Biblioteka Cyfrowa

Proces cyfryzacji szkół na Pomorzu - przykład Słupskafragment książki

Proces cyfryzacji szkół na Pomorzu - przykład Słupska

W wielu polemikach przewija się dziś temat cyfryzacji społeczeństwa. Przed wieloma słowami opisującymi czynności czy też określającymi rzeczy pojawia się przedrostek „e”. Mamy współcześnie do czynienia z e-sklepem, e-deklaracją, e-podróżnikiem, e-fakturą i wieloma innymi. Nowoczesne technologie wspierają dziś wiele dziedzin życia. Bez wychodzenia z domu jesteśmy w stanie załatwić wiele urzędowych ...

Społeczeństwo informacyjne w liczbach

Społeczeństwo informacyjne w liczbach

Departament Społeczeństwa Informacyjnego - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Data, którą uznajemy za narodziny polskiego internetu to 17 sierpnia 1991 roku. Początkowo sieć była wykorzystywana jedynie przez uczelnie, w kolejnym roku internetem zainteresowały się firmy, a dopiero w 1994 mogli cieszyć się nim pierwsi użytkownicy prywatni. Po 20 latach internet stał się trwałym, ważnym elementem polskiej rzeczywistości. „Społeczeństwo informacyjne w liczbach” to wydawnictwo ...

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Jednym z wyzwań stawianym przed współczesnym człowiekiem jest umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości w zakresie TIK. Coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie i rozszerzanie kompetencji w tym zakresie, a co za tym idzie nauki programowania, która sprzyja umiejętności organizacji pracy w sytuacjach problemowych, aktywnego poszukiwania rozwiązania problemu, po...

Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs

Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs

Nauczanie języków obcych jest niezwykle ważnym elementem współczesnej edukacji. Coraz częściej lekcje języka odbywają się za pośrednictwem komunikatora Skype, internetowego procesora tekstu, czy narzędzia e-learningowego jakim jest Google DOCS, które służyć może jak wirtualna tablica. Tradycyjne formy nauczania i uczenia się wzbogacane są o nowoczesne narzędzia, które dają wiele możliwości nie tyl...

Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku

Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku

Era cyfrowa wnosi coraz to nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Umiejętność korzystania z nich w pełnym zakresie jest wymogiem współczesnej cywilizacji. Celem artykułu jest analiza stanu świadomości i kompetencji użytkowników mediów, uwzględniająca umiejętność bezpiecznego, świadomego, skutecznego i sprawnego posługiwania się narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi. Kompetencje medialne s...

Edukacja cyfrowa dla przyszłości

Edukacja cyfrowa dla przyszłości

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego zabiera głos po dyskusji na posiedzeniu Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” na temat „Edukacja w Polsce: Diagnoza, modele, prognozy”. Jego wypowiedź ukazała się w periodyku „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” (nr 1 2013). Profesor Stawia pytania o przyszłość szkolnictwa wyższego wobec problemów demograficznych, ale przede wszys...

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów e-Umiejętności na XXI wiek: wkomunikat Komisji Europejskiej

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów e-Umiejętności na XXI wiek: w

Komisja Wspólnot Europejskich

Komisja Wspólnot Europejskich

Strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wskazała między innymi na dwa istotne elementy, kluczowe dla osiągnięcia założonych celów: innowacje oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W 2003 roku powołane zostało do życia Europejskie Forum e-Umiejętności, które miało stać się platformą dla wymiany najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych przez...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja