Biblioteka Cyfrowa

Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badania dzieci i rodzicówraport z badań

Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badania dzieci i rodziców

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Rynek usług telekomunikacyjnych jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Współczesny człowiek nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego czy internetu. Urządzenia mobilne stały się narzędziami codziennego użytku, a podłączone do sieci zwiększają swoją funkcjonalność wielokrotnie. Dziś już małe dzieci wyposażane są przez rodziców w najnowocześniejsze urządzenia do komunikac...

Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacjiraport z badań

Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Ekspansja nowoczesnych narzędzi sprawia, że żyjemy w globalnym świecie, w czasach ciągłych zmian. Nowoczesne technologie dynamicznie zalewają rynek, a umiejętności cyfrowe ludzi są jednym z głównych czynników determinujących jego rozwój. Jedną z kluczowych kompetencji jest umiejętność przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Cyfryzacja otwiera nowe możliwości, w publikacji wskazano o...

Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowegoraport z badań

Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego

Współczesne dzieci dorastają w otoczeniu cyfrowych technologii i od urodzenia mają z nimi bezpośredni kontakt. Narzędzia cyfrowe towarzyszą im niemal od kołyski, a rodzice nieświadomi zagrożeń i konsekwencji jakie niesie ze sobą bezrefleksyjne i niekontrolowane korzystanie z technologii sami wkładają najnowsze zdobycze techniki dzieciom w rączki. Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadziła badania mają...

RAPORT Analiza doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu problemu deficytu umiejętności informacyjno-telekomunikacyjnych u pracowników ...raport z badań, raport ekspercki

RAPORT Analiza doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu problemu deficytu umiejętności informacyjno-telekomunikacyjnych u pracowników ...

Capgemini

Branża IT jest jednym z prężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Nowoczesne technologie zmieniły zarówno sposób funkcjonowania człowieka jak i sposób prowadzenia przez niego wszelkiego rodzaju działalności. Ekspansja technologii rodzi konieczność systematycznego kształcenia i doskonalenia kompetencji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Raport „Analiza do...

Umiejętności cyfrowe Polaków i Europejczyków Sierpień 2017 Eurobarometer 87.1raport z badań

Umiejętności cyfrowe Polaków i Europejczyków Sierpień 2017 Eurobarometer 87.1

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian. Rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do polepszania warunków życia, jednak konieczność podnoszenia kompetencji związanych z dopasowaniem się do potrzeb jakie kreuje ekspansja cyfrowych technologii stwarza wiele wyzwań.  W ogólnoeuropejskim badaniu Eurobarometr, przeprowadzonym w marcu 2017 roku przez Kantar TNS na zlecenie Komisji Europejskiej, porusz...

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSPraport z badań

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

Nowoczesne technologie kształtują współczesną rzeczywistość. Rozwiązania cyfrowe wspierają działania przedsiębiorstw, ułatwiają pracę w wielu branżach przemysłu na niemal każdym szczeblu zatrudnienia, niezależnie od wielkości instytucji. Stanowią istotny czynnik warunkujący wzrost gospodarczy w zcyfryzowanym świecie. W publikacji zdefiniowano kompetencje kluczowe, których nabywanie i doskonalenie ...

Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej Ankieta dotycząca kompetencji cyfrowych ...raport z badań

Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej Ankieta dotycząca kompetencji cyfrowych ...

Postęp technologiczny, który stał się nieodłącznym elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości stwarza konieczność dopasowania się do trendów jakie kształtują nowoczesne technologie. Cyfryzacja wywiera duży wpływ nie tylko na sposób funkcjonowania jednostki, ale rownież na gospodarkę całego kraju. Postęp cyfrowy w dużej mierze determinuje dziś jakość życia człowieka. Prezentowany raport, prz...

Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badańraport z badań

Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań

Kompetencje są dziś elementem kształtującym sposób funkcjonowania i jakość życia. Ich podnoszenie i doskonalenie stało się celem samym w sobie. Wszyscy świadomi wyzwań jakie stoją przed współczesnym człowiekiem w związku z ekspansją cyfrowych technologii w codzienne życie starają się dopasować umiejętności i kwalifikacje do potrzeb rynku. W publikowanym raporcie dokonano analizy stanu wiedzy dotyc...

Ścieżki rozwoju twórczych kompetencji cyfrowychraport z badań

Ścieżki rozwoju twórczych kompetencji cyfrowych

Kompetencje cyfrowe stanowią dziś podstawę. Umiejętności te są niezbędne we współczesnym świecie i mają istotny wpływ na sposób funkcjonowania w przyszłości. Rozwój technologii sprawił, że wszyscy świadomi korzyści jakie za sobą niesie, starają się podejmować działania zmierzające do doskonalenia umiejętności w zakresie ich wykorzystania w codziennym życiu. Dziś już małe dzieci zaznajamia się z te...

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-70 latraport z badań

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-70 lat

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działania mające na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Dbając o wysoki poziom świadczonych usług prowadzi badania diagnozujące stan rzeczywisty sytuacji gospodarczej kraju. Wykorzystuje metody i narzędzia, które umożliwiają efektywne rozeznanie w bieżącej sytuacji. Bilans Kapitału Ludzkiego to narzędzie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja