie Członkom Parlamentu informacji pozwalających na analizę i ocenę stanu umiejętności cyfrowych oraz stworzenie zaleceń dotyczących planu ich rozwoju w XXI w. Ma umożliwić tworzenie adekwatnej do potrzeb polityki, odpowiadają...

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UKraport ekspercki

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UK

Ecorys UK

Kompetencje cyfrowe determinują sposób funkcjonowania człowieka i jakość jego życia. Brak umiejętności w zakresie TIK coraz częściej prowadzi do zjawiska wykluczenia cyfrowego, które pogłębiając się stawia człowieka poza marginesem życia społeczno-gospodarczego. W prezentowanej publikacji dokonano analizy badania określającego popyt i podaż w zakresie umiejętności cyfrowych wśród społeczeństwa Wie...

ITELab Monitoring Report 2. Report #2 (D2.2.2)raport ekspercki

ITELab Monitoring Report 2. Report #2 (D2.2.2)

Roger Blamire, Dorothy Cassells

ITELab Consortium

Prezentowany raport zawiera sprawozdanie monitorujące, którego celem jest aktualizacja informacji dotyczących poziomu kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W trzech punktach przybliżono strategie WE dotyczące integracji ITC w nauczaniu, wskazano główne obszary ICT w programach nauczania oraz określono wyzwania dla integracji ICT w programach szkoleniowych w ITE. Celem ra...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja