Biblioteka Cyfrowa

e-Leadership Skills. Vision Report. October 2012raport z badań

e-Leadership Skills. Vision Report. October 2012

Bruno Lanvin, Desirée van Welsum

Komisja Europejska

Innowacje to współcześnie jeden z kluczowych czynników, który napędza gospodarki krajów. Szczególną rolę w procesie rozwoju stanowią nowoczesne technologie. W publikowanym raporcie dokonano oceny stanu e-kompetencji w zakresie innowacji i konkurencyjności jakie posiadają obywatele Europy. Dokonano analizy środków jakie umożliwiają współcześnie stawienie czoła wyzwaniom cywilizacyjnym i  sposobów, ...

Umiejętności poszukiwane przez pracodawcówraport z badań, broszura

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców

Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Współczesny człowiek żyje w czasach dynamicznych zmian, które wymuszają nabywanie nowych kompetencji, zarówno takich, które umożliwiają przystosowanie do nowych sytuacji, jak i takich, które pozwalają na aktywne uczestnictwo w codziennym życiu społecznym i zawodowym. Zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy rodzi również konieczność dopasowywania systemu edukacji do potrzeb zmieniającej się ...

Key competencies for Industry 4.0fragment książki, materiały konferencyjne

Key competencies for Industry 4.0

Katarzyna Grzybowska, Anna Łupicka

Dhurakij Pundit University

Rozwój gospodarczy jest procesem ciągłym, na który wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest postęp technologiczny, który wprowadza zmiany. Systematycznie pojawia się potrzeba podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji, które sprostają wymaganiom zmieniającego się rynku. Zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności rodzi potrzeby zmian na stanowiskach pracy. W publikacji podjęto pró...

PRZEMYSŁ + Gospodarka oparta o daneraport ekspercki

PRZEMYSŁ + Gospodarka oparta o dane

Magdalena Borowik, Leszek Maśniak, Robert Kroplewski, Hubert Romaniec

Ministerstwo Cyfryzacji

Cyfryzacja i globalizacja to zjawiska, które idą w nieodłącznej parze z rozwojem społeczno-gospodarczym krajów i jego obywateli. Postęp w dziedzinie nowych technologii nadaje kierunek i tempo zachodzącym zmianom. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom jakie niesie dynamiczny rozwój w dziedzinie TIK Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało opracowanie, w którym dokonano charakterystyki Polski we ...

FOMO 2019 Polacy a lęk przed odłączeniem - raport z badańraport z badań

FOMO 2019 Polacy a lęk przed odłączeniem - raport z badań

Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska, Anna Jupowicz-Ginalska, Tomasz Baran, Aleksander Wysocki

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, ariadna ogólnopolski panel badawczy, Google

Dynamiczny rozwój technologii zmusza współczesnego człowieka do systematycznego doskonalenia i podnoszenia kompetencji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych w codziennym życiu. Otwarty i nieograniczony dostęp do nowości technologicznych z jednej strony otwiera nowe możliwości, z drugiej niesie wiele zagrożeń, z których zachłyśnięty możliwościami użytkownik/odbiorca nie zdaje ...

Digital Skills New Professions, New Educational Methods, New Jobsraport z badań

Digital Skills New Professions, New Educational Methods, New Jobs

Publications Office of the European Union

Nowoczesne technologie zmieniają współczesny rynek pracy. Stawiają nowe wyzwania zarówno przed pracownikami, którzy muszą na bieżąco dopasowywać umiejętności do wymagań rynku pracy jak i przed przedsiębiorstwami, dla których wdrażanie innowacji stało się priorytetową potrzebą umożliwiającą rozwój i zwiększającą globalną konkurencję. W publikacji dokonano analizy potrzeb jakie niesie transformacja ...

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019broszura

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019

Komisja Europejska

Monitor Kształcenia i Szkolenia to publikacja Komisji poświęcona kształceniu i szkoleniu w UE. Publikowane sprawozdanie z roku 2019 opisuje zmiany w krajowych systemach kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej. Dokonuje się w nim analizy postępów jakie osiągają poszczególne kraje Państw UE w realizacji zadań edukacyjnych w ramach współpracy europejskiej Kształcenie i szkolenie 2020 (ET 20...

Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?raport z badań

Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?

Łukasz Borowiecki, Piotr Mieczkowski, Michał Kreczmar, Izabela Wisłocka, Mateusz Zubkowicz

Fundacja digitalpoland

Rozwój technologii niesie wiele zmian, które dotykają zarówno szeroko pojętej gospodarki jak i indywidualnego człowieka. Wraz z postępem technologicznym zmienił się sposób zarówno pracy jak i nauki i rozrywki, a kształcenie i doskonalenie kompetencji umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości stało się umiejętnością kluczową, która determinuje jakość życia każde...

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.raport z badań

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Siemens Industry Polska

Technologie cyfrowe odgrywają dziś znaczącą rolę w procesie rozwoju gospodarki i społeczeństw. Wraz z postępem technologicznym otwierają się nowe możliwości i choć obawy związane z dynamiczną ekspansją technologii w codzienne życie człowieka budzą niejednokrotnie  wątpliwości, perspektywa lepszej przyszłości i łatwiejszego życia kusi. Innowacje zyskują na znaczeniu zwłaszcza w kontekście poprawy j...

Skills Mismatches – An Impediment to the Competitiveness of EU Businessesraport ekspercki, monografia

Skills Mismatches – An Impediment to the Competitiveness of EU Businesses

Adrian Nikolov, Desislava Nikolova, Peter Ganev, Yavor Aleksiev

Institute for Market Economics

Współcześnie wiele uwagi poświęca się tematyce gospodarki i rozwoju gospodarczego, który warunkuje status państw w świecie i poziom życia obywateli. Dziś na rozwój gospodarczy ma wpływ wiele czynników, jednym z głównych jest postęp technologiczny, który determinuje jego tempo i kształt. Niedostosowanie umiejętności do potrzeb rynku, choć powszechnie akceptowane jest czynnikiem ograniczającym wzros...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja