Biblioteka Cyfrowa

IT@PL Rynek pracy IT w Polsceraport z badań

IT@PL Rynek pracy IT w Polsce

Sektor IT jest jedną z prężniej rozwijających się branży w gospodarce kraju. Ekspansja nowoczesnych technologii sprawiła, że na rynku pracy pojawił się obszar, dający szerokie możliwości rozwoju. Młodzi Polacy plasują się w czołówkach rankingów prezentujących poziom kompetencji w obszarze sektora usług IT, a relacja stosunkowo niskich kosztów pracy do jakości oferowanych usług skłania inwestorów z...

Edukacja w zakresie IT jako środek służący zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚPraport ekspercki

Edukacja w zakresie IT jako środek służący zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Firmy z sektora MŚP działają głównie na rynkach lokalnych, jak oceniają specjaliści mają potencjał rozwojowy i odgrywają dużą rolę w rozwoju Polski. W prezentowanej publikacji podjęto temat edukacji IT jako narzędzia służącego zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Autorzy opracowania zwrócili uwagę na aktualny stan i poziom wykorzystania narzędzi IT w polskich przedsiębiorstw...

Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskimraport z badań

Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskim

Narzędzia dydaktyczne od lat wspierają proces nabywania i przekazywania wiedzy na każdym jej etapie. Dziś, w dobie technologii cyfrowych dostęp do nich i możliwości jakie stwarzają uatrakcyjniają przekaz, a tworząc alternatywne wsparcie dla tradycyjnych pomocy dydaktycznych zwiększają zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Niniejszy raport prezentuje wyniki badań jakościowych przeprowad...

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016raport z badań

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016

Ekspansja nowoczesnych technologii wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania społeczeństw, nie wyłączając Polski. Rodacy chętnie używają cyfrowych narzędzi wykorzystując je coraz częściej w wielu obszarach swojej aktywności. Główny Urząd statystyczny prowadził badania mające na celu ustalenie faktycznego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2012-2016. W prezentowanym ...

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskichraport ekspercki

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskich

Technologie informacyjno – komunikacyjne są elementem współczesnej rzeczywistości. Zastosowanie ich w różnych obszarach aktywności człowieka poprawia jakość życia i ułatwia wykonywanie wielu codziennych czynności. Ekspansja TIK wprowadziła narzędzia cyfrowe również do edukacji, która do niedawna oparta była na tradycyjnym przekazie wiedzy i umiejętności. Dzieci chętnie korzystają z nowoczesnych te...

Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)raport z badań

Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Rola kompetencji cyfrowych w XXI w. jest duża i determinuje wiele działań podejmowanych w celu ich kształcenia i doskonalenia. Rozwijanie umiejętności cyfrowych jest współcześnie niemal konieczne w przypadku osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym. Umiejętności cyfrowe warunkują dziś rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Sytuacja ta stawi...

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji...raport z badań

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji...

Szkoła chcąc sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nią rzeczywistość zmienia się. Zmiany dotyczą wielu aspektów, jednym z ważniejszych jest wprowadzanie nowoczesnych technologii do procesu nauczania i uczenia się. Zmieniają się nie tylko narzędzia, ale również metody, formy a przede wszystkim mentalność edukatorów, która powoli otwiera się na potrzeby społeczeństwa. Jednym z wyzwań jakie od lat ...

Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”raport z badań

Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych pt. „Cyfrowa szkoła” realizowany w latach 2012-2013 miał na celu wdrożenie w praktyce rozwiązań zmierzających do zwiększenia stosowania przez nauczycieli TIK w procesie edukacyjnym, a w konsekwencji – podniesienie kompetencji uczniów w zakresie stosowania nowoczesnych technol...

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego

E-materiały edukacyjne to otwarte i łatwo dostępne materiały dydaktyczne on-line, umożliwiające efektywną realizację podstawy programowej. Wejście na rynek edukacyjny nowoczesnych technologii stworzyło potrzebę uzupełniania tradycyjnych narzędzi dydaktycznych o nowe, idące z duchem czasu cyfrowe zasoby. Niniejszy materiał jest raportem, w którym dokonano oceny przydatności e-materiałów opracowywan...

Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013raport z badań

Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013

Maciej M. Sysło, Justyna Jasiewicz, Kamil Sijko, Krzysztof Biedrzycki, Radosław Kaczan, Tomasz Piechociński , Piotr Rycielski, Ludmiła Rycielska

Instytut Badań Edukacyjnych

Kształtowanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych jest jednym z głównych zadań współczesnej edukacji. Rozwój technologii trwa nieprzerwanie, a nowoczesne narzędzia wprowadzane na rynek ułatwiają wiele podejmowanych w codziennym życiu czynności, dlatego coraz chętniej wykorzystywane są w już nie tylko przez wychowane w środowisku cyfrowym dzieci i młodzież ale również nauczycieli, którzy z racji n...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja