Biblioteka Cyfrowa

Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)raport z badań

Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)

Nowoczesne technologie zajmują współcześnie znaczące miejsce w procesie kształcenia na każdym jego etapie. Cyfrowe narzędzia dydaktyczne mają za zadanie uatrakcyjniać przekaz, wspomagać zarówno nauczanie jak i uczenie się. Bogata oferta kierowana w stronę placówek oświatowych daje możliwość wyboru narzędzi i dostosowania ich do potrzeb i oczekiwań instytucji edukacyjnych. Publikacja przedstawia fr...

Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw.raport z badań

Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Ekspansja cyfrowych technologii wprowadza wiele zmian w gospodarce każdego kraju. Niewątpliwie wdrażanie nowoczesnych narzędzi przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, a proponowane nowoczesne rozwiązania cyfrowe zwiększają efektywność pracy, podnoszą jakość i umożliwiają szerszy rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i ich pracowników. Wprowadzanie narzędzi cyfrowych do wielu ob...

Report For The Royal Society. International Comparison of Computing in Schoolsraport z badań

Report For The Royal Society. International Comparison of Computing in Schools

Niniejsza publikacja jest uzupełnieniem szerszego studium Royal Society poświęconego informatyce w szkołach w Wielkiej Brytanii. Wnioski tu przedstawione zostały włączone do raportu Royal Society na ten temat. Opisany fragment badań dotyczy w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych i informatyki jako przedmiotów szkolnych w Wielkiej Brytanii oraz w kilku krajach bądź też regionach p...

Internet to cyfrowe podwórko młodych? - Podstawowe wyniki badania "Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce"raport z badań

Internet to cyfrowe podwórko młodych? - Podstawowe wyniki badania "Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce"

Współczesne dziecko nie wyobraża sobie świata bez technologii cyfrowych. Żyje w otoczeniu nowoczesnych narzędzi, którymi posługuje się zdecydowanie sprawniej niż pokolenie rodziców. Narzędzia cyfrowe umożliwiają mu funkcjonowanie w życiu społecznym. Młodzi zyskali miano „cyfrowych tubylców” - ludzi, którzy sprawnie posługują się zdobyczami technologii, wiedzą jak wyszukiwać informacje za pomocą na...

"Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” Wybrane wyniki badania ewaluacyjnegoraport z badań

"Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Ekspansja nowoczesnych technologii zmieniła współczesny rynek pracy. Informatyzacja procesów produkcji zwiększyła wzrost wydajności pracy, a człowiek stał się decydentem procesów. Zmiany te niewątpliwie wymagają często zmiany kwalifikacji zawodowych i podnoszenia kompetencji w zakresie TIK. Przedstawiona prezentacja pokazuje wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. Przeprowadzo...

Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparciaraport ekspercki

Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia

Nowoczesne technologie zmieniły sposób funkcjonowania współczesnego człowieka, są tylko narzędziami, z których korzystamy w pracy czy nauce, często chcemy je po prostu mieć, niezależnie od tego w jakim stopniu są przydatne. W dobie technologii cyfrowych ulegamy panującym modom, a chęć posiadania skłania do doskonalenia umiejętności w zakresie ich obsługi i podnoszenia wiedzy na ich temat. Możliwoś...

E-edukacja w praktyce – wyzwania i barieryraport ekspercki

E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery

Nowoczesne technologie, z których od wielu lat korzystamy na co dzień, ulegają ciągłym modernizacjom, do których my użytkownicy staramy się dopasować. Edukacja w zakresie kształtowania i doskonalenia kompetencji medialnych stała się priorytetowym zadaniem systemu oświaty. Pomimo, iż współczesny człowiek ma do czynienia z technologiami od wczesnych lat życia, wciąż pojawiają się bariery, które utru...

Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020.raport ekspercki

Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020.

Nowoczesne technologie odgrywają ważną rolę w sposobie funkcjonowania współczesnego człowieka, który umiejętnie posługując się cyfrowymi narzędziami ułatwia sobie różnego rodzaju zadania i prace, umożliwia szybką nieograniczoną odległością komunikację, uprzyjemnia czas przeznaczony na odpoczynek. Świadomość korzyści jakie wnoszą w codzienne życie nowoczesne technologie sprawiła, że coraz więcej ni...

Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i uczniaraport z badań

Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiło się nowe pole w działalności człowieka związane z możliwościami jakie rodzi branża IT. Zmianom zaczęło ulegać wiele obszarów aktywności człowieka realizowanych do niedawna w tradycyjny sposób. Zmiany wymogły potrzebę dostosowywania się do zmian jakie niesie rzeczywistość. Jednym z obszarów, w którym ekspansja nowoczesnych technologii wprowadziła re...

Raport. System edukacji IT w Republice Słowackiejraport z badań

Raport. System edukacji IT w Republice Słowackiej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Badania poruszające tematy współczesnego systemu edukacji w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa związanych z ekspansją technologii cyfrowych w codzienne życie człowieka pojawiają się w wielu dostępnych opracowaniach. Prezentowany raport dotyczy systemu edukacji IT w Republice Słowackiej. Stanowi kontynuację zapoczątkowanego przez zespół Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Łukasza Arend...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja