Biblioteka Cyfrowa

Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowegoraport z badań

Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego

Agnieszka Nowakowska, Jadwiga Przewłocka

Instytut Badań Edukacyjnych

Szkoła jest miejscem, gdzie współczesny nastolatek spędza dużą część swojego dnia. Poza zajęciami wynikającymi z obowiązku szkolnego podejmuje wiele aktywności społecznych, wchodzi w interakcje z rówieśnikami, nauczycielami, realizuje swoje pasje, zainteresowania i zadania zarówno związane z nauką jak i zabawą. Celem prezentowanego raportu z badań było określenie klimatu szkoły z perspektywy uczni...

Standardy bezpieczeństwa e-podręcznikówraport ekspercki

Standardy bezpieczeństwa e-podręczników

E-podręcznik to innowacyjne multimedialne narzędzie przygotowane w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Ma stanowić uzupełnienie tradycyjnego podręcznika i poprzez atrakcyjną formę przekazu wiedzy i informacji aktywizować, motywować i przyczyniać się do lepszego przyswajania nowych tr...

Informacja na temat stanu realizacji programu rządowego „Cyfrowa Szkoła” - informacja uaktualniona według stanu na dzień 14 lutego 2013raport ekspercki

Informacja na temat stanu realizacji programu rządowego „Cyfrowa Szkoła” - informacja uaktualniona według stanu na dzień 14 lutego 2013

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” realizowany od 2012 roku ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli polskich szkół. W publikowanym materiale dokonano prezentacji założeń pilotażowego przedsięwzięcia, które obejmowało cztery obszary: e-nauczyciel, e-  zasoby edukacyjne, e-szkoła i e-uczeń. W czytelnej tabeli przedsta...

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.raport z badań

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Nauki ścisłe, choć nie zawsze i nie przez wszystkich lubiane, są niezwykle ważne, a nabywanie kompetencji z nimi związanych znacznie rozszerza zakres wyboru drogi życiowej po zakończeniu edukacji formalnej. Diagnoza stanu umiejętności z nimi związanych obrazuje ich poziom. Prezentowany raport z badań, które przeprowadzone zostały w miesiącach wrzesień-listopad 2010 roku wśród uczniów i nauczycieli...

Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badańraport z badań, książka

Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań

Małgorzata Kisilowska, Anna Buchner, Maria Wierzbicka

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Umiejętność programowania stała się współcześnie jedną z kluczowych kompetencji, jakie nabyć powinien człowiek w procesie edukacji. W nauczaniu kładzie się duży nacisk na rozwijanie kreatywnego, logicznego myślenia, kształtowanie i doskonalenie umiejętności analitycznych oraz umiejętność poszukiwania i dochodzenia do własnych rozwiązań dlatego we współczesnym systemie oświaty dokonano zmian i wpro...

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2raport z badań

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2

Współczesne dzieci zanurzone w wirtualnej rzeczywistości funkcjonują w dwóch światach, jednym realnym, w którym wchodzą w bezpośrednie relacje rówieśnicze, uczą się i bawią, drugim wirtualnym, który jest im często bliższy i w którym aktywność odbywa się bez konieczności relacji face to face. Prezentowany raport zawiera dane dotyczące skali zjawiska. Autorzy projektu mieli na celu określenie stanu ...

MegaMisja. Raport otwarciaraport ekspercki

MegaMisja. Raport otwarcia

Justyna Jasiewicz, Kamil Sijko, Anna Mierzecka, Małgorzata Kisilowska

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Technologie otwierają przed współczesnym użytkownikiem wiele możliwości. Pozwalają na swobodny dostęp do informacji, ułatwiają zdobywanie wiedzy, realizację pasji. Dzieci bardzo chętnie korzystają z nich, zarówno w nauce, jak i zabawie. Niestety, w parze z możliwościami idą zagrożenia, które czyhają na nieświadomego użytkownika nowoczesnych narzędzi. Odpowiedzią na potrzeby rozwijania wiedzy na te...

Zagrożenia online: klasyfikacja i rozpowszechnienie wśród dzieci w wieku 9-16 latraport z badań

Zagrożenia online: klasyfikacja i rozpowszechnienie wśród dzieci w wieku 9-16 lat

Świat współczesnych dzieci to w dużej mierze świat wirtualny, kreowany przez technologie cyfrowe, które wpływają na kształtujący się charakter w sposób systematyczny i ciągły. Dzieci za pośrednictwem rodziców coraz wcześniej zaczynają korzystać z elektronicznych urządzeń, a kontakt ten z czasem wydłuża się i przybiera charakter stały. Media nierzadko odgrywają kluczową rolę w hierarchii wartości n...

Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturzeraport z badań, raport ekspercki

Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze

Współcześni ludzie żyją w otoczeniu nowych mediów, są one nieodzownym elementem rzeczywistości w jakiej funkcjonują. Raport przygotowany w ramach grantu „Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze” pokazuje jak wpisują się one w codzienne życie młodych ludzi w epoce cyfrowej. Jest podsumowaniem projektu badawczego zrealizowanego przez Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Ps...

Kompetencje cyfrowe gimnazjalistów Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013raport z badań

Kompetencje cyfrowe gimnazjalistów Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013

Kompetencje komputerowe i informacyjne są jednymi z kluczowych w dzisiejszym zcyfryzowanym świecie. Współczesne dzieci przebywają w świecie mediów od wczesnych dziecięcych, poznając jego tajniki naturalnie poprzez doświadczenie. Radzą sobie z nowoczesnymi technologiami zdecydowanie lepiej niż pokolenie rodziców. W przygotowanym materiale przedstawiono wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Ko...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja