Biblioteka Cyfrowa

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych...raport z badań

Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych...

Raport przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego pokazuje, w jakim zakresie rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” zrealizował swoje zadania i założenia. W materiale dokonano c...

Rynek pracy a kompetencje Polaków – wybrane wyniki badania postPIAACraport z badań

Rynek pracy a kompetencje Polaków – wybrane wyniki badania postPIAAC

Dzisiejszy rynek pracy kształtowany jest przez nowoczesne technologie i globalizację, a kompetencje cyfrowe determinują warunki pracy i płacy. Instytut Badań Edukacyjnych w publikowanym raporcie dokonał analizy i oceny sytuacji Polaków na rynku pracy. Wyniki wskazują jak kształtują się kompetencje Polaków w kontekście wymagań stawianych przez pracodawców. Raport przedstawia również sytuację młodyc...

Analiza wpływu programu "Cyfrowa szkoła" na wyniki sprawdzianu  szóstoklasistyraport z badań

Analiza wpływu programu "Cyfrowa szkoła" na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” opracowany i wprowadzany w polskich szkołach od 2012 roku miał na celu przygotowanie i udostępnienie placówkom oświatowym cyfrowych narzędzi i elektronicznych zasobów edukacyjnych umożliwiających rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. W publikacji dokonano analizy wpływu pr...

Flatsharing Millenialsów 2016 : jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadująraport z badań

Flatsharing Millenialsów 2016 : jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują

Pokolenie ludzi wyżu demograficznego nazywane jest rożnie. Urodzonych pomiędzy 1980 a 2000 rokiem określa się mianem pokolenia Y, Baby boomers, X, Millenialsów czy pokoleniem cyfrowym. Dziś stanowią około połowę osób w tak zwanym wieku produkcyjnym. To pierwsze pokolenie, które dorastało w otoczeniu cyfrowych technologii i stanowiły one element ich rzeczywistości. Dziś są to już dorośli ludzie, wy...

Monitor edukacji i kształcenia 2017 Polskaraport z badań

Monitor edukacji i kształcenia 2017 Polska

Edukacja od zawsze była ważną dziedzina, która wpływała na poziom i jakość życia człowieka. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym rosła jej rola i jednocześnie upowszechniał się system, umożliwiając dostęp do systemu oświaty coraz szerszemu gronu zainteresowanych. Dziś szkoła jest instytucją powszechną i dostęp do wiedzy ma każdy bez względu na wiek, czy status społeczny. Kolejne reformy udoskona...

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w roku szkolnym 2016/2017. Raport z badańraport z badań

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w roku szkolnym 2016/2017. Raport z badań

Łukasz Tomczyk, Łukasz Srokowski

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Młodzi ludzie wykorzystują nowoczesne technologie zupełnie inaczej niż pokolenie ich rodziców. Narzędzia cyfrowe są nieodzownym elementem codzienności, a użytkowanie ich nie sprawia trudności technicznych, można wręcz odnieść wrażenie, że posługują się nimi intuicyjnie, nie zagłębiając się w aspekty techniczne. Przyjmują nowości technologii cyfrowych naturalnie i nie wyobrażają sobie życia bez nic...

Cyfrowa gospodarka - kluczowe trendy rewolucji cyfrowej.raport z badań, raport ekspercki

Cyfrowa gospodarka - kluczowe trendy rewolucji cyfrowej.

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze jakich świadkami jesteśmy, determinowane są poprzez technologie cyfrowe, które intensywnie podbijają rynek kształtując sposób myślenia i działania ludzi w wieku obszarach życia. Zmienia się sposób postrzegania rzeczywistości, tworzą się nowe trendy odpowiadające na potrzeby zmieniającej się gospodarki. Ekspansja cyfrowych technologii decyduje o kierunku zmia...

Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017raport z badań

Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017

Współczesna szkoła zmienia się, dostosowuje formy, metody i narzędzia pracy do wymagań rzeczywistości cyfrowej w jakiej funkcjonujemy. Placówki oświatowe wyposażane są w pomoce naukowe, pozwalające łączyć tradycyjny model kształcenia z nowoczesnymi propozycjami ułatwiającymi, uatrakcyjniającymi i uskuteczniającymi proces przekazywania i nabywania wiedzy. Szkoła rozwija się. Proces cyfryzacji jest ...

Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? PRZYGOTUJ, POZYSKUJ, POŻYCZAJ I PRZENOŚraport z badań

Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? PRZYGOTUJ, POZYSKUJ, POŻYCZAJ I PRZENOŚ

Współczesny rynek pracy cechuje duża dynamika zmian. Jedną z przyczyn tychże jest rewolucja w zakresie technologii cyfrowych. Wraz z umacnianiem się sytuacji gospodarczej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Z jednej strony pracodawcy poszukują coraz bardziej wykształconych i wyposażonych w umiejętności specjalistyczne pracowników z drugiej wykwalifikowani pracownicy przebierają w propozycjach d...

Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polskiraport z badań, raport ekspercki

Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski

Nowoczesne technologie kształtują współczesny rynek, a gospodarka opiera się na narzędziach cyfrowych wspierających działania ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój. Proces cyfryzacji gospodarki w Polsce jest długofalowy, a obserwowane i analizowane tempo zmian zachodzących na tym polu jest zauważalne. Pomimo tego Polska nadal odbiega od standardów europejskich, zarówno w kwestii kompetencji cy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja