Biblioteka Cyfrowa

Digital Skills for All Europeans

Digital Skills for All Europeans

Technologie cyfrowe są dziś elementem codziennej rzeczywistości. Każdy człowiek, który chce aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym musi systematycznie doskonalić kompetencje związane z TIK, umiejętności, które stają się kluczowym czynnikiem napędzającym gospodarkę, otwierającym nowe możliwości i ułatwiającym funkcjonowanie w życiu. Komisja Europejska mając na uwadze wagę kwalifikacji...

Human Capital. Digital Inclusion and Skills.

Human Capital. Digital Inclusion and Skills.

Współczesna gospodarka opiera się na nowoczesnych technologiach, które systematycznie i dynamicznie zmieniają sposób funkcjonowania człowieka, kształtują rynek pracy i nauki. Innowacyjne rozwiązania determinują sposób działania przedsiębiorstw i wprowadzają zmiany w sposobie komunikacji społecznej. Efektywne wykorzystanie technologii stanowi o konkurencyjności wielu branż i sektorów gospodarki dla...

Konkluzje Rady w sprawie roli wczesnej edukacji i kształcenia podstawowego w stymulowaniu kreatywności, innowacyjności i kompetencji cyfrowych

Konkluzje Rady w sprawie roli wczesnej edukacji i kształcenia podstawowego w stymulowaniu kreatywności, innowacyjności i kompetencji cyfrowych

Edukacja stanowi bardzo ważny element kształtowania człowieka, formuje charakter, uczy zachowań, przygotowuje do życia w społeczeństwie, pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu, wspiera całościowy rozwój człowieka. Pieczę nad kształtem edukacji sprawują instytucje, które czuwają one nad tym, aby programy, metody i formy kształcenia do potrzeb zmieniającej się rzecz...

Investing in the future Digital Transformation 2021-2027

Investing in the future Digital Transformation 2021-2027

Transformacja cyfrowa otwiera wiele możliwości zarówno przed człowiekiem jak i gospodarką.  Komisja Europejska, mając na uwadze potrzeby gospodarki w zakresie rozwoju  technologicznego przygotowała program „Cyfrowa Europa”, który ma pomagać w transformacji cyfrowej europejskich społeczeństw i gospodarek. Projekt wsparto budżetem, który ma umożliwić zwiększenie inwestycji w zakresie rozwoju zarówno...

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital Transformation

Konkurencyjność przemysłu zależy w dużym stopniu od wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności pracowników. W przemyśle powszechnie uznaje się, że potencjalne niedobory i luki w rozwoju umiejętności, w połączeniu z niedopasowaniem podaży i popytu na pracę, bezpośrednio szkodzą tworzeniu miejsc pracy. W imieniu Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przeds...

AI The Future of Work? Work of the Future!

AI The Future of Work? Work of the Future!

Rynek nowoczesnych technologii rozwija się, a automatyzacja przekształca i zmienia codzienne życie człowieka. Zmiany jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w niemal wszystkie obszary życia stawiają wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu sytuacji  na rynku pracy w ostatnich latach, analizy kierunku zmian, wskazano obszary w których zachodz...

Joint JRC IPTS – DG INFSO ePractice eInclusion Workshop on: Digital Competence of Social Inclusion Actors and Intermediaries “Setting the Scene”

Joint JRC IPTS – DG INFSO ePractice eInclusion Workshop on: Digital Competence of Social Inclusion Actors and Intermediaries “Setting the Scene”

Nowoczesne technologie są współcześnie istotnym czynnikiem, który wpływa na rozwój gospodarczo – ekonomiczny kraju, dlatego integracja ich w codzienne życie człowieka jest przedmiotem wielu badań i rozważań. JRC-IPTS ma na celu zapewnienie wsparcia dostosowanego do potrzeb klienta w procesie kształtowania polityki UE poprzez opracowywanie opartych na nauce odpowiedzi na wyzwania polityczne, które ...

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning

Współczesne społeczeństwo i gospodarki krajów musza mierzyć się z wyzwaniem, jakie stawia przed nimi postęp technologiczny. Zmiany dotyczą niemal wszystkich, ponieważ zachodzą w wielu obszarach życia na rożnych jego etapach. W materiale zawarto rekomendacje w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez cale życie. Proponowane zalecenia maja na celu poprawę działań w zakresie rozwoju kluczow...

Delivering e-Inclusion The role of digital literacy

Delivering e-Inclusion The role of digital literacy

Wykluczenie nie kojarzy się z niczym pozytywnym. We współczesnym społeczeństwie coraz częściej spotykamy się z problemem wykluczenia społecznego, którego źródłem jest brak podstawowych umiejętności w zakresie TIK. Wraz z rozwojem technologii i ich integracją w codzienne życie człowieka wzrasta rola kompetencji cyfrowych, umiejętności, które stanowią o jakości życia człowieka i określają sposób fun...

Technologies for better human learning and teaching

Technologies for better human learning and teaching

Nowoczesne technologie wspierają współcześnie wiele podejmowanych przez człowieka inicjatyw. Są obecne w systemie edukacji i na rynku pracy. Wraz z rozwojem technologii pojawiła się nie tyle potrzeba co konieczność dopasowywania umiejętności do zmian jakie w codziennym życiu wprowadza ekspansja nowych technologii. W publikacji wskazano zakres działań, które powinny koncentrować się na innowacyjnyc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja