Biblioteka Cyfrowa

Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat)raport z badań, raport ekspercki

Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat)

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi od wczesnych lat dziecięcych. Są obecne zarówno w czasie wolnym, jak i tym przeznaczonym na naukę. Internet stał się narzędziem codziennego użytku i nieodzownym elementem determinującym sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży. Z niego czerpią informację, wiedzę, w nim szukają odpowiedzi na wiele nurtujących pytań i odnajdują autorytety, ...

Agentki cyfrowej zmianyraport z badań, raport ekspercki

Agentki cyfrowej zmiany

Wiele dziś, w dobie cyfryzacji społeczeństwa, mówi się o problemie wykluczenia cyfrowego. Dotyka on ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą zdobyć i rozwijać umiejętności w zakresie sprawnej, świadomej i bezpiecznej możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawienia i podniesienia jakości własnego życia. Wyniki badań dotyczących stanu kompetencji cyfrowych współczesnych ludzi ws...

Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparciaraport z badań, raport ekspercki

Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia

Jednym z głównych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy jest rozwój i umasowienie nowoczesnych technologii. Dziś stały się one narzędziami codziennego użytku, które wspierają działania podejmowane w pracy, zwiększając jej efektywność, dostarczają rozrywki i ułatwiają komunikację międzyludzką. Współczesny człowiek nie wyobraża sobie życia bez udziału w nim zdobyczy nowoczesnych tec...

RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH wśród pracodawców i pracowników (40+) sektora małych i średnich przedsiębiorstw...raport z badań

RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH wśród pracodawców i pracowników (40+) sektora małych i średnich przedsiębiorstw...

Barbara Badora, Magdalena Gwiazda, Jolanta Kalka, Krzysztof Pankowski, Beata Roguska

Centrum Badania Opinii Społecznej

Determinantem kształtującym współczesny rynek pracy są nowoczesne technologie, które wprowadzają wiele zmian w systemie gospodarczym kraju. Proces globalizacji, którego doświadczamy zmusza pracowników do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, które umożliwią dostosowanie się do rynku pracy, który z czasem przerodził się z lokalnego w globalny. CBOS w 2006 roku przeprowadziło badania mające na cel...

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkoleraport z badań

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole

Internet jest współcześnie miejscem, gdzie podejmowanych jest wiele działań. Stał się narzędziem codziennego użytku, z którego chętnie korzystają współcześnie ludzie niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu, statusu społecznego, czy materialnego. W 2016 roku Stowarzyszenie Miasta w Internecie przeprowadziło badania mające na celu określenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów szkół oraz ich nau...

Korzystanie z interneturaport z badań

Korzystanie z internetu

Internet stał się na tyle powszechnym medium, że w 2016 roku korzystało już niego dwie trzecie Polaków. Jak wskazują wyniki badań prowadzone przez CBOS większość społeczeństwa wykorzystuje technologie cyfrowe na co dzień, a o zaangażowaniu w aktywności podejmowane w sieci decyduje przede wszystkim wiek użytkowników. Porównanie i analiza wyników badań prowadzonych w ostatnich latach dowodzi, że z k...

Internauci 2015raport z badań

Internauci 2015

Centralne Biuro Opinii Społecznej systematycznie bada opinie publiczne i tendencje oraz przygotowuje materiały dotyczące istotnych faktów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa. Prezentowany raport zawiera informacje dotyczące poziomu kompetencji cyfrowych Polaków i pokazuje stopień wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w pracy, nauce i rozrywce. Wyniki ukazują obraz społeczeństwa na r...

Korzystanie z interneturaport z badań

Korzystanie z internetu

Internet jest dziś medium, z którego korzystają niemal wszyscy niezależnie od wieku, wyksztalcenia, statusu społecznego czy płci. Stał się powszechnie używanym narzędziem wykorzystywanym do pracy, zabawy i nauki. Większość zapytanych wymieni wiele zalet i korzyści jakie niesie możliwość wykorzystania go w różnych dziedzinach życia i aktywnościach człowieka. Centrum Badania Opinii Publicznej przygo...

Raport 2016. Kobiety w technologiach. Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznymraport z badań

Raport 2016. Kobiety w technologiach. Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym

Agnieszka Sznyk, Antoni Bielewicz, Jakub Karasek

Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka www.ingos.pl

Rola kobiet w społeczeństwie do niedawna sprowadzana była do roli gospodyni domowej i choć często wykształceniem i umiejętnościami przewyższały mężczyzn, były dyskryminowane na rynku pracy. Sytuacja ta choć powoli, jednak systematycznie ulega zmianie, zmienia się również nastawienie pracodawców do kobiet, jako w pełni wartościowych, efektywnych pracowników. Rozszerzeniu ulega również zakres branży...

Kompetencje cyfrowe. Co zmierzył Eurostat w 2014 roku?raport z badań

Kompetencje cyfrowe. Co zmierzył Eurostat w 2014 roku?

Kompetencje cyfrowe determinują współcześnie jakość życia człowieka i sposób jego funkcjonowania w społeczeństwie. Umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii stały się jednymi z bardziej pożądanych w wielu obszarach aktywności człowieka. W publikacji przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych przez EUROSTAT, czyli europejski urząd statystyczny, podane do wiadomości pub...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja